Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FLERE AVGJØRELSER: Beslutningsforum hadde sitt siste møte før sommeren 11. juni. Her fra møtet i mai, Lars Vorland (t.v.), Cathrine Lofthus, Stig Slørdahl (leder) og Herlof Nilssen, med ryggen til. Arkivfoto: Lasse Moe

FLERE AVGJØRELSER: Beslutningsforum hadde sitt siste møte før sommeren 11. juni. Her fra møtet i mai, Lars Vorland (t.v.), Cathrine Lofthus, Stig Slørdahl (leder) og Herlof Nilssen, med ryggen til. Arkivfoto: Lasse Moe

Ett «ja» og fire «nei» i Beslutningsforum

Bare én kreftmedisin fikk ja til bruk i Beslutningsforum.

Annons:

På møtet 11. juni tok Beslutningsforum stilling til fem kreftmedisiner og én kreftdiagnostisk metode.

Bare én av kreftlegemidlene fikk ja til innføring: Immunterapi-legemiddelet atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Atezolizumab har tilnærmet lik effekt som pembrolizumab og nivolumab og i tillegg lavest pris, melder Nye Metoder.

Lungekreft og føflekkreft
Legemiddelet alectinib (Alecensa) som førstelinjebehandling ved avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft fikk derimot nei.

Les saken: Sier nei til medisin som kan holde lungekreft «i sjakk»

Beslutningsforum sa også nei til innføring av talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) ved behandling av metastatisk malignt melanom (føflekkreft).

Grunnlaget for beslutningen er ifølge Nye Metoder at dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt og at det ikke finnes grunnlag som er godt nok for å kvantifisere en mulig effektforskjell fra de legemidlene som brukes i dag.

Brystkreft
Det ble tatt to beslutninger for behandling med palbociklib (Ibrance) ved HR+/HER2-lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

Palbociklib innføres ikke til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft nå, men kan inngå i fremtidige LIS-anbud.

Det betyr at hvis prisen i et LIS-anbud blir lik eller lavere dagens pris for ribosiklib, kan palbociklib innføres ved denne typen kombinasjonsbehandling.

For kombinasjonsbehandling med palbociklib og fulvestrant ved lokalavansert/metastatisk brystkreft etter tidligere endokrin behandling, vurderte Beslutningsforum at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne si at behandlingen er kostnadseffektiv, og sa derfor «nei».

Overlater beslutning til Hdir
I 2014 ba Beslutningsforum om en fullstendig metodevurdering av bruk av MR for å oppdage forandringer i brystvevet hos kvinner med BRCA1-/2-mutasjon, genmutasjoner som gir økt risiko for brystkreft.

På dagens møte kom Beslutningsforum til at de ber Helsedirektoratet (Hdir), med utgangspunkt i kunnskapsoppsummeringen fra Folkehelseinstituttet, vurdere eventuelt behov for revisjon av retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!