Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STYRKER TILBUDET: Hittil har bare omlag 20 prosent av barna ved Barnehuset i Moss fått tilbud om medisinsk undersøkelse. Nå skal dette tilbys alle.

STYRKER TILBUDET: Hittil har bare omlag 20 prosent av barna ved Barnehuset i Moss fått tilbud om medisinsk undersøkelse. Nå skal dette tilbys alle. Foto: Ahus

Trapper opp helsehjelp for voldsutsatte barn

Leger fra Ahus og Sykehuset Østfold skal tilby medisinsk undersøkelse til alle barn som kommer til avhør ved Statens barnehus i Moss.

Annons:

– Dette er et betydelig løft for en sårbar gruppe, sier Erik Borge Skei, direktør ved Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Årlig kommer om lag 1200 barn til avhør ved Statens barnehus i Moss. Dette er barn som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller har vært vitner til dette. Hovedoppgaven til barnehusene er å samordne tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør), men barnehusene skal også utføre medisinske undersøkelser, gi behandling og oppfølging til disse barna.

11 millioner
– Hittil har et fåtall av barna på barnehusene fått medisinsk undersøkelse, bare om lag 17 prosent. Men i statsbudsjettet for 2018 er det satt av midler til at alle barn ved barnehusene skal tilbys dette. Fra cirka 200 undersøkelser i året skal vi utføre opp mot 2000. Dette blir et betydelig løft for veldig sårbare barn, sier Skei.

Norsk barnelegeforening og Barneombudet har etterlyst midler til nettopp dette. For 2018 har Helse Sør-Øst fått 11 millioner kroner til helseundersøkelser i egen region, og tilsvarende i andre regioner. Sykehusene er nå forpliktet til å stille med spesialiserte barneleger og sykepleier til sitt tilhørende barnehus.

Samarbeider om tilbud
Ahus stiller med lege og sykepleier 120 ganger i året, mens Sykehuset Østfold har personell på plass 80 dager i året. Samarbeidet skal sikre barnehuset et godt medisinsk tilbud som styrker muligheten til å gi god hjelp til barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Helsedirektoratet er i ferd med å ferdigstille faglige veiledere og retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom barnehusene og sykehusene.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!