Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helseminister Bent Høie, hans statssekretær Anne Grethe Erlandsen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lyttet til innspill fra Abelias topplederforum om stortingsmeldingen om helsenæringen.

Helseminister Bent Høie, hans statssekretær Anne Grethe Erlandsen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lyttet til innspill fra Abelias topplederforum om stortingsmeldingen om helsenæringen. Foto: Vidar Sandnes

Frykter økte helseforskjeller

I stortingsmeldingen om helsenæringen må det komme løsninger som gjør veien fra innovasjon til implementering enklere. Det mener Abelia.

Annons:

NÆRINGSLIVETS HUS (Dagens Medisin): Helseminister Bent Høie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ble møtt med klare krav og høye forventninger da de møtte næringsliv og frivillig sektor første hverdag etter påske.

Store forventninger
- Vi har store forventninger til den nye stortingsmeldingen. Den må imidlertid sikre et godt samarbeid mellom næringsliv og den offentlige helsetjenesten. Det fungerer ikke i dag, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia

Uten gode grep mener han det skapes en situasjon hvor nyvinninger kun tas i bruk i den private helsetjenesten.

“Helsetjenesten har flere piloter enn SAS og Norwegian til sammen. Problemet er at de ikke flyr.”

- Helseminister Bent Høie

- Konsekvensen blir et todelt helsevesen med økte forskjeller mellom dem som kan bruke private tilbud og dem som ikke kan det. Det må en holdningsendring til i hele helsetjenesten, sier Haugli.

Han legger til at det er behov for nye virkemidler som sikrer at det offentlige er med på utviklingen og raskt tar i bruk ny teknologi og andre løsninger til beste for pasientene. 

 - Et samlet næringsliv ønsker å bidra til et sterkt og godt offentlig helsevesen.  Skal vi lykkes med dette må vi knekke koden for et godt samarbeid mellom næringsliv og private aktører. Det er avgjørende for å bygge en bærekraftig helsenæring og offentlig helsetjeneste for fremtidens behov, sier Haugli.

Pilot på pilot
Dagens situasjon for nyvinninger og utvikling i den offentlige helsetjenesten beskrives av næringslivsaktørene som en evig runddans med pilotprosjekter, strenge krav til dokumentasjon av effekt og håpløse innkjøpsordninger. Når prosjektene avsluttes oppleves det som nærmest umulig å få prosjektene videreført som varige løsninger i tjenesten.

 Det er et budskap de to ministrene fra Høyre tar på ytterste alvor. De er begge enige om diagnosen som stilles.

-Helsetjenesten har flere piloter enn SAS og Norwegian til sammen. Problemet er at de ikke flyr. I kommunene lykkes de med pilotene fordi de ofte legges litt på siden av det etablerte tilbudet. Når pilotene skal implementeres i tjenesten og det må tas organisatoriske og administrative grep, får man det ikke til, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

- Denne evige piloteringen er et problem hvis den beskrivelsen som gis stemmer. Dette må vi ta tak i og finne gode løsninger på i meldingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Både han og Høie er imidlertid tydelig på at det ikke skal fires mye på kravene til dokumentasjon før nye løsninger implementeres i helsetjenesten. Det handler om pasientsikkerhet, påpeker de to.

 Bærekraftig helsetjeneste for fremtiden
De to ministrene er begge sentrale i utviklingen av den nye stortingsmeldingen om helsenæringen. De lover at raskere men likevel trygg innføring av nye løsninger blir et viktig tema i meldingen.  

Røe Isaksen og hans departement har hovedansvaret, men helseministeren og hans folk er tett på.

Abelias topplederforum

Er satt sammen for å kunne bidra med omforente og tydelige innspill i arbeidet med å utvikle helsenæringen.

Følgende virksomheter er med: Dignio, DNV GL, Handelshøyskolen BI, Hospital IT, IBM Norge, Imatis, Institutt for energiteknikk, JodaCare, Kreftforeningen, Nasjonal foreningen for folkehelse, Nolsolation, Norway health tech, NYBY, Oslo cancer Cluster, Pasientsky, SINTEF, Telenor Norge, Microsoft Norge.

-Vi er godt i gang med arbeidet, ikke minst takket være god dialog med næringen. Norge har fått en ny regjeringsplattform hvor bærekraftig velferd står helt sentralt. Det å ha et godt utbygget offentlig helsevesen er et unikt utgangspunkt for å bygge en helsenæring som gir økt bærekraft innen sektoren fremover, sier Høie.

Tre bakenforliggende utfordringer
Abelia har etablert et eget toppledeforum som sammen har utarbeidet et notat med innspill til den nye stortingsmeldingen. Notatet ble overlevert de to ministrene i møtet i NHO tirsdag formiddag.

I notatet trekkes det frem tre barrierer for å lykkes med helsenæringen i Norge. Det er manglende kjennskap til hva markedet kan tilby, manglende insentiver i helse- og omsorgssektoren til å gjøre ting på nye måter, samt manglende rolleavklaringer mellom offentlig og privat sektor.

 Røe Isaksen peker på at dette er viktige innspill som tas med i det videre arbeidet.  

Kommentarer

 • Magnar Solbakken 10.04.2018 23.56.11

  Når det gjelder kommunedelen så burde Abelia få med seg Visma, Tieto og ACOS i sitt topplederforum. Da hadde antall piloter blitt kraftig redusert. Kommunene ønsker å bruke sine fagsystem som PAS. Ikke holde på med flere system som inneholder de samme opplysningene. Og leverandørene burde vite litt mer om Normen. Noen piloter stoppes fordi sikkerhet ikke blir tatt med fra første stund, men forsøkt rasket sammen når de vanskelige spørsmålene kommer.

 • Fly piloter 04.04.2018 22.24.26

  Piloter som ikke kan fly. NPM frelste politikere som ikke forstår pasientens helsetjeneste. Hvor er faget.

 • Elin Wikmark Darell 04.04.2018 22.04.36

  Hvor er representanter fra det offentlige i det sammensatte topplederforumet som ska bidra til et sterkt og godt offentlig helsevesen? Kommuner og helseforetak??

 • Lege3 04.04.2018 10.02.46

  Vanskelig å vite hva "markedet kan tilby" når leger ikke lenger får fri til å reise på kurs og konferanser? Hvorfor er faglig fordypning ofret? Hvor er midlene til mer forskning? Er forresten næringslivet klar for å investere store summer i forskning som kan dokumentere verdien av denne innovasjonen det bes om?

 • LiS2 03.04.2018 16.33.27

  Hvis hver doktor ikke hadde så grusomt mye ansvar og arbeidsoppgaver, så kunne man faktisk hatt tid til å sette seg inn i ny teknologi og jobbet med kvalitetsforbedring og implementering. Hvordan implementere nytt og se fremover når man er for opptatt med å holde ryggen fri?

 • lege 03.04.2018 16.14.45

  Skal man ha et godt offentlig helsevesen på det ledes med kompetanse og faglighet. Det gjør det ikke i dag, og vi ser resultatene. Det hjelper lite å samarbeide med industrien om de som er ledere ikke fungerer,

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!