Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

POSTOPERATIVT: Et nytt prosjekt skal undersøke om pasientene får bedre smertelindring med det nye systemet, om de blir raskere mobilisert, og hva slags opplevelse pasientene har.

POSTOPERATIVT: Et nytt prosjekt skal undersøke om pasientene får bedre smertelindring med det nye systemet, om de blir raskere mobilisert, og hva slags opplevelse pasientene har.

Følger opp pasientene tettere etter operasjon

– Smertebehandlingen postoperativt har vært et neglisjert område, sier prosjektleder Erlend Skraastad ved St. Olavs Hospital.

Annons:

Ved Orkdal sykehus får pasientene nå tett oppfølging postoperativt med en kombinasjon av trådløs overvåkning og et nytt klinisk scoringsverktøy for smerte.

Prosjektleder Erlend Skraastad er overlege ved anestesiavdelingen på St. Olavs Hospital. Det å behandle pasientens smerter postoperativt har vært et sykepleieransvar.

NEGLISJERT: – Denne smertebehandlingen har nok vært et neglisjert område for oss leger. sier overlege Erlend Skraastad ved anestesiavdelingen på St. Olavs hospital.

– Denne smertebehandlingen har nok vært et neglisjert om råde for oss leger. Vi gir pasienten full oppmerksomhet når han kommer inn, før og under operasjonen. Men så blir han i stor grad overlatt til seg selv – da er jobben vår som anestesileger ferdig. Men jeg mener vi må ta hånd om pasienten også etter inngrepet, vi har et ansvar for pasienten hele tiden mens han er her på sykehuset, sier Skraastad.

Scoringsverktøy
Med stadig flere eldre pasienter, som ofte har flere ulike lidelser, er det ekstra viktig at å følge opp pasientene nøye etter operasjonen, mener Skraastad.

Han har deltatt i utviklingen av et scoringsverktøy, som skal gjøre det lettere for sykepleierne å vurdere hvor store smerter pasientene har etter en operasjon.

– Det er kjent at det kan være vanskelig å vurdere hvor mye smertestillende en pasient trenger postoperativt. I noen tilfeller får pasientene for mye- som ved Benjamin Lie-saken for noen år siden, der pasienten faktisk døde. Men oftere får pasientene for lite smertestillende, og sterke postoperative smerter kan føre til pasienten utvikler kroniske smertelidelser, sier Skraastad.

Inkluderer pasienter
Nå er det nye scoringsverktøyet tatt i bruk på en gruppe pasienter på Orkdal sykehus, som er en del av St. Olavs Hospital. 200 pasienter skal etter hvert inkluderes i den randomiserte studien, som nå har pågått i to uker.

Ved hjelp av det nye scoringsverktøyet kan sykepleierne vurdere når pasientens smerter eller bivirkninger blir for store, og kan da ta kontakt direkte med anestesilegen.

– Tidligere har sykepleierne vært usikre på når pasienten skal kunne få mer smertestillende, og har vært nødt til å vente på en leges beslutning. Nå kan vi som anestesileger får raskere beskjed, sier Skraastad, som har publisert flere studier om verktøyet.

Trådløs overvåkning
Et trådløst overvåkningssystem er også en del av prosjektet. En sensor på brystet fanger opp EKG-signaler, pulsfrekvens og respirasjonsfrekvens. I tillegg måles oksygensaturasjon og blodtrykk med to andre sensorer.

– Det er viktig at vi kan følge pasientens puls, blodtrykk og hjertefunksjon hele tiden postoperativt. Dermed slipper vi å hele tiden ta måleutstyret på og av, og det er viktig at det er trådløst slik at pasienten raskt kan komme seg normal aktivitet etter operasjonen og ikke blir liggende fastbundet til veggen, sier Skraastad.

I prosjektet vil Skraastad undersøke om pasientene får bedre smertelindring med det nye systemet, om de blir raskere mobilisert, og hva slags opplevelse pasientene har.

– I dag opplever nok mange pasienter at de blir nokså alene etter operasjonen. Det blir interessant å se om denne tettere oppfølgingen gjør noe med den følelsen, sier han.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • simsamor 17.03.2018 08.29.55

  Egen erfaring: Har vært gjennom mye kirurgisk behandling av forskjellig art, og har mange negative erfaringer. Som lege er det tankevekkende. Fikk totalprotese i hofte som 40- åring ved et Oslosykehus. Etter en uke med spinal- og epiduralbedøvelse ble denne behandlingen seponert. Ingen ny smertebehandling. Fikk vanvittige smerter i hele benet, som også ble iskaldt. Klaget over dette på visitt, Kvinnelig ortoped svarte at de hadde fjernet alt som var vondt, Og gikk. Jeg var redd for emboli, men oppnådde ikke respons hos legen. Fikk min legemann til å sjekke fotpuls på ettermiddagsbesøk. Etter noen døgn ble vakthavende anestesilege kontaktet av en nattsykepleier, hun så hvordan jeg led av smerter. Jeg ble da omsider satt på adekvat smerteregime. Et par døgn senere kom anestesilegen til bake. Han fortalte at kurven min var påført «prøv halv dose først». Ti år senere fikk jeg vite at 3% av hofteprotese- operasjoner får en overstrekk av ischiasnerven når kula vippes inn i skåla.

Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!