Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

INNDELING: En ny studie deler opp pasienter med diabetes i fem grupper.

INNDELING: En ny studie deler opp pasienter med diabetes i fem grupper. Foto: Gettyimages

Ny studie deler inn diabetes i fem kategorier

I ny studie foreslår svenske forskere å dele inn diabetes i fem, isteden for i dagens type 1- og type 2-diabetes. – Men studien sier egentlig ikke noe om hvilken behandling gruppene skal ha, kommenterer professor Kåre Birkeland.

Annons:
NYREKOMPLIKASJONER: Professor Kåre Birkeland sier pasienter med risiko for nyrekomplikasjoner bør følges opp tettere.
Foto: Per Corneliussen

Alle nydiagnostiserte diabetikere i Sør-Sverige er inkludert i studien, som er publisert i The Lancet Diabetes og Endocrinology.

Den store forskjellen fra dagens inndeling er at type 2-diabetes består av flere undergrupper. Forskerne kan se at ulike grupper har ulik risiko for følgesykommer.

5 grupper
Gruppe 1 kalles alvorlig autoimmun diabetes, og tilsvarer i prinsippet type 1-diabetes og latent autoimmun diabetes (LADA).

Gruppe 2 omfatter personer uten antistoffer med høyt HbA1c, dårlig insulinproduksjon og måtelig insulinresistens. Denne gruppen har høyest forekomst av retinopati.

Gruppe 3 karakteriseres av kraftig overvekt og alvorlig insulinresistens. Denne gruppen hadde høyest forekomst av nyreskader.

Milde typer
Gruppe 4 er mild fedmerelatert diabetes, og omfatter kraftig overvektige pasienter som blir syke mens de er relativt unge. Gruppe 5 er mild aldersrelatert diabetes, den største gruppen.

Professor Leif Groop ved Lunds universitet sier til vetenskaphalsa.se at de som har mest å tjene på den nye diagnostikken er pasientene i gruppe 3, fordi de i dadg er mest feilbehandlet.

Tar hensyn til flere faktorer
Kåre Birkeland, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus, sier diabetes ganske riktig består av mange ulike sykdommer.

– Denne nye inndelingen tar i tillegg til HbA1c og antistoffstatus hensyn til BMI, alder og fastende C-peptid, mens man vanligvis kun måler HbA1c eller blodsukker for å diagnostisere diabetes. Forskerne har ved hjelp av statistisk analyse kommet fram til fem kategorier, påpeker Birkeland.

Ikke lett å identifisere
Han mener det er viktig at man har greid å identifisere de som har høyest risiko for komplikasjoner.

– Men i praksis er det ikke så lett å identifisere disse pasientene, blant de som allerede har fått diagnosen diabetes, sier Birkeland.

Sier lite om behandling
Studien sier noe om prognosen for de enkelte pasientgruppene.

– Men den sier egentlig ikke noe om hvilket behandlingsregime de enkelte gruppene skal ha. Derfor er nok denne studien kun et første skritt på veien mot mer individuell behandling, sier Birkeland.

Bør følges tettere
– Forskerne mener studien er spesielt viktig for de som tilhører gruppe 3- kommentar?

– Ja, de med risiko for nyrekomplikasjoner bør nok følges opp tettere. De bør både ha aggressiv behandling for å senke kolesterol og blodtrykk, i tillegg til medisiner for sin diabetes. Studien fastslår at denne gruppen har mye alvorligere følgesykdommer enn for eksempel de i gruppe 5, og dermed er det viktig at vi setter inn større ressurser på disse pasientene, sier Birkeland.

Han mener også at studien tyder på at legene bør måle mer enn blodsukker ved nydiagnostisering av diabetespasienter.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!