Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
IKKE KONKURRERENDE: – Jeg mener vi er komplementær aktør til det offentlige. Vi skal ikke konkurrere, men vi kan fylle noen hull som det offentlige ikke fyller, sier daglig leder Ole Mjåtvedt (t.v.), her med styreleder Gard Lauvsnes. Foto: Colosseum Mann

Norges første privatsykehus for operasjon av prostatakreft

Den private Oslo-klinikken fikk avslag på søknad om sykehusgodkjenning i fjor. Nå har de fått klarsignal og er klare for å operere prostatakreft.

Publisert: 2018-02-08 — 05.54

For et drøyt år siden fikk daværende Prostataklinikken, nå Colosseum Mann, avslag fra Helse- og omsorgsdepartementet på søknaden om å etablere et privatsykehus med operasjon av prostatakreft.

Les saken: Prostataklinikken får ikke bli sykehus

Avslaget ble klaget inn, og søknaden ble behandlet på nytt. Nå har klinikken fått klarsignal, har investert i robotkirurgi og har fått med seg kirurger som til daglig jobber ved Oslo universitetssykehus til privatsykehuset som åpner i mars.

Utgangspunktet vårt er det private markedet, men vi er selvfølgelig interessert i å gjøre operasjoner for det offentlige.
Ole Mjåtvedt, daglig leder for Colosseum Mann

Dette blir det første private sykehuset i Norge som gjennomfører prostatakreftoperasjoner.

– Bakgrunnen for at vi har etablert et sykehus er ønsket om å gi et helhetlig tilbud til menn, hvor de kan få alt fra utredning til behandling hos oss. Vi har bygget sykehus med overnattingssenger på Majorstua i Oslo. Bygget holder på å bli ferdigstilt og skal etter planen åpnes offisielt 1. mars i år, forteller daglig leder ved Colosseum Mann, Ole Mjåtvedt til Dagens Medisin.

Han viser til at en del prostatakreftpasienter velger operasjon ved privatklinikk i utlandet.

– Fordelen med å bli operert operasjon i Norge er man dekket av Norsk pasientskadeerstatning samt at risikoen relatert til multiresistente bakterier er vesentlig mindre.

«Kompletterende, ikke konkurrerende»

To kirurger, som til daglig jobber ved Oslo universitetssykehus (OUS), skal utføre robot-operasjonene.

– Hva tenker du om at dere henter kirurger fra OUS, som selv har strevd med lang ventetid på prostatakreftoperasjon?

– Det er en problemstilling som er vanskelig å ha noe formening om, siden jeg ikke vet hvor flaskehalsene ved Oslo universitetssykehus er. Jeg tror ikke vi tar kapasitet fra det offentlige ved at legene jobber hos oss på fritiden sin, svarer Mjåtvedt.

– I hvilken grad bidrar dere ytterligere til et todelt helsevesen?

– Jeg mener vi er komplementær aktør til det offentlige. Vi skal ikke konkurrere, men vi kan fylle noen hull som det offentlige ikke fyller. Ved at vi ikke har øyeblikkelig hjelp og ikke har mange av de samme oppgavene som et offentlig sykehus har, kan forløpet fra utredning til operasjon gå raskere hos oss, sier Mjåtvedt, som forteller at klinikken har investert 50 millioner kroner i det nye sykehuset i Oslo.

– Hva koster en prostatakreftoperasjon hos dere?

– Prisen vil være cirka 170.000 kroner.

En del av prostatakreft-pasientene vil trolig ha privat helseforsikring. Mjåtvedt sier de har avtaler med de fleste forsikringsselskapene.

OUS-UROLOG: – Vi har sett mange eksempler på at det å jobbe både offentlig og privat kan gi god synergieffekt både hva gjelder kvalitet og muligheter for å hindre at de offentlige ventetidene blir lange, sier seksjonsoverlege Bjørn Brennhovd, som til daglig jobber ved Oslo universitetssykehus. Arkivfoto

– Vil dere søke om å få avtaler også med det offentlige?

– Utgangspunktet vårt er det private markedet, men vi er selvfølgelig interessert i å gjøre operasjoner for det offentlige, svarer Mjåtvedt.

Forsikringspasienter
Privatsykehuset har fått med seg to kirurger som til daglig jobber ved OUS, urologene Nicolai Wessel og Bjørn Brennhovd, sistnevnte seksjonsoverlege ved OUS Radiumhospitalet.

Brennhovd svarer slik på spørsmålet om at han synes det er problematisk å jobbe ved en privatklinikk når OUS, der han er ansatt, har hatt lange ventetider på prostatakreftoperasjon:

– Målgruppen til Colosseum er forsikringspasienter som reiser til utlandet i dag og som nå vil få et privat tilbud i Norge, så klinikken vil bli et supplement til det offentlige tilbudet. Ellers har vi ved OUS i dag tilnærmet ingen ventetid på prostatakreftoperasjon. Men for et halvt års tid siden var ventetiden på tre til fire måneder, sier Brennhovd.

– Hvordan ser du på muligheten for at OUS, dersom det igjen skulle bli lange ventetider på operasjon, kan kjøpe kapasitet av privatsykehuset?

– Det er jo ikke gjort før. I dag kjøper imidlertid OUS tjenester av blant andre private Aleris for utredning og biopsier, så det private fungerer som en ventil. Man kunne i og for seg sett en tilsvarende løsning for operasjoner. Teoretisk kan man tenke seg en modell på lik linje med kreftdiagnostikk, men det vil nok være en lang prosess frem dit, mener OUS-legen.

«Ikke problematisk»
– Synes du det er problematisk at du som offentlig ansatt bidrar til et todelt helsevesen ved å jobbe i det private?

– Nei, jeg synes ikke det. Vi har sett mange eksempler på at det å jobbe både offentlig og privat kan gi god synergieffekt både hva gjelder kvalitet og muligheter for å hindre at de offentlige ventetidene blir lange, svarer Brennhovd.

– Mange frykter at private klinikker tapper det offentlige for legekapasitet. Hva tenker du om det?

– Vi er klar over problemstillingen og har spilt med åpne kort overfor sykehuslederne på OUS. Vi er nøye på at vi bare bruker hele, og ikke halve, avspaseringsdager for å unngå dobbeltløp, og vi er åpne med hva vi gjør overfor lederne våre. Blir det mye arbeid i det private, må vi gå ned i tjenesteplan i det offentlige, sier Brennhovd og legger til:

– Det er faktisk ikke så mange dagene vi urologer opererer – vi er mange kirurger ved OUS som deler på operasjonene.

Potensiell overbehandling
– Hva har da vært flaskehalsene i pakkeforløp for prostatakreft?

– Tilgangen til operasjonsstuer med robot. Derfor var jeg glad for at det kom et privat tilbud som kunne tilby robotkirurgi.

– Hvor for stor fare er det for at privatsykehus tøyer grensene for operasjon – med andre ord, overbehandler?

– Dette er en noe vi er veldig klar over. Colosseum vil ha som rutine at alle pasientene skal ha vært diskutert i et multidisiplinært team før vi opererer. Veldig ofte er pasientene allerede utredet på andre sykehus, enten privat eller offentlig sykehus. Vi vil også knytte til oss en onkolog, så vi har en tverrfaglig basis for pasienter som utredes ved Colosseum, svarer Brennhovd.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Frode 08.02.2018 10.06.50

  Interessant å merke seg at man i denne artikkelen kan lese at det offentlige helsevesenet per nå ikke har lang venteliste på denne type operasjon og har mange kirurger som kan utføre operasjonen. Da finner jeg det samfunnsmedisinsk lite smart at man skal lage et parallelt privatfinansiert løp. Hva er årsakene til dette? Hvilket hull er de prater om? Er indikasjonsnivået for "markedet" til Oslo-klinikken usunt? Brukes dette som en portåpner for senere avtale (sugerør) inn til nye markeder og påfølgende uthuling av det offentlige og verdibaserte (hele befolkningen tilgang på helsetilbud) tilbudet? Jeg tror ikke vi ønsker oss et helsevesen hvor kun de rike får full tilgang til helsetjenestene og hvor enkeltpersoner/firmaer tar profitten. USA har Vestens mest ineffektive helsevesen, la oss ikke lure inn i denne retningen.

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!