Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tor Ingebrigtsen går av som UNN-direktør, men er fornøyd med å ha fått gjennomført viktige omstillinger de siste årene. Han legger heller ikke skjul på at noe har vært krevende. Arkivfoto.

Tor Ingebrigtsen går av som UNN-direktør, men er fornøyd med å ha fått gjennomført viktige omstillinger de siste årene. Han legger heller ikke skjul på at noe har vært krevende. Arkivfoto.

UNN-direktøren: – Fryktkultur er et utidig begrep

– Fryktkultur er et utidig og uhensiktsmessig begrep som står i veien for nødvendig kommunikasjon, sier UNN-direktøren.

Annons:

Tirsdag kunngjorde UNN-direktør Tor Ingebrigtsen at han fratrer som direktør etter nær 11 år i jobben.

– Jeg tok beslutningen forrige uke, det var vinterferie da, og jeg bestemte meg endelig. Tanken har modnet litt det siste året, sier Ingebrigtsen til Dagens Medisin.

– Hva har vært mest krevende i perioden du har vært direktør?

– Det har vært å lede de store omstillingsprosjektene som jeg har hatt ansvaret for, det kontinuerlige omstillingsarbeidet og byggeprosjektene. Det har også vært veldig krevende å være med på å lede den komplekse IKT-utviklingen i landsdelen.

– Fryktkultur et uheldig begrep
– Legeforeningen har i flere år gått hardt ut mot deg og UNN, og fastslått at de mener det hersker fryktkultur på UNN. Hva tenker du om det?

– Jeg har hele veien sagt at det er et utidig og uhensiktsmessig begrep som står i veien for nødvendig kommunikasjon når man er uenige. Jeg registrerer at begrepet brer om seg, og blir tatt i bruk i mange typer organisasjoner i konfliktsammenhenger. Det er et uheldig begrep.

– Men om noen opplever frykt, hva skal man da kalle det?

– Folk må tørre å stå frem og stå for det de er opptatt av. Det er knapt noen som er så uredde i sine uttalelser og arbeidsmåter som Legeforeningen.

– Har den diskusjonen vært ubehagelig og krevende?

– Ja, og det har tatt en del tid. Det er klart at jeg ikke har vært fornøyd med medvirkningen fra Legeforeningen lokalt, det har ikke fungert optimalt og har vært et hemsko. Men det har vært et bedre samarbeid med Legeforeningen de siste månedene, og vi har egentlig kommet til en løsning på de vanskeligste sakene som vi har vært uenige om. De siste brikkene falt på plass nå når man nasjonalt ble enige, sier Ingebrigtsen.

– Nå er situasjonen gunstig for nye foretakstillitsvalgte som kommer på plass ganske raskt, og de kan starte forfra med en ny direktør, sier han.

– PCI-saken vanskelig
– Hvordan vil du beskrive PCI-saken? (uenighet om man skulle etablere et hjertesenter også i Bodø, i tillegg til i Tromsø. Tor Ingebrigtsen var mot et senter i Bodø, journ.anm)

– Det har vært en vanskelig sak, og det var strategisk uenighet mellom UNNs ledelse og styre, og Helse Nord sin ledelse. Det var krevende og stå i det. Det er jo også normalt at man har noen saker man ikke er enige om. Men vi respekterer vedtaket som er gjort og vi er godt i gang med arbeidet med å implementere dette.

– Hva har vært best med å være UNN-direktør disse årene?

– Jeg er aller mest fornøyd med å ha gjennomført organisasjonsutviklingen jeg mente var nødvendig, med klinikkdannelse, påfølgende evaluering og justering – samt de store byggprosjektene; A-fløyen, PET-senteret og pasienthotellet. Vi klarte å få godt nok handlingsrom i økonomien for investeringer.

– Høie har stilt tøffere krav
– Har rollen som sykehusdirektør endret seg i løpet av disse årene, etter din oppfatning?  

– Helt klart. Kompleksiteten har økt; Det er større krav til samhandling med kommunen, kravene har økt også internt i spesialisthelsetjenesten og det er stadig flere felleseide nasjonale selskaper vi skal forholde oss til. Og for meg er det tydelig at det er stilt tøffere og tydeligere krav i Bent Høies periode enn tidligere. Det er positivt, og bidrar til at vi har fått drahjelp til å fokusere på det som er det viktigste, sier Ingebrigtsen til Dagens Medisin.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!