Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Et hjelpemiddel med begrensninger

Diagnostikk av flåttbåren sykdom ved bruk av antistofftester må alltid basere seg på vurdering av pasientens sykehistorie og andre laboratoriefunn/tester.

Innlegg: Hanne Quarsten, dr.philos./forsker, avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus
Audun Aase, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
Randi Eikeland, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

I DAGENS MEDISIN (21/2017) omtaler Per Løkken det nye diagnostiske hjelpemiddelet POCkit som et revolusjonerende nytt hjelpemiddel i kampen mot flåttbårne sykdommer. Metoden oppgis å kunne påvise antistoffer mot flere flåttbårne patogener, ulike former av borrelia-bakterien og andre patogener assosierte til flåttbårne sykdommer.

BEGRENSNINGER. Det er veldig viktig å være klar over testens begrensninger i praktisk bruk for påvisning av flåttbåren sykdom.

En positiv antistofftest betyr vanligvis at en person har vært eksponert for en mikrobe tidligere i livet enten med symptomer eller uten å ha blitt syk. I tillegg kan antistofftester i en del tilfeller gi falske positive resultater på grunn av kryssreaksjoner. Mange personer i Norge, cirka 20 prosent av befolkningen i Agder, har antistoffer mot borrelia-bakterien uten at de er, eller har blitt, syke av bakterien. Tilsvarende gjelder for andre flåttbårne infeksjoner.

Undersøkelser tyder på at rundt ti prosent av Agders befolkning har antistoffer mot anaplasma-bakterien uten å ha hatt tydelige tegn på infeksjon. Et antistoffsvar/testsvar må derfor tolkes med dette i tankene.

KRYSSREAKSJONER. Et positivt antistoffsvar betyr som oftest ikke at man er syk, men at man har vært eksponert for smittestoffet tidligere i livet. Muligheten for falske positive resultater – kryssreaksjoner – gjelder særlig dårlig validerte tester. Analysesvar fra slike tester må derfor tolkes med stor forsiktighet. Diagnostikk av flåttbåren sykdom ved bruk av antistofftester må derfor alltid basere seg på vurdering av pasientens sykehistorie og andre laboratoriefunn/tester slik det gjøres ved påvisning av borreliose, TBE og mer sjeldne flåttbårne sykdommer.

Det er viktig å være klar over at de mer sjeldne flåttbårne sykdommene oftest rammer personer med dårlig fungerende immunsystem.

MANGELFULLT. Alle tester som benyttes til human diagnostikk, skal være grundig validert. Produsenten av POCKit viser til egen valideringsrapport. Denne dokumentasjonen er ikke vitenskapelig basert, det vil si at rapporten ikke er publisert i et anerkjent fagfellevurdert tidsskrift.

Rapporten er uklar og har store mangler. Det er derfor vanskelig å vurdere om uttestingen har vært god nok. Blant annet er det ikke redegjort godt nok for hvilket utvalg av personer som inngår i undersøkelsen. Produsenten gir heller ikke tydelig nok informasjon om at POCkit kun tester for antistoffer – og ikke påviser pågående infeksjoner. Rapporten er i tillegg ikke indeksert på publikasjonsdatabasen PubMed. Det lar seg derfor ikke gjøre å vurdere hvilken kvalitet POCkit har ut ifra produsentens dokumentasjon.

DOKUMENTERTE TESTER. POCkit er et testtilbud som foreløpig ikke er satt inn i en klinisk sammenheng, og denne typen uttestinger bør foretas før testen tas i bruk. Det er vanskelig og forvirrende for en pasient å få mange antistoffsvar uten informasjon om hva disse svarene kan ha av betydning for pasientens sykdomssituasjon. Legen som rekvirerer disse testene, må derfor kunne sette positive og negative testfunn sammen med pasientens aktuelle sykdomsbilde for å hjelpe pasienten videre mot en diagnose.

Ved mistanke om flåttbåren sykdom i Norge brukes tester som er dokumentert anvendbare.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

 • Per Løkken 17.01.2018 10.49.17

  Quarsten/Aase/Eikeland skriver: MANGELFULLT. Alle tester som benyttes til human diagnostikk, skal være grundig validert. Produsenten av POCKit viser til egen valideringsrapport. Denne dokumentasjonen er ikke vitenskapelig basert, det vil si at rapporten ikke er publisert i et anerkjent fagfellevurdert tidsskrift, og de hevder at rapporten er uklar og har store mangler. RELEVANT KRITIKK? POCKit er resultatet av forskning i mange europeiske land med Dr. Leona Gilbert som den sentrale initiativ taker og koordinator. De vant The European Parliament Global Impact Prize for the Year 2017 http://challenge.helsinki.fi/articles/helsinki-challenge-teams-visited-brussels-to-get-networked) EN IKKE UBETYDELIG ANERKJENNELSE. Ved litteratursøk vil Quarsten/Aase/Eikeland erfare at det foreligger flere publikasjoner om flåttdiagnostikk av Leona Gilbert i anerkjente fagfellevurderte tidsskrifter.

 • Per Løkken 17.01.2018 10.47.56

  Det er generell enighet om at diagnostikk av flåttbåren sykdom ved bruk av antistofftester må basere seg på pasientens sykehistorie og andre laboratorier og andre laboratoriefunn/tester.

 • Per Løkken 17.01.2018 10.46.18

  TING TAR TID. Leona Gilbert har påpekt at POCKit er et forskningsprosjekt fra hennes forskergruppe ved Universitetet i Jyväskylä. De planlegger å ha feltstudier innen slutten av 2018. Forhåpentligvis blir det akkreditert og godkjent for human bruk i 2019. Hun foreslår at enkeltpersoner følger POCKit på twitter, facebook, instagram. Snart vil det komme et nettsted om fremdriften til dette prosjektet.

 • Falsk negative svar - seronegativ borrelia-infeksjon - er en utfordring 15.01.2018 06.24.56

  Negative antistoff-prøver utelukker ikke Borrelia-infeksjon, og pasienter risikerer at alvorlig sykdom ikke behandles. Falsk negative antistoff-svar er en utfordring forfatterne dessverre unnlater å drøfte. Borrelia-bakterier har en kompleks livssyklus med flere verter og er derfor en svært tilpasningsdyktig bakterie. Bakterien har en rekke strategier for å unngå immunforsvaret som er godt beskrevet i oversiktsartikkel: ___http://bit.ly/Review_article_Bb_immune_evasion ___ . Det er velkjent at Borrelia-testing kan være villedende ved akutt sykdom fordi prøvene er falsk negative. Også ved langvarig alvorlig infeksjon kan pasienter ha falsk negative prøvesvar - seronegativ borreliose. Borrelia er i tillegg vanskelig å dyrke. Ved alvorlige symptomer er det rimelig å behandle ut fra **mistanke** om seronegativ borrelia-infeksjon. ***Det er prisverdig at Quarsten, Aase og Eikeland minner om at pasientens symptomer er viktigere enn antistoff-svar.***

 • Borreliosepasient får erstatning 10 år etter manglende behandling 15.01.2018 07.08.16

  http://bit.ly/seronegativ_borreliose_dom_i_tingretten ___Pasient vant mot Staten grunnet manglende behandling av seronegativ borrelia-infeksjon - altså en borrelia infeksjon med negative antistoff-prøvesvar. Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren

 • tk 15.01.2018 17.24.26

  Godt det kom et tilsvar. For er det noe vi vet vi som er syke eller har familie som er syk og har autoimmune sykdommer er at borrelia og alle de andre sykdommene som kan overføres blant annet av flått i Norge ikke påvises og det bagatelliseres. Og får du påvist Borrelia er det ikke lange stunden med antibiotika du får. Man blir nødt å ta skjeen i egen hånd, reise til utlandet og få både diagnose og behandling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!