Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Feilinformasjon om de regionale odontologiske kompetansesentrene

Det er ikke hensiktsmessig å konkurrere om hvem som skal ha «eierskap» til å drive forskning og fagutvikling innen odontologien.

Annons:

Innlegg: Hilde Vogt Toven, direktør for Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TkØ)
Per David Clee Søhoel, styreleder i TkØ og direktør for tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune.
Bjørn Ellingsæter, nestleder i TkØ-styret og fylkestannlege i Oppland fylkeskommune

I DAGENS MEDISIN har Carl Christian Blich spurt om Stortinget har fått det de har etterspurt gjennom etablering av de regionale odontologiske kompetansesentrene. Den norske tannlegeforening (NTF) har også antydet at kompetansesentrene har blitt noe helt annet enn det som var Stortingets intensjon. Dokumentasjon foreligger ikke.

Stortingets vedtak med anmodning om å etablere regionale odontologiske kompetansesentre, ble enstemmig vedtatt i 1998. Begrunnelsen var at spesialisttilbudet til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven var for dårlig. Det var et behov for mer forskning, kunnskapsutvikling og veiledning i offentlig tannhelsetjeneste. Stortinget ønsket at spesialistkandidater skulle kunne ta deler av sin spesialistutdanning på kompetansesentrene.

PLASSERING. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er lokalisert i Oslo – sentralt i regionen. Det var fylkeskommunene selv som bestemte dette. Det odontologiske fakultet (OD), som den gang var representert i kompetansesenterets styre, bifalt plasseringen. De så at det kunne gi samarbeidsmuligheter.

I 2016 besluttet regjeringen å samlokalisere OD og TkØ i nye lokaler på Gaustad om åtte–ti år. Slik samlokalisering vil gi synergieffekt innen forskning, spesialistutdanning og fagutvikling.

ANSVAR. Det utføres i dag et utredningsarbeid i regi av Helsedirektoratet angående «ny» spesialistutdanning. Kompetansesentrene er i dag godt egnet til å bidra i utdanningen da de har økt omfang i pasientbehandling og har et tverrfaglig spesialistmiljø.

Fylkeskommunenes ansvar for tilgjengelige tjenester betyr et helhetlig organisert og tverrfaglig tilbud. Det er behov for at det offentlige tar et særlig ansvar for sårbare grupper som trenger tilpassede tannhelsetjenester. Det finnes nødvendigvis ikke i et privat marked. 85 prosent av tannlegespesialistene er privatpraktiserende uten et offentlig ansvar.

FORSKNING. Kompetansesentrene driver praksisnær forskning som gjøres i samarbeid med tjenesten. Dette optimaliserer brukermedvirkning og gir et kompetanseløft i tjenesten som fremmer systematisk og kunnskapsbasert praksis. Det er ikke hensiktsmessig å konkurrere om hvem som skal ha «eierskapet» til å drive forskning og fagutvikling innen odontologien i Norge.

Forskning ved kompetansesentrene bidrar ikke til fragmentering, slik Blich hevder. Det gir heller en mulighet for bredere og målrettet felles satsning som løfter odontologi som forskningsområde.

SOM BESTILT. Ja, Stortinget fikk som bestilt. Carl Christian Blichs og NTFs svartmaling av kompetansesentrene står ikke i forhold til de faktiske forholdene. Kompetansesentrene gir et løft for fagområdet og bidrar til gode helhetlige spesialisttjenester.

TkØ registrerer at verken Blich eller NTF har tatt initiativ for å få vite hvordan TkØ faktisk arbeider. Det er på høy tid at man legger til side andre interesser og setter pasientene i sentrum for å utvikle en god tannhelsetjeneste for fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/2018

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!