Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORNØYDE: Seksjonssykepleier (f.v.) Wenche Bjerkestrand Jacobsen, spesialrådgiver Hege Nitteberg og fagsykepleier Trine Rognstad ved Ortopedisk klinikk og utvikler Olav Lenvik ved Avdeling for analyse utgjør arbeidsgruppen ved Ahus. Foto: Ahus

FORNØYDE: Seksjonssykepleier (f.v.) Wenche Bjerkestrand Jacobsen, spesialrådgiver Hege Nitteberg og fagsykepleier Trine Rognstad ved Ortopedisk klinikk og utvikler Olav Lenvik ved Avdeling for analyse utgjør arbeidsgruppen ved Ahus. Foto: Ahus

Utviklet verktøy som måler pasientsikkerheten

Ortopedisk klinikk på Ahus har utviklet en egen app som gjør det mye raskere og enklere å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet.

Annons:

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» omfatter 16 innsatsområder med tiltakspakker. Programmet krever dokumentasjon og måling for å sikre at tiltakene virker.

I dag skjer en stor del av dokumentasjonen manuelt på egne skjemaer, som deretter må registreres digitalt.

“Det ville ha vært svært utfordrende å tilfredsstille alle krav til målinger for alle innsatsområdene dersom alt gjøres manuelt.”

- Hege Nitterberg, spesialrådgiver, Ortopedisk klinikk ved Ahus

En av avdelingene ved Ortopedisk klinikk på Ahus brukte ni timer sykepleiertid i måneden på å registrere målinger av trykksår. Dette er ett av programmets 16 områder. Hittil har det ifølge Ahus vært få tilgjengelige verktøy for å kunne foreta slike målinger.

Samarbeid
– I pasientsikkerhetsprogrammene er målinger en viktig del av implementeringen. Og målingene har vært den store utfordringen, siden alt har vært gjort manuelt. Det ville ha vært svært utfordrende å tilfredsstille alle krav til målinger for alle innsatsområdene dersom alt gjøres manuelt. Derfor så vi på hvordan dette kunne være mulig å få dokumentert via journalen ved hjelp av automatisk uttrekk, og vi startet en prosess i februar i fjor, sier spesialrådgiver Hege Nitteberg ved Ortopedisk klinikk til Dagens Medisin.

Hun tok initiativet til å finne en mer effektiv måte å dokumentere pasientsikkerhetsarbeidet på ved å invitere til et samarbeid mellom sykepleiere i klinikken og en utvikler fra analyseavdelingen.

Rett i pasientjournalen
Løsningen går ut på at pasientscreeningen dokumenteres elektronisk direkte inn i pasientjournalsystemet Dips. Via en egenutviklet applikasjon (app) trekkes data til målinger direkte fra journalen.

Appen, kalt QlikLis-Screening Pasientsikkerhet, omfatter fire av 16 innsatsområder: Fall, underernæring, urinveisinfeksjoner og trykksår.

Kun sykepleieområder
– Vi startet implementeringen av innsatsområdene den nye løsningen for dokumentasjon på de fire nevnte innsatsområdene nå i høst. Så langt har vi laget en løsning for den ordinære sykepleiedokumentasjonen, men dette kan utvides til andre innsatsområder.

– Arbeidet fortsetter med å implementere løsningen også på områder hvor legene har ansvaret for dokumentasjonen. For eksempel på samstemming av legemidler, har vi ikke landet ennå på hvordan vi gjør dette - hvordan vi kan få til automatisk uttrekk i samme applikasjon. Dette blir det jobbet med i år, forteller Nitteberg.

Utvikling over tid
Via QlikLis-applikasjonen får ledere og fagsykepleiere raskt og enkelt daglig status fra alle pasienter på sengesposten og status på aktuelle behandlingsplanger. I tillegg viser applikasjonen utvikling over tid. Pasientene anonymiseres via NPR-nummer (Norsk pasientregister), for å sikre at personvernet ivaretas.

– Det er kjempebra at dokumentasjon av innsatsområdene nå føres i vanlig sykepleiedokumentasjon og blir mer systematisk. Nå vil det fremgå i journalen at vi har utført risikokartleggingen, og risikovurderinger blir mer tilgjengelig, slik at man mer effektivt kan starte med individuell behandlingsplan. I tillegg får vi oppdaterte målinger på det vi gjør, sier Nitteberg.

Dette implementeres nå på de fire innsatsområdene i hele ortopedisk klinikk ved Ahus fra januar i år.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!