Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Da Spekter ble slått knockout

KOMMENTAR: Legeforeningens seier over Spekter i Arbeidsretten kom like overraskende som når en bokser ligger nede for telling – og så plutselig gir motparten det avgjørende slaget.

Annons:

timer etter at en omfattende og mangefasettert dom finner sted, bør man være varsom med å trekke bastante konklusjoner av hvilke følger den vil få.

Dommen er også fattet med dissens (fire mot tre dommere). To av de tre nøytrale dommerne i Arbeidsretten var på Akademikerne helse/Legeforeningen sin side, mens den tredje mente Spekter burde ha vunnet frem.

Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

I SKRIVENDE stund er «overraskende», «sjokkerende» – ja, nærmest «vantro» – uttrykk som synes dekkende for utfallet av denne dramatiske striden i Arbeidsretten.

Det mener også både representanter fra Legeforeningen og Spekter, selv om begge parter offisielt snakker om at man «tar dommen til etterretning» - slik jo frasene etter domsavsigelser ofte lyder.
 
Én ting synes dog sikkert: Arbeidsrettens leder, Jakob Wahl, og rettens nestleder, Tron Løkken Sundet, er to modige menn.

DE har satt all sin faglighet og juridiske tyngde inn på at Rikslønnsnemndas kjennelse var ugyldig.

De sender nå saken tilbake til nemnda for ny behandling. Dette skjer altså etter at Arbeidsdepartementet grep inn i saken med et brev hvor man la svært mye prestisje inn på at Rikslønnsnemnda hadde kompetanse til å avgjøre striden mellom partene.

Det er dette Wahl og Løkken Sundet, sammen med de to oppnevnte dommerne fra Akademikerne helse/Legeforeningen, nå har tilbakevist.

SÅNN sett vil 6. november 2017 bli en viktig dag både for jurister og forskere. Vi snakker trolig om en merkedag for Rikslønnsnemda, norsk arbeidsrett og forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger i norsk arbeidsliv.

Som begge parter har forsøkt å prosedere på – og bruke som ett og samme trumfkort – i retten: Saken handler om «den norske modellen».

For oss som fulgte saken i Arbeidsretten, hadde Akademikerne helse og Spekter så ulike strategier som man nærmest kan tenke seg. Saksøker – altså Legeforeningen – hadde all interesse av å vise frem saken med alle sine fasetter.

DERFOR innkalte man også en rekke vitner, både tidligere og nåværende jurister fra Legenes Hus og profilerte tillitsvalgte, som redegjorde for praksisendringer fra kollektive arbeidsplaner til mer individtilpasset arbeidstider.

Legene Christian Grimsgaard og Kristin Kornelia Utne fortalte om hvordan mangelen på medbestemmelse, og ikke minst om at et asymmetrisk maktforhold til egen ledelse har slått ut negativt i sykehusene.

SPILLET i retten var som en fotballkamp mellom to lag hvor det ene laget vil vise frem sine beste pasninger, tunneler og triks for publikum, mens motstanderen - Spekter - kun var på banen for en ting: å vinne.

Så mens Legeforeningens advokat Christopher Hansteen halte, lirket og nærmest dro i vitnene for å vise frem hvordan makten gradvis blir forskjøvet til fordel for arbeidsgiver, stilte Spekter-advokat Tarjei Torkildsen opp sitt forsvar uten tanke på underholdningsverdien.

DET var ingen spektakulære vitner eller ønske om utdyping fra vitner som ikke kunne brukes til annet enn å nå målet: å få saken avgjort – og vinne.  

Torkildsen forsøkte å vise til at saken aldri skulle vært reist for Arbeidsretten, at Rikslønnsnemda hadde fattet en korrekt avgjørelse og at Legeforeningen – litt tabloid sagt – hadde tatt saken for Arbeidsretten for å score politiske mål i offentligheten.

tilskuerplass stilte også Legeforeningen med hele sitt A-lag. Mens president Marit Hermansen deltok under hele rettssaken, var ikke Spekter-direktør Anne-Kari Bratten tilstede i det hele tatt. Symbolikken kan tolkes som følger: Vi har viktigere ting å drive med.

Under behandlingen i Arbeidsretten kunne man i pausene møte representanter fra Legeforeningen som ikke på fullt alvor trodde man kunne vinne frem mot Spekter. Man forventet et klart tap.

DA Spekter-advokaten i sin sluttprosedyre også krevde Legeforeningen for saksomkostninger – noe som er uvanlig i Arbeidsretten – ble det himlet med øynene på legenes side av lokalet.

Spekters offisielle poeng var at det ikke var dem, men staten, som burde ha blitt saksøkt. Legene opplevde det uansett mer som at arbeidsgiverforeningen Spekter skulle «vri kniven rundt» en siste gang – en demonstrasjon over at legene hadde kastet bort rettens tid.

I DAG kom altså dommen.

Og da snakker vi ikke lenger om en kamp på fotballbanen, men om en kamp i bokseringen.

SPEKTER ble truffet av noe hardt, og klarte ikke å dukke i tide. Allerede i morgen, tirsdag 7. november, skal de møte legene til samtaler om veien videre.

Da bør de være klare og tenke på hvordan man kan bli en bedre arbeidsgiver for landets sykehusleger. Som man sikkert ville sagt det i Spekter: Det er et lederansvar.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • pingle 08.11.2017 09.45.52

  Er ikke dette bare en Pyrrhos-seier? Spekter har allerede signalisert at de ønske å ta bort all fordypningstid og overlegepermisjon. Lønnsnemden pleier å danse etter Spekters pipe. Hele tariffavtalen, inkludert lønn, skal reforhandles, så vidt jeg forstår arbeidsretten. Legeforeningen har bare vetorett for unntak i AML. Med mindre Legeforeningen legger seg på AML mtp arbeidstid (det er tross alt svært mange som venter på turnus), blir det svært lite bedre å være sykehuslege i overskuelig fremtid.

 • Lege 09.11.2017 22.40.56

  For lis legenes del så er det i stor grad en kontordag de vi ta bort. Det lover ikke godt for epikrisetider og frister i pakkerforløpet.

 • Godt skrevet ! 07.11.2017 18.22.34

  Dette er godt skrevet DM ! Og, gratulerer, gratulerer, gratulerer Marit Hermansen ! Du har hodet på rett sted, og håper du fortsatt gjennomskuer arbeidsgivernes stadige honnings-innsmørte forslag til svekkelse av arbeidstakernes rettigheter.

 • Neste hun prøver seg på 07.11.2017 09.47.57

  Arbeidstidutvalgets innstilling jobber Bratten hardt for. Forslaget kaller arbeidsgiversiden moderne og fleksibelt. Anne-Kari Bratten snakker som til små barn, her også. Arbeidstidutvalget vil for eksempel ha alle sykepleiere tilbake til gamledager, med arbeid annenhver helg igjen. Støre, FrPs Siv Jensen, og Bratten snakker aldri om tiltaket å øke grunnbemanningen. Bratten prøver å true med at hele velferdsstaten vil bryte sammen altså, hvis ikke sykepleiere går tilbake til gamledager.

 • Lege 11.11.2017 11.15.59

  Det er vel Bratten sin metode som truer velferdsstaten. Å erstatte fagligheten, samarbeid og tillit med inkompetanse, diktat og mistillit vil aldri gå bra.

 • Lege X 07.11.2017 09.13.50

  En hårfin seier. 4-3 er et knapt flertall. Framtida tilhører leger som er lojale selvpiskere. Så får vi se hvor fornøyd samfunnet og pasienten vil være med konsekvensene av det etter noen tiår.

 • Evig konflikt så lenge.... 06.11.2017 22.29.36

  Ja, det blir evig konflikt så lenge A. K. Bratten sitter der der hun sitter nå. Bare vent, Hun,med velsignelse fra sin Herlof Nilssen, kommer veldig snart med nye konfliktskapende et eller annet. Bare vent å se.

 • MerGjenstår 06.11.2017 22.21.43

  Nå er også en del av problemet at Helsedirektoratet krever at man skal delta i ordinær vaktordning for å kunne bli spesialist. Helsedirektoratet presser dermed leger til å jobbe utover hva lovverk tillater at folk ellers må jobbe. På tide å saksøke Helsedirektoratet.

 • Doktern 07.11.2017 09.47.57

  Hvis en forholder seg til AML så vil naturlig nok vanlig vaktordning falle inn under det. Noe utover AML vil da være en unormal vaktordning.

 • Oppryddingsjobben ? 06.11.2017 21.52.29

  Det blir aldri respekt for Spekter igjen før Anne-Kari Bratten er omplassert. Og, det trengs en annen enn Sylvia Brustad til å behandle det dødssyke forholdet : arbeidsgiver / arbeidstaker i sykehus, som vil vare lenge. Og, styreleder i Spekter, OG Helse Vests Herlof Nilssen har ikke respekt lenger. Det er kostbart med slike konfliktskapende i lengden.

 • Lege 06.11.2017 23.40.05

  Inkompetanse og arroganse er dyrt, gir dårlige resultater og ødelegger tillit. Nå må det ryddes i Spekter.

 • Trude Basso 06.11.2017 20.32.14

  For en dag for oss som skal jobbe på sykehusene i tiår fremover! For en dag for det organiserte arbeidslivet i Norge. For en dag!

 • Inga Marthe Grønseth 06.11.2017 21.09.59

  Hurra!!!!!

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!