Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
BEHANDLER LØNNSOMT: – Vi ser at vridningseffektene kom umiddelbart etter innføring: Pålegg om å begynne å gjennomføre behandlingene på en slik måte at det lønner seg for sykehuset. det sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. Foto: Norsk psykologforening

Slik kan sykehusene vri på behandlingen for å tjene penger

– Vridningseffektene kom umiddelbart etter innføring, sier president Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforening.

Publisert: 2017-11-05 — 12.33 (Oppdatert: 2017-11-05 — 12.59)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Omleggingen til såkalt stykkprisfinansiering, innsatsstyrt finansiering, innen psykisk helsevern og rus, bekymrer fagfolk over hele landet.
Poliklinikkene melder om millioner i tapte inntekter, noe de mener vil ramme pasientene.

Dagens Medisin har snakket med en rekke fagfolk og andre eksperter om hvilke vridningseffekter man vil se, fordi poliklinikkene vil sikre at den nye ISF-finansieringen innen psykisk helse og rus ikke gir inntektstap. De oppgir at følgende måter å gjøre ting på, gir bedre inntekter i den nye ordningen: 

Dette er mer lønnsomt:

 • Innkalle pasienten til legen den ene dagen og til psykologen en annen dag, i stedet for på samme dag.

 • Innkalle pasienten til kontoret i stedet for å ringe der det hadde vært tilstrekkelig. Det gis refusjon per telefonkonsultasjon, men ikke like høy som hvis pasienten møter opp på kontoret.

 • Bruke kun én behandler der det egentlig burde ha vært flere, fordi man nå bare får betalt for en behandler.

 • I en samtaleterapi med barnet først og deretter en prat med foreldre der barnet også er involvert, får man nå kun uttelling for én av disse samtalene der man før fikk for to. Det lønner seg derfor å dele på disse samtalene.

 • Hvis man har behov for å ringe flere instanser (Nav, PPT osv.) på samme dag om samme pasient, lønner det seg nå å ringe på ulike dager, for å få betalt for hver og en.

– Vi advarte
Norsk psykologforening og president Tor Levin Hofgaard har hele veien fastholdt at innsatsstyrt finansiering (ISF) ikke egner seg innen rus og psykiatri. De mener ordningen vil føre til at man vil organisere behandlingen på en måte som lønner seg for sykehusene:

– Vi mener at modellen egner seg for dårlig for den typen hjelp som vi skal gi. Dette tvinger oss til å gjøre det som er lønnsomt, og ikke det som er mest mulig effektivt.

– Vi ser at vridningseffektene kom umiddelbart etter innføring: Pålegg om å begynne å gjennomføre behandlingene på en slik måte at det lønner seg for sykehuset. For eksempel: Dele opp timer i flere timer, fremfor å kalle inn pasienter på samme dag. Eller å kalle dem inn på kontoret selv om det ville ha vært enklest med telefon, sier Hofgaard. 

– Dette er akkurat det vi advarte mot. Og det er dette vi får tilbakemeldinger om fra de tillitsvalgte på sykehusene, sier han. 

– Det er helt riktig at staten må ha en måte å sikre  at pengene brukes hensiktsmessig, men da må vi måle ting som er relevante for pasienten. Når vi møter en pasient med depresjon, må det være faglige begrunnelser, ikke økonomiske, for hvordan vi legger opp denne hjelpen. Det anerkjennes ikke i denne måten man tenker på nå, og derfor er vi kritisk til «klipp og lim» fra somatikken, sier Hofgaard.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Kreativ 05.11.2017 15.37.09

  Sykehusene vart fratatt x antall millioner i byråkratikutt som mange sykehus ikke har utført men tar det på drift sitt budsjett ,start her før en begynner med kreativ bokføring det ender bare opp med foretaksbøter.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!