Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GLEDELIG: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen mener bevilgningen til Medisinstart er gledelig nytt.

GLEDELIG: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen mener bevilgningen til Medisinstart er gledelig nytt. Foto: Anette Andresen

Regjeringen sier ja til Medisinstart

Apotekene får fire millioner til å tilby oppstartsveiledning til hjerte- og karpasienter fra neste år.

Annons:

I statsbudsjettet for 2018 sier regjeringen ja til at apotekene får offentlig finansiering for å tilby veiledningssamtaler til pasienter med kronisk hjerte- og karsykdom som begynner på ny legemiddelbehandling.

– Dette er veldig gledelig for både pasientene og apotek. Med forslaget om å bevilge penger til Medisinstart viser regjeringen at den tar på alvor de utfordringene pasienter kan ha med legemiddelbruken sin. Samtidig viser regjeringen at den vil satse på apotekene som en lavterskel helsetjeneste der folk er, kommenterer administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen overfor Dagens Medisin:

– Vi oppfatter dette som en veldig god start på å ta i bruk den kompetansen som finnes i apotekene. Med Medisinstart og Inhalasjonsveiledning får store pasientgrupper gode veiledningstilbud i apotek som de tidligere ikke har hatt.

Dette er apotektjenestene

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, går ut på at kronikere som påbegynner legemiddelbehandling mot hjerte- og karsykdommer får tilbud om veiledningssamtaler med farmasøyt i apotek.

Apotekforeningens Medisinstart-studie konkluderte med at etterlevelsen var signifikant høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen.

Inhalasjonsveiledning går ut på at kols- og astmapasienter får tilbud om veiledning i riktig inhalatorteknikk i apoteket. Tjenesten er basert på erfaringer fra Danmark. Det er også gjennomført en registerstudie med norske data, etter at tjenesten ble lansert som prøveordning i fjor vår.

I Legemiddelmeldingen gikk regjeringen inn for å innføre begge tjenestene.

450 kroner per pasient
I budsjettet er det satt av fire millioner kroner for å gjennomføre ordningen, og det er bestemt at apotekene får betalt 450 kroner for tre veiledningssamtaler per pasient. Tjenesten skal tilbys pasienter som skal starte opp på blodfortynnende, blodtrykksenkende eller kolesterolsenkende legemidler.

I vår anbefalte Helsedirektoratet at tjenesten kun skulle tilbys etter rekvirering fra pasientens lege, og at den skulle forbeholdes pasienter som antas å ha utfordringer med etterlevelsen. Betingelsen om legehenvisning ble møtt med kritikk av både Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening, som fryktet at tjenesten dermed ville få lite omfang.

I budsjettet bekrefter imidlertid regjeringen at veiledningssamtalene kun skal gis etter rekvirering fra pasientens lege, til pasienter som antas å ha problemer med etterlevelsen. Regjeringen forutsetter videre at alle landets apotek kan tilby tjenesten, og at det er apotekene selv som skal bekoste den nødvendige opplæringen for de ansatte. Apotekene skal dessuten dokumentere overfor pasientens lege at det er gjennomført oppstartsveiledning.

Ikke klar i januar
Regjeringen opplyser at Medisinstart ikke forventes å starte opp fra januar 2018, «fordi apotekene trenger tid til opplæring og legene må bli kjent med tjenesten slik at de kan bestille tjenesten til aktuelle pasienter».

– Spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av Medisinstart, og når vi kan komme i gang i apotekene må vi komme tilbake til, sier Lund.

Regjeringen viderefører også bevilgningen fra i fjor, på fem millioner kroner til inhalasjonsveiledning for pasienter med astma og kols.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Medisinsk fødselsregister

Har kartlagt fødselsdata i 50 år

FORBURKERRÅDETS UNDERSØKELSE

Slakter fastlegeundersøkelsen6

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet5

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!