Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LEGGE TIL RETTE: Som forebygging handler økt fysisk aktivitet mye om planlegging på samfunnsnivå – at blant annet byplanleggingen legger til rette for fysisk aktivitet allerede fra barnehagenivå, mener en av artikkelforfatterne av den norske studien. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

LEGGE TIL RETTE: Som forebygging handler økt fysisk aktivitet mye om planlegging på samfunnsnivå – at blant annet byplanleggingen legger til rette for fysisk aktivitet allerede fra barnehagenivå, mener en av artikkelforfatterne av den norske studien. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon

Og den største forskjellen i forebyggingsøyemed var ifølge forskerne mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke.

Annons:
“Kanskje er lite fysisk aktivitet en av de sterkeste risikofaktorene for depresjon vi faktisk kan påvirke.”

- Arnstein Mykletun, professor og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

Det viser en studie basert på data fra HUNT-undersøkelsen.

Artikkelforfatterne har benyttet en måte for å prøve å regne ut hvor mange nye tilfeller av sykdom som oppstår hvis fysisk aktivitet som beskyttelsesfaktoren tas bort. Studien, med førsteforfatter S.B. Harvey, er nylig publisert i American Journal of Psychiatry.

– At 12 prosent av fremtidige tilfeller av depresjon kan forebygges ved fysisk aktivitet er veldig, veldig mye, siden det tross alt er mange risikofaktorer for depresjon. Kanskje er lite fysisk aktivitet en av de sterkeste risikofaktorene for depresjon vi faktisk kan påvirke, sier prosjektleder Arnstein Mykletun til Dagens Medisin.

Han er professor i helsetjenesteforskning, psykolog og seniorrådgiver ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet.

Fulgt i over ti år
Fysisk friske personer uten symptomer på psykiske lidelser ble prospektivt fulgt i 11 år. Ved oppfølging ble det sett på blant annet fysisk aktivitetsnivå, depresjon og angst.

Det viste seg at de som var fysisk aktive var beskyttet i større grad mot senere depresjon enn de som ikke rørte særlig på seg. Bare mer enn én time i uken med fysisk aktivitet i uken ville forebygget 12 prosent av fremtidige tilfeller av depresjon, ifølge studien.

Fysisk aktivitet hadde derimot ingen forebyggende effekt på angst.

Lite som skal til
– Epidemiologiske studier, som denne, kan jo ikke fastslå en årsakssammenheng, men hvor robuste er funnene deres?

– Til å være en epidemiologisk studie anser vi dette som ganske robust – sammenhengen er ganske sterk. Vi har justert for mange faktorer og har jo helt tatt bort de som hadde symptomer på depresjon ved studiens start. Det er selvfølgelig en viss usikkerhet om hvorvidt det akkurat er 12 prosent vi kan forebygge, men det er høy sannsynlighet for at effekten er stor, svarer Mykletun.


Forskerne fant, oppmuntrende nok, at det er svært lite fysisk aktivitet som skal til for å forebygge depresjon.

– Vi snakker ikke om tung trening, men lett aktivitet, som en spasertur. Den største forskjellen i forebyggingsøyemed fant vi mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke. Noe av forebyggingseffekten kunne også forklares med en sosial helseeffekt, sier Mykletun.

Lettere enn å behandle
Forskeren er opptatt av at det er enklere å forebygge enn å behandle depresjon.

– Som forebygging handler dette i stor grad også om planlegging på samfunnsnivå, allerede fra barnehagenivå, ved å legge til rette for at fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen. For de som er opptatt av helsen sin, vil en periode uten fysisk aktivitet ikke bare slå uheldig ut for den kardiovaskulære helsen, men også på for den psykiske helsen, poengterer Mykletun og legger til:

– Studien vår kan ha politiske konsekvenser. Som forebygging handler økt fysisk aktivitet mye om planlegging på samfunnsnivå – at blant annet byplanleggingen legger til rette for fysisk aktivitet allerede fra barnehagenivå. Sykkelstier og gangveier bidrar til fysisk aktivitet, og derved også forebygging av depresjon.

Vanskelig som behandling
Mykletun bemerker at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depresjon er kjent fra behandlingsforskningen, og at noen studier vist at fysisk aktivitet som behandling ved depresjon kan være svært effektivt.

– Fysisk aktivitet kan være nesten like effektiv behandling for depresjon som  som mange dokumenterte behandlingsformer. Problemet er at det er veldig ressurskrevende, krever mye «hands-on» av folk med høy kompetanse. Men da snakker vi jo om behandling og ikke forebygging.

– Som kliniker har jeg selv prøvd å få folk med depresjon til å prøve litt fysisk aktivitet, men det er svært vanskelig å få pasienter til faktisk å gjøre dette. Det bør overlates til fagfolk med spesiell kompetanse på dette. Det nye i denne studien er forebyggingskomponenten er vist i en populasjon der ingen hadde depresjon. At det nå er dokumentert en sammenheng mellom fysisk aktivitet som behandling og som forebygging av depresjon, gjør oss mer sikre på at det er en reell en sammenheng, sier Mykletun.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!