Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LEGGER NED: Helseministeren besøkte rådet på sitt første møte etter reoppnevnelse i 2015.  Nå legges det ned. Arkivfoto: Vidar Sandnes.

LEGGER NED: Helseministeren besøkte rådet på sitt første møte etter reoppnevnelse i 2015. Nå legges det ned. Arkivfoto: Vidar Sandnes.

Legger ned prioriteringsrådet

– Rollen til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten har avtatt, sier helseministeren.

Annons:

– Etter min oppfatning så har rådet bidratt til å sette viktige prioriteringsspørsmål på dagsordenen og det har virkelig tjent sin funksjon i flere år. Men jeg har et klart inntrykk av at nå, spesielt etter at Prioriteringsmeldingen ble vedtatt i Stortinget, så er arbeidet med prioritering satt mer i system i tjenesten, og rådets rolle har på en måte avtatt ganske kraftig.

– Ikke behov
Det sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin. Han legger nå ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten.

– Dette var noe som ble varslet i stortingsmeldingen om prioritering; At det skulle vurderes på ny. Tilbakemeldingene nå gjør at jeg mener det ikke er behov for å reoppnevne rådet til å drive videre.

– Mener du at vi har tilstrekkelige systemer i arbeidet med prioritering, som Beslutningsforum?

– Beslutningsforum er et forum for spesialisthelsetjenesten, og de jobber med helt konkrete saker. Men det er fortsatt mangel på system for prioritering knyttet mot primærhelsetjenesten, der har rådet hatt en begrenset rolle. Så nå har vi satt ned et utvalg som jobber med det så får vi se hvilke anbefalinger de kommer med.

Han viser til at regjeringen i april oppnevnte et utvalg som skal se på hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Disse skal levere en anbefaling neste høst, opplyser Høie.

– Har hatt sin tid
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, har sittet som 2.nestleder i rådet i mange år.

– Det at man velger å ikke re-oppnevne rådet nå er helt greit. Det har hatt en svært viktig funksjon. Men samtidig er det kommet andre systemer som tar seg av oppgavene rådet har hatt, sier Ryel, som i likhet med Høie viser til Prioriteringsmeldingen og oppnevnelsen av prioriteringsutvalget for kommunene.

 – Nå sier man at rådet i den formen det har i dag har hatt sin tid, og så er det naturlig at det kan etableres andre råd i fremtiden. Alle er enige om at vi uansett må prioritere, og vi gjør det hele tiden selv om vi ikke setter ord på det. Nå er det altså satt mer i system med Prioriteringsmeldingen, blant annet, sier Ryel.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!