Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
LEGGER NED: Helseministeren besøkte rådet på sitt første møte etter reoppnevnelse i 2015. Nå legges det ned. Arkivfoto: Vidar Sandnes.

Legger ned prioriteringsrådet

– Rollen til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten har avtatt, sier helseministeren.

Publisert: 2017-10-03 — 12.03

– Etter min oppfatning så har rådet bidratt til å sette viktige prioriteringsspørsmål på dagsordenen og det har virkelig tjent sin funksjon i flere år. Men jeg har et klart inntrykk av at nå, spesielt etter at Prioriteringsmeldingen ble vedtatt i Stortinget, så er arbeidet med prioritering satt mer i system i tjenesten, og rådets rolle har på en måte avtatt ganske kraftig.

– Ikke behov
Det sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin. Han legger nå ned Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten.

– Dette var noe som ble varslet i stortingsmeldingen om prioritering; At det skulle vurderes på ny. Tilbakemeldingene nå gjør at jeg mener det ikke er behov for å reoppnevne rådet til å drive videre.

– Mener du at vi har tilstrekkelige systemer i arbeidet med prioritering, som Beslutningsforum?

– Beslutningsforum er et forum for spesialisthelsetjenesten, og de jobber med helt konkrete saker. Men det er fortsatt mangel på system for prioritering knyttet mot primærhelsetjenesten, der har rådet hatt en begrenset rolle. Så nå har vi satt ned et utvalg som jobber med det så får vi se hvilke anbefalinger de kommer med.

Han viser til at regjeringen i april oppnevnte et utvalg som skal se på hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Disse skal levere en anbefaling neste høst, opplyser Høie.

– Har hatt sin tid
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, har sittet som 2.nestleder i rådet i mange år.

– Det at man velger å ikke re-oppnevne rådet nå er helt greit. Det har hatt en svært viktig funksjon. Men samtidig er det kommet andre systemer som tar seg av oppgavene rådet har hatt, sier Ryel, som i likhet med Høie viser til Prioriteringsmeldingen og oppnevnelsen av prioriteringsutvalget for kommunene.

 – Nå sier man at rådet i den formen det har i dag har hatt sin tid, og så er det naturlig at det kan etableres andre råd i fremtiden. Alle er enige om at vi uansett må prioritere, og vi gjør det hele tiden selv om vi ikke setter ord på det. Nå er det altså satt mer i system med Prioriteringsmeldingen, blant annet, sier Ryel.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!