Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IMOT NY ORDNING: – Apotekene og produsentene har sterke økonomiske interesser i at flere legemidler får reseptfritak, sier leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin.

IMOT NY ORDNING: – Apotekene og produsentene har sterke økonomiske interesser i at flere legemidler får reseptfritak, sier leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Per Corneliussen

Frykter for pasientsikkerheten

Overmedisinering og feil legemiddelbruk kan bli konsekvensene av SLVs forslag til farmasøytutlevering, advarer Legeforeningen.

Annons:

I Legemiddelmeldingen uttrykte regjeringen et ønske om å innføre farmasøytutlevering av legemidler. Statens legemiddelverk (SLV) fulgte nylig opp med å foreslå en ordning kalt «risikominimeringstiltak».

Ordningen går ut på at enkelte legemidler kan gjøres reseptfrie, men kun utleveres etter at apotekansatte har gitt pasientene veiledning og informasjon om medikamentene. Ifølge forslaget er det opp til produsentene å søke om å få sine produkter inn i ordningen.

Nå advarer Legeforeningen om at ordningen kan svekke pasientsikkerheten: «Man legger opp til at aktører med sterke økonomiske interesser skal få ta initiativ til å foreslå endringer i reseptplikt som vil gi betydelige gevinster for dem selv, men som også kan føre til mer uhensiktsmessig legemiddelbruk, overbehandling og overmedisinering», heter det i foreningens høringsuttalelse til ordningen.

Bukken og havresekken
Ifølge leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil ordningen føre til at flere av legemidlene som i dag er reseptbelagte, i fremtiden utleveres på et svakere faglig grunnlag.

– I dag stiller legen en diagnose og starter en legemiddelbehandling ut ifra indikasjoner, kontraindikasjoner og hvilke andre legemidler pasienten bruker. Med denne ordningen blir de samme legemidlene tilgjengelige etter anmodning fra pasienten. Diagnostikken er fraværende, det er ingen kompetent lege tilgjengelig, og den som utleverer, har ikke ansvar for hele listen over pasientens legemidler, sier Brelin:

– Apotekene og produsentene har sterke økonomiske interesser i at flere legemidler får reseptfritak. Ikke bare fordi volumet antas å øke når man fjerner reseptplikten, men også fordi avansen ikke er regulert på samme måte som for reseptbelagte legemidler. Det blir et element av at bukken passer havresekken når initiativet og saksbehandlingen for å få reseptfritak, blir lagt til produsentene.

Frykter for rettsvern
Legeforeningen frykter dessuten at ordningen vil frata pasientene rettsvern dersom det skjer feilbehandling fra apotekenes side. I tillegg advarer foreningen mot at helsetjenesten mister informasjon om pasientenes faktiske legemiddelbruk, ettersom færre legemidler fanges opp i e-reseptformidleren, kjernejournalen og den planlagte pasientens legemiddelliste.

Etter at Legemiddelverket nå har gjennomført høring, er det opp til helseministeren å avgjøre hvorvidt ordningen skal innføres. Brelin mener hele ordningen bør legges tilbake i skuffen:

– Vi håper at helseministeren leser vår høringsuttalelse nøye, setter seg rolig ned og kommer frem til at det er best med litt avstand mellom dem som forskriver og dem som tjener penger på legemidlene. Dette er et prinsipp i apotekloven som nå er i ferd med å brytes, uten at man har sagt noe om hva som er de forventede helsegevinstene. Dette fremstår som et rent næringstiltak.

«Sørgelig»
Ifølge administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen nedvurderer Legeforeningen de apotekansatte med denne uttalelsen.
– Det er sørgelig at legene nedvurderer kompetansen til helsepersonellet i apotek på denne måten – yrkesgrupper legene er helt avhengige av i sitt daglige virke. Dokumentasjon viser at mange hundre tusen pasienter er avhengige av at farmasøytene kvalitetssikrer legenes forskriving for å få riktig behandling, sier Lund:

– Kritikken som gjelder økt salgsvolum treffer alle som driver private helsetjenester. Også fastlegene tjener mer jo flere tester de gjør og resepter de forskriver. Ordninger kan misbrukes, og forutsetter både tilsyn og god yrkesetikk. Dette håndteres godt i dag blant annet ved salg av reseptfrie legemidler, og vil ikke endre seg vesentlig med innføring av denne ordningen. 

Lund forteller videre at Apotekforeningen er enig med Legeforeningen om at legemidlene som inngår i ordningen burde vært journalført, og at legemiddelmyndighetene burde hatt sterkere styring over hvilke medikamenter som inkluderes i ordningen.

– Reaksjonær holdning
Seniorrådgiver Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien (LMI) mener Legeforeningens utspill vitner om en reaksjonær holdning til nye tiltak.

– Det oser også av skepsis til reseptfrie legemidler generelt; det er så man kan spørre seg om de mener reseptfrie legemidler allerede i dag fører til feil legemiddelbruk og overmedisinering? Sjansen for feilbruk er uansett mindre i denne ordningen, for her er man garantert informasjonstiltak ved utlevering, sier Ulltveit:

Ikke forskriving
Ulrike Jüse, forsker i SLV, understreker at hensikten med ordningen er å gi befolkningen økt mulighet til egenomsorg, og at det ikke skal innføres noen ny reseptkategori.

– Tiltakene som foreslås skal understøtte riktig legemiddelbruk. Vi antar at flere reseptbelagte legemidler kan bli reseptfrie under visse forutsetninger, som for eksempel ved at apoteket gir spesifikk informasjon ved utlevering av legemidlene. Det kan også være at noen legemidler som er reseptfrie i dag, bør knyttes til denne ordningen for å understøtte riktigere bruk. All legemiddelbruk, både reseptbelagt og reseptfritt, følges nøye av Legemiddelverket, sier Jüse.

Som svar på kritikken om at ordningen visker ut skillet mellom forskriver og salgsledd, er svaret fra SLV at man ikke nå skal la farmasøyter rekvirere medikamenter, men at ordningen bygger på dagens regime med reseptfrie legemidler.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Tove 24.04.2018 09.41.31

  Spørsmål; Er det normalt å få utskrevet ca: 170 piller med rød trekant pr måned??? Det er da3_4 forskjellige slag.

 • T.L. 24.04.2018 09.36.37

  Er det lovlig å skrive ut så mange som ca,170 piller pr måned av forskjellige medisiner med rød trekant til en person???????

 • Vidar 11.09.2017 16.10.51

  Hva med å prøve begrense medisinbruken mere? Jeg syns leger for lett tar til reseptblokka og den gamle gode legen som tok seg tid til pasienten er erstattet med en lege som kikker inn i data for å se hva man kan foreskrive av medisiner. Jeg for min del har mistet respekten for dette. Jeg har og mistet respekten for enkelte apotek farmasøyter som ikke ønske/vil fortelle om bivirkninger av det de leverer ut kan gi og gir. Ja jeg har ofte spurt om dette ved utlevering. Det samme med å få erstatningspreparater med andre virkestoffer som og gir ekstra bivirkninger.

 • Doktern 12.09.2017 21.56.07

  Vidar, har du noen eksempler på medisiner der erstatningspreparater har andre bivirkninger enn originalpreparatet? Et konkret eksempel altså.

 • Farmasøyt 06.09.2017 23.13.59

  Det kan du sikkert få hvem som helst til å hjelpe deg med alle kompliserte og tidkrevende skjemaer, hvis du er presset på tid. Så kan farmasøyter heller konsentrere seg om riktig legemiddelbruk for pasientene, og å fortsette å samarbeide GODT med de flotte fastlegene vi har med å gjøre. Hver dag. Å se nytt på hvordan ulik fagkompetanse kan brukes er å gå med nesa foran inn i fremtiden, Se litt på hvordan de løser slike utfordringer i andre land vi liker å sammenlikne oss med? Det er fornuftig at myndighetene utreder dette spørsmålet, og jeg er helt sikker på at de setter pris på (saklige og troverdige) innspill :)

 • Doktern 12.09.2017 21.59.23

  Noe av problemet er at dere ikke har kunnskap om eventuelt andre lidelser pasienten har. Blodprøvesvar, psykiske problemer, sykdommer pasienten ikke husker å opplyse dere om. Det er mange fallgruver her fordi dere har mangelfull informasjon. Det og at dere ikke har tilsvarende kompetanse som vi har på sykdom og kropp.

 • Lege nr 100 06.09.2017 22.42.03

  Begynner bli litt mycket av dem som vill ha en del av kakan, før patientens bæsta och støda travle leger. Farmaceuter får gærna skriva erklæringar før snoriga skoleelever, sende søknader før refusjon viktiga medisiner eller brev till pasientreiser om dem vill "hjælpa till"

 • Epikriseslave, indremedisin 06.09.2017 18.39.59

  Økonomiske interesser er årsaken til at det ønskes mer reseptfrie legemidler? Brelin og allmennlegenes rent kyniske proteksjonistiske interesser, er årsaken til at de er imot reseptfritak. De fleste medikamenter har ikke misbrukspotensiale. Det er ikke logisk at man skal få lov til å selvmedisinere med protonpumpehemmere og magnesiumhydroksid, mens man ikke skal få lov til å kjøpe seg blodtrykksmedisin uten å være innom fastlege. Ja, man kan ta for stor dose amlodipin. Man kan også drikke klorin, og det er ikke forbudt å kjøpe det av den grunn. Hva gjelder polyfarmasi, så er det en kjennsgjerning for oss epikriseslaver på sykehus at fastleger ikke rydder i medisinlister (ikke vi heller), ikke sjekker kombinasjoner, ikke kan bruke reseptmodul (ikke bare deres feil), rett og slett ikke gjør det byråkratene prøver å prakke på dem. Så hvorfor skulle fastlegene da være en så stor ekstra trygghet? God gammeldags yrkesproteksjonisme; gjennomsyrer hele samfunnet vårt, same old.

 • Wheeling-dealing 06.09.2017 22.51.04

  yeah right! Proteksjonisme, sier fastlønnslaven. Perfide incentives for farmaceuter snakker vi om.

 • pst 06.09.2017 17.13.39

  At/om det kan bli mer feilmedisinering eller ikke om farmasøytene får "økt innflydelse" skal jeg ikke uttale meg om, men kan bare underskrive på at allerede i dag så er det betydelige avvik i forhold til fornuftig og god medisinering begått av leger. Selv ville jeg nok ha følt en like god, kanskje bedre trygghet ved denne type involvering av farmasøytkompetanse.

 • Farmsøyt 06.09.2017 12.34.30

  Farmasøytrekvirering er ikke noe nytt. I 2009 rekvirerte vi Tamiflu på mistanke om smitte av svineinfluensa. Det jeg synes er trist er at vi farmasøyter skal mistenkeliggjøres fordi det er fortjeneste inni bilde. Jeg skjønner at det stilles kritiske spørsmål til dette, men vi er helsepersonell vi også. Vi er spesialister innenfor legemidler. Jeg forventer at dersom det kommer en slik ordning så vil en få retningslinjer på hvilke sykdomstilstander det gjelder, hvilke vilkår som må oppfylles og hvilke legemiddel som skal forskrives. Dette er måten det gjøres i Skottland, og der legges utleveringen inn i et system som gjør at fastlegen kan se hvilket legemiddel som er utlevert. Per idag veileder vi og gir legemiddel anbefalinger innenfor akutt smertebehandling og halsbrann/sure oppstøt for å nevne noen. Vi gir selvfølgelig beskjed om at dersom tilstanden ikke gir seg så bør man oppsøke lege. Farmasøyter og leger jobber begge for at pasientene skal ha korrekt legemiddelbruk.

 • Lege 06.09.2017 15.30.58

  Akkurat. Derfor bør også legekontorer kunne selge legemidler, til glede for pasientene.

 • Farmasøyt 06.09.2017 19.44.42

  Jeg er veldig nysgjerrig på hva du mener innlegget mitt begrunner ditt utsagn om at legemidler bør selges fra legekontor. Min erfaring er at mange personer med milde tilstander oppsøker apotek for å få hjelp. Med en slik ordning kan en hjelpe dem uten at de trenger å gå via legen, noe som kan gi legene mer tid til pasienter med kompliserte tilstander som gjerne krever tettere oppfølging. En slik ordning har fungert fint i blant annet Skottland i flere år. Det er ingen grunn til at dette ikke skal kunne fungere i Norge. Der borte samarbeider leger og farmasøyter tett, og flere legekontor he også farmasøyter som en del av behandlingsteamet. Er det det at apotek tjener penger på å selge legemidler som gjør dette vanskelig her til lands? Jeg vil anta at også legekontor tjener penger på konsultasjoner og tester.

 • Lege nr 100 06.09.2017 22.13.04

  Det sker redan nu irriterande ofta kopplingsalg, dær mina patienter utan uppfordring får råd om att køpa t.ex både vitaminer och probiotika vid antibiotika kur. Gamlingar blir ofta lurad. Hag har varslad ifrån till lokala apoteket om att dem ær nøra till att bli anmeldt. Så nei, jag har inget som helst førtroende i att apotekare kommer att hålla sig till ren professionella riktningslinher. Føresten sætter jag stor oris på farmaceutens tillbakameldingar om doseringar/interaktioner som oftast ær redan bedømd. Och ja, bra ide med medisinsalg på legekontor

 • Farmasøyt 06.09.2017 22.35.02

  Lege nr 100: hvis du irriterer deg over apotekfarmasøyter som ringer deg for å avklare feil og mangler ved forskrivningen din, skriver du bare (sic) på etiketten. Da skjønner vi at dette går du (utrolig nok) god for, og da noterer det i våre elektroniske varslingssystemer til senere oppslag hvis det skulle være behov for dokumentasjon. Enkelt og greit.

 • Lege 06.09.2017 22.10.01

  Som kjent kan "milde tilstander" være noe annet enn det pasienten ( og farmaseuten) tror. Det er derfor vi har leger. Det er greitt at apoteket tjener penger på å selge legemidler. Om de nå i tillegg skal tjene mere penger på konsultasjoner, som medfører økt legemiddelsalg, er det jo naturlig (og praktisk for pasienten) at legene også i tillegg kan tilby medisinsalg, som de jo da også vil tjene penger på. Eller skal det gjelde andre regler for apotek enn legekontor)??

 • Lege nr 100 06.09.2017 22.34.09

  Den Tamiflu utdeling var ett undantag pga en antatt allvalig epidemi, det har ingenting med førslaget att gøra som nu ligger fram. Før samma orsak som att privata opererande røntgenavdelingar inte kan henvisa till sigsjælv, bør apotekare inte ha en slags førskrivningsrett.

 • Lege 06.09.2017 08.07.34

  Det mest naturlige ville i så fall vært at også legekontoret kan selge legemidler, om en først fjerner skillet mellom forskriver og formidler av legemidler. Vi kan jo selge de mest brukte legemidler, med samme fortjeneste som apotekene har. Da vil også pasientene slippe en ekstratur til apoteket, noe som særlig eldre og hjemmesykepleien vil ha glede av, ikke minst i perifere strøk der det kan være langt til apotek.

 • Sykehusfarmasøyt 06.09.2017 19.03.45

  Men her er det altså ikke snakk om å gi farmasøyten forskrivningsrett, men at noen av dagens reseptfrie legemidler - og noen av dagens reseptpliktige legemidler skal kunne utleveres til pasient uten resept, men med risikominimeringstiltak; altså etter dialog med og rådgivning til pasienten/kunden.

 • Lege 07.09.2017 08.36.04

  Akkurat. Samtale /kosultasjon først, så råd og utlevering av medisiner. Slik bør vi få det på legekontorene også. Det vil være svært mye enklere for pasientene som slipper en ekstra tur til Apoteket.

 • Lege 07.09.2017 21.28.32

  Om en farmaseut skal gi (selge) medisiner til pasienten etter "dialog og rådgivning" (dvs konsultasjon) med kunden, så bør legen kunne gjøre det samme " til pasienten/kunden". Mange pasienter vil bli svært fornøyd med å slippe ekstratur / be andre om hjelp til apoteket. En klar forbedring for pasienten!

 • Særinteressetype 06.09.2017 20.48.13

  Helt enig. Det er et godt poeng. Men egentlig er det ingen grunn til at utsalgsstedet må være under spesiell kontroll, så lenge det kontrolleres at elementære ting i forhold til oppbevaring osv overholdes. Man kunne fint hatt dagligvareutlevering av alle typer medisiner. Det er ingen grunn til at man må ha apotek for utlevering av ferdige preparater hvor det ikke behøves blanding der og da.

 • Dr. soma 06.09.2017 07.18.00

  Til Per T. Lund, apropos svartmaling og hersketeknikk. Leger får ikke honorar per resept de skriver. Man kan skrive 1 eller 20 stk, refusjonen fra Folketrygden er den samme. Leger får ikke mer penger av å rekvirere flere tester heller, dog visse undersøkelser kan generere ekstra. Mens lege kun har legevirksomheten og tjene penger på, tjener apotek også penger på kosmetikk, kosttilskudd og godteri. Bukken og havresekken-argumentet er åpenbart og det er mistenkelig at ikke flere aktører drar det fram. Tidligere har apotekene rettferdiggjort salg av kosmetikk og wellnessprodukter med shady troverdig nettopp pga av svake profittmarginer på medikamenter. Det er en lang større risiko for økonomiske incentiver.

 • Apoteker Peter 06.09.2017 13.33.06

  Hadde apotekene fått en refusjon fra helfo på lik linje med legene for apotekvirksomhet (dvs en årssum per kunde som velger oss som fast apotek, og i tillegg en sum per konsultasjon, vi holder tilleggstakster for tidsbruk over 20 min, en del analyser og oppdatering av kjernejournal mm utenfor diskusjonen for nå) hadde ikke dette med marginen på reseptpliktige legemidler vært et like stort tema da vi kunde overlevt på kjernevirksomheten vår.

 • Pragmatisk Forbruker 06.09.2017 20.52.54

  Dette her er jo en klassisk logisk tankefeil-argumentasjon (argumentum ad consequentiam) - det er da ikke gitt at apotekene skal overleve. Apotekene kan da gå dukken, om det er det beste for pasientene. Det er ingen grunn til å ta hensyn til hva pasientene trenger. Helt ærlig, så er det rart at man ikke kan kjøpe medikamenter hvor man vil. Det er rart at folk ser seg tjent med å støtte monopol for apotek, og for leger i form av behov for resept. Man kunne fjernet resept på alt av medikamenter, så fremt det ikke var snakk om blåresepter, da kunne man søkt et statlig organ, ved legestilt diagnose.

 • lege 07.09.2017 13.21.03

  Om apotekene ikke kan overleve på kjernevirksomheten er det for mange apotek.

 • Doktern 12.09.2017 21.51.09

  Apoteker Peter: Er det greit at jeg importerer legemidler og selger fra fastlegekontoret mitt? Jeg er kvalifisert til å skrive dem ut, så det er bedre argumenter for at jeg skal få selge medisiner enn at du skal kunne skrive dem ut,

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!