Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SAMSTEMTE YLF-ERE: Legene Shruti Sharma, Anniken Riise Elnes, Guro-Marte Gulstad Mpote og Kristin Utne er enige om at hverdagen som lege i spesialisering er krevende. Foto: Ole Martin Wold

– Ingen vil vise svakhet

Yngre leger opplever en økende arbeidsbelastning og frykt for konsekvensene hvis man sier fra om kritikkverdige forhold.

Publisert: 2017-09-05 — 08.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.
Yngre leger er vant til alltid å klare alt og leverer 100 prosent på alle oppgaver de får.
Anniken Riise Elnes, YLF-tillitsvalgt for OUS

Stadig flere leger søker hjelp på Ressurssenteret Villa Sana for blant annet stress, utbrenthet og samlivsproblemer. Leder og psykiater Tron Svagård sier det særlig er en økning blant unge kvinnelige leger.

Les saken: Flere unge leger sliter

Anniken Riise Elnes er OUS-foretakstillitsvalgt for cirka 1100 Ylf-ere.

– Jeg får gjentatte tilbakemeldinger fra medlemmer som synes vi har økende arbeidsbelastning uten at vi får beskjed om hva vi skal prioritere bort. Vi opplever at tiden ikke strekker til og mange jobber gratis overtid for å klare jobben. Her ved OUS går 80 prosent av LIS-legene i midlertidige stillinger, og det skaper et utrolig press. Ingen vil vise svakhet og sier ja til alle forespørsler om ekstravakt eller å skrive en ekstra epikrise etter arbeidstid.

Gjelder også menn
Elnes tror at økende arbeidsbelastning og vanskeligheter med å få hverdagen til å gå opp – særlig for dem som har småbarn – også gjelder yngre mannlige kolleger.

– Vi i Ylf ser at unge menn også snakker om dette. Yngre leger er vant til alltid å klare alt og leverer 100 prosent på alle oppgaver de får. Det overrasker meg ikke at flere sliter, og jeg tror dette bare er toppen av isfjellet.

– Høye krav
Shruti Sharma er Ylf-foretakstillitsvalgt for Helse Møre og Romsdal.

– Det er urovekkende, men dessverre ikke overraskende, at flere kvinner føler de ikke strekker til. En del yngre leger opplever også stress fordi de er redde for represalier dersom de sier ifra om kritikkverdige forhold. Jeg mener mye av årsaken nok bunner i at veldig mange kvinner har veldig høye krav og forventninger til seg selv, i tillegg til det som kommer fra resten av samfunnet, sier Sharma.

– Ut med NPM
Heller ikke Guro-Marte Gulstad Mpote, Ylf-foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital, er overrasket.

– Jeg har jobbet som lege siden 2005, og det stilles stadig større krav. Arbeidstiden er kuttet ned samtidig som vi skal gjør like mye eller mer. Det er tøft.

– Som tillitsvalgt er jeg veldig bevisst på å informere om støttekollegaordningen og tilbudet på Modum Bad. Ingen fortalte meg om det da jeg var turnuslege. Større bevissthet om at det finnes hjelp, kan jo bidra til at det blir mer brukt.

OVERSETT I UTDANNINGEN: – Å være forberedt på en slik hverdag, er krevende, og i for stor grad neglisjert i studiet, sier Eivind Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening.

– Hva er det som bør gjøres?

– Først og fremst må styringssystemet med New Public Management ut og erstattes med tillitsbasert ledelse.

– Neglisjert i studiet
Ifølge leder av Villa Sana er det som går igjen blant de yngre legene en skuffelse eller overraskelse over hvordan legelivet egentlig er – virkeligheten var mye tøffere enn de hadde forestilt seg.

Eivind Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening, sier det er krevende å være forberedt på en legehverdag.

– Det er lange dager og mye jobb, og leger skal også ta innover seg andres sårbarhet for å kunne møte pasientene på en best mulig måte. Å være forberedt på en slik hverdag, er krevende, og i for stor grad neglisjert i studiet. Vi opplæres i hvordan å diagnostisere og behandle, men studiestedene har et stort potensial for å forbedre hvordan vi som studenter kan takle fremtiden som lege, sier studentlederen.

Fastlåst turnus
Kristin Utne, lege i spesialisering (LIS) ved sykehuset Østfold og påtroppende nestleder i Yngre legers forening (Ylf), sier at Ylf opplever at mange er overrasket over arbeidsbelastningen.

– Jeg tror mange leger blir overrasket over hvor fastlåst turnustjenesten er, som at det er vanskelig å få sommerferie sammen med barna. Det er lite rom for fravær og for tilpassing i jobben. Fraværsreglene er meget strenge, og kan i praksis bety at hvis man selv eller barna blir syke, må ferietiden kuttes ned for å få godkjent tjenestetiden. Mange opplever nok også at arbeidsbelastningen er større enn antatt, og noen steder er det et ekstremt press på akuttmottakene, sier Utne.

Vanskelig å øve
Hun sier at man kan lure på om unge leger var mer robuste før.

– Min veileder angir at i hans tidlige år som lege var trykket på vakt mindre, selv om vaktene var lange. Multisyke pasienter lever lenger med sine sykdommer enn før, med flere komplikasjoner og reinnleggelser. Før var det vanlig at kun én av to i et par med barn var lege – partneren hadde ofte en jobb som var mer tilpasset et familieliv. Nå er vi flere leger enn før, men den medisinske utviklingen er formidabel og vi har mye mer å gjøre. Det er mindre aksept i dag for feilvurderinger, som gjør at vi bruker mer tid på ekstra undersøkelser for å være sikre. Jeg tror frykten for å gjøre feil og for å bli hengt ut i mediene, er større enn før, sier Utne.

– Hvordan kan studentene bli bedre forberedt på legelivet?

– I studiet lærer vi legefaget, å være nøye og plukke opp viktige detaljer. Det er vanskelig å øve på ta imot 20 pasienter på 14 timer i et akuttmottak. Mange bruker tid på å omstille seg fra nitid dokumentasjon til å fokusere på det viktigste i en akuttsituasjon. Det er viktig å få god kollegial støtte i begynnelsen av karrieren.

– Er unge leger flinkere enn de eldre til å snakke om ting de sliter med?

– Jeg tror det. Folk snakker vel generelt mer om problemene sine enn før, dette gjelder også leger, mener Kristin Utne.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege X 11.09.2017 09.00.13

  Situasjonen er alvorlig. Det er mange element i den. Helseforetakene turer fram med metoder for å styrke lojalitet, det går ikke bare på bekostning av jobbtilfredshet. Samtidig blir organisasjonene ensrettet, preget av frykt og med lite evne til forbedringer. Legeforeningen er i liten grad en fagforening, mer en helsepolitisk aktør med uklar agenda. Det verste er at de som har sterkest ønske om å gjøre en god jobb blir frustrert og fortvilet først.

 • Ekte Kranglefant 05.09.2017 19.43.25

  Glad jeg ikke er med i YLF. YLF kan ikke bidra med en dritt. Det er en gjeng byråkrat-aspiranter ute etter å mele egen kake. Spar pengene til medlemskontingent i legeforeningen og lag ditt eget fond for advokathjelp. Velg en spesialisering hvor det kreves minimalt med prosedyrer (ikke kirurgi), slik at du får relevant praksis kun ved den daglige utnyttelsen av deg i bedriften. Da er alt du må gjøre å komme tidsnok, dokumentere alle faglige vurderinger, kontakte overlege på vakt om alt mulig, inklusive dine egne vurderinger, slik at de ikke kan ta deg for noe. Når de da ikke vil forlenge vikariatet ditt, så saksøker du dem, dersom du jobber på et sted hvor du kunne tenke deg å bli bosatt (ettersom du aldri da vil få ansettelse på nytt, når ryktet sprer seg). Du kan saksøke dem, fordi det etter siste lovforandring har blitt slik i arbeidsmiljøloven at du har fortrinn til nytt utlyst vikariat som intern søker. Til h.. med sykehusene.

 • Andreas Nydal 05.09.2017 14.39.44

  I Oslo har dette en plass i utdanningen, og det er satt av en hel uke til dette temaet på sisteåret! Dette er første gangen jeg skryter av medisinsk fakultet ved UiO.

 • T:B 05.09.2017 09.37.07

  Det er farligt om ikke legene tør og si fra og bare jobber videre . En annen sak er hvor lurt det er og jobbe på et sykehus der ektefellen jobber har vært eksempel der adm.direktør truer en lege med at det skal få konsekvenser for ektefellen sin karriere .

 • Systemopptatt, ikke skattefokusert 06.09.2017 20.57.56

  Det er derfor det er galt at det offentlige har monopol, og det er derfor det er galt å ha store sykehus. Mindre enheter som konkurrerer, gir et system med sterkere incentiver om å yte service, både ovenfor ansatte og befolkning. Liberaliser fornuftig. Leit at leger har så lite skolering i sosial/samfunnsøkonomi, og at de flinke pikene som kommer igjennom nåløyet, oftere har holdninger som er 1:1 med lærerpropagandaen, dvs høyt innslag av blandingsøkonomi er bra, sterk andel av offentlig kontrollert produksjon av bnp, hierarkisk-autoritære modeller. Videre er det en identitetsmarkør, du er ikke et godt menneske, om du ikke støtter klassisk sosialdemokratiske organiseringsmodeller.

 • Lege 15.09.2017 21.01.06

  Pasienter er ikke kunder. Helsetjenester egner seg dårlig for markedsregulering fordi "kunden" i liten grad kan vurdere kvaliteten på tjenesten. Det er en grunnleggende assymetri i informasjon mellom "kjøper"og "selger". Det offentlige har ikke monopol. Du kan åpne et sykehus i morgen om du vil. I dag er det mange private alternativer enten med tilskudd fra staten eller betalt av ressurssterke pasienter. De private susidieres imidlertid massivt av det offentlige også fordi de i liten grad har utdanningsplikt, eller ansvar for akuttbehandling (for eksempel komplikasjoner etter kirurgi på private sykehus). I land med et stort innslag av private sykehus fyller gjerne forsikringselskaper rollen som staten har i Norge med å avgjøre hvilke behandling som skal tilbys. Land uten universelle helsevesen har stort sett dyre helsesystemer og begredelige resultarer på populasjonsnivå. Problemer er ikke at leger ikke har peling på økonomi, heller at økonomer har peiling på hva helsetjenester er.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!