Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VÅT AMD: Øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) behandles med injeksjoner inn i øyet.  Arkivfoto: Silje Katrine Robinson

VÅT AMD: Øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) behandles med injeksjoner inn i øyet. Arkivfoto: Silje Katrine Robinson

Helsetilsynet maner til varsomhet ved off-label bruk

Alvorlig infeksjon hos 11 pasienter ved samme øyeavdeling er bakgrunnen for at Statens helsetilsyn ber legene være oppmerksomme ved bruk av off-label medikament ved øyesykdommen AMD.

Annons:

De fleste øyeavdelinger i Norge benytter medikamentet Avastin (bevacizumab) til behandling av øyesykdommene aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Legemiddelet er ikke godkjent for behandling av denne øyesykdommen og til injisering i øyet, men er billigere enn Lucentis (ranizumab). Prisen er derfor avgjørende for at Avastin brukes i utstrakt grad fremfor Lucentis.

Off-label-bruk betyr at legemiddelet brukes på en indikasjon det ikke er godkjent for.

Avastin leveres i flaskestørrelse som ikke er tilpasset denne bruken, og Statens helsetilsyn viser til at de fleste avdelingene i Norge bruker samme flaske til flere pasienter ved å fylle flere sprøyter fra en og samme flaske.

11 fikk alvorlig infeksjon
Nå maner Helsetilsynet til varsomhet ved bruk av Avastin som injeksjon ved AMD. Årsaken er økende antall infeksjoner.

I mai i år fikk 11 pasienter ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital alvorlig infeksjon i øyet forårsaket av bakterier i forbindelse med fylling/injeksjon. Alle pasientene måtte opereres og ble behandlet med antibiotika.

Helsepersonell har anledning til å bruke medikamenter off-label, og studier har undersøkt både sikkerhet og effekt. Etter Statens helsetilsyns vurdering påhviler det derimot ekstra ansvar for forsiktighet ved bruken og ved informasjonen til pasientene dersom sykehusene velger å bruke slike medikamenter når det finnes godkjente alternativer som er mer tilpasset bruk ved øyesykdommer.

Anbefalinger
Ifølge Statens helsetilsyn, som har innhentet informasjon fra de øvrige øyeavdelingene i Norge, har de fleste avdelingene hatt samme praksis som ved St. Olavs hospital.

Helsetilsynet viser også til at smitte av flere pasienter med bakterier også har vært beskrevet tidligere ved en annen avdeling i landet.

Dette er anbefalingene fra Statens helsetilsyn:

- Bruk av medikamenter til injeksjon i øyet fra én pakning/flaske til flere pasienter bør unngås.

- Dersom virksomheten likevel velger å fortsette med gjenbruk til flere pasienter, bør deling av medikament til injeksjon i flere behandlingsdoser skje i apotek eller tilsvarende fasiliteter.

- Opptrekking, tillaging og bruk av medikamenter som skal injiseres i øyet bør beskrives i prosedyrer, og alt involvert helsepersonell bør jevnlig gjøres kjent med innholdet i prosedyrene.

- Pasienter som får behandling med Avastin bør informeres om at behandlingen gis off-label, og hva dette innebærer. 

Relaterte saker
Avdelingsleder får ikke vite prisen på innkjøpt tjeneste
Øyeleger reagerer på DRG-plassering

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!