Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
NYE RETNINGSLINJER: Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge. Den reviderte retningslinjen skal bidra til at flere tilfeller kan forebygges, blant annet ved bedre vurdering av risiko hos den enkelte pasient. Foto: ThinkStock

Nye norske retningslinjer for forebygging av hjertesykdom

Om lag 25.000 flere pasienter vil få statinbehandling med de nye retningslinjene.

Publisert: 2017-09-01 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

En ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer er nylig publisert på Helsedirektoratets nettside. Denne inneholder 20 anbefalinger, og erstatter tidligere anbefalinger fra 2009.

Elleve norske fagfolk står bak retningslinjene, blant dem Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk og deltids avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

25.000 flere vil få behandling
Blant endringene er reduksjon i kolesterolverdier som medfører statinbehandling. Retningslinjer anbefaler å tilby primærforebygging med statiner under 75 år hvis totalkolesterol er høyere enn 7 mmol/l, mot tidligere 8.

– Det er fordi risikoen for hjerte- og karsykdommer er tydelig økt ved kolesterolverdier over denne grensen. Noen har også forstyrrelser i lipidstoffskiftet som medfører høy risiko, sier Madsen om bakgrunnen for endringene.

MEDFORFATTER: Steinar Madsen, hjertespesialist og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Arkivfoto

Denne reduksjonen vil føre til at om lag 25.000 flere blir aktuelle for behandling.

Ny risikokalkulator
Retningslinjene inneholder også et nytt beregningsverktøy for kardiovaskulær risiko, kalt NORRISK 2.

– I den forrige utgaven hadde vi bare data på død av hjerte- og karsykdommer, men nå har vi også data på sykelighet, sier Madsen.

Ved hjelp av tabellene kan legene finne ut om pasienten bør ha forebyggende behandling. Det er også utviklet en elektronisk risikokalkulator.

Ny standardbehandling
I den nye retningslinjen innføres det også standard kolesterolsenkende behandling med atorvastatin 20 mg x 1. 

– Dette vil gi god forebyggende effekt hos de aller fleste, sier Madsen.

Retningslinjene oppfordrer også til mer bruk av 24-timers blodtrykksmålinger i diagnostikken av høyt blodtrykk.

– Godt diagnostikk av høyt blodtrykk er viktig. Pasienter som har «kontorblodtrykk», det vil si høyt blodtrykk når de er hos legen, kan få unødvendig blodtrykksbehandling, som særlig er uheldig for eldre. 24-timers målinger er derfor sentralt for nøyaktig kartlegging av pasientens blodtrykk, sier kardiologen.

Fagfolkene bak de nye retningslinjene håper dette blir et godt verktøy for legene.

– Vi håper det vil bidra til enda bedre forebygging av hjerte- og karsykdom i Norge. Risikoen for å dø for tidlig av hjertesykdom har blitt dramatisk redusert de siste 30-årene, og vi håper at denne gode trenden vil fortsette, sier Madsen.

Livsstilstiltak
I tillegg til risikovurdering er blant annet kartlegging av levevaner, råd om livsstilstiltak samt bruk av forebyggende legemidler viktige temaer i retningslinjen.

Hjelp til røykeslutt for de som fortsatt røyker er det viktigste tiltaket for å forebygge hjerte- og karsykdommer, men etter hvert som andelen røykere går ned løftes også andre viktige tiltak frem: Økt fysisk aktivitet, hjelp mot overvekt, et sunnere kosthold, og medikamentell forebygging rettet mot høyt blodtrykk og kolesterol.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Vidar Rødsjø 04.09.2017 19.33.37

  Jeg har familiær hyperkolesterolemi. Litt plakk på kranseåre påvist 2016. Har prøvd statiner! Ingen lege i verden får meg til å begynne på disse igjen. Jeg fikk føle på kroppen hva disse gjør med en. Vik pasienter burdte være flinkere til å si nei! Jeg turte og angrer ikke. Det samme gjelder Eliquis 5 mg jeg måtte bruke. Jeg ble mindre egnet til å kjøre bil pga svimmelhet og ørhet. Seponerte denne tre ganger og ble bedre. Leger tror meg ikke. Det gjør valget enklere da man dropper de. Jeg er bare 45 år og et liv med disse lever jeg ikke!

 • Henning Jensen 03.09.2017 10.52.12

  "25000 flere vil få behandling...." Dette betyr at 25000 flere vil risikere statinbivirkninger, herunder toksisk myopati og autoimmun myositt. Kost-nytteverdi ?

 • tk 01.09.2017 13.56.57

  Nå gnir legemiddel firmaene seg i hendene. en LIVSLANG kunde. Det er dette de har jobbet for. Etablere medisin man prøver overbevise om skal være forebyggende. Dansk program viste nå nettopp at statiner for de som bare er "litt syke" virker for 1 av 128, mens 1 av 10 får bivirkninger. Hva er det vi driver med? Google Marcia Angel "the truth about big Pharma" så ser man jo det. Hva med d vitaminer, skikkelig kost, trening? det virker bedre og uten bivirkninger enn medisiner. Det er noe galt når flere hundre tusen av befolkningen går på "forebyggende" medisiner. og det er noe galt når leger så lett skriver ut piller.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!