Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORSKET PÅ KJØNNSFORSKJELLER: Eva Gerdts ved Haukeland Universitetssjukehus holdt et innlegg under ESC i Barcelona mandag.

FORSKET PÅ KJØNNSFORSKJELLER: Eva Gerdts ved Haukeland Universitetssjukehus holdt et innlegg under ESC i Barcelona mandag. Foto: Målfrid Bordvik

Tilbakeviser kjønnsforskjeller i ny studie

Eva Gerdts ved Haukeland Universitetssjukehus la frem nye data på verdens største hjertekonferanse, European Society of Cardiology.

Annons:

BARCELONA, DAGENS MEDISIN: Hjertespesialist og professor Eva Gerdts har i mange år forsket på hjertesykdom hos kvinner, med hovedvekt på effekten av høyt blodtrykk på hjertet. Det siste året har hun hatt et forskningsår, hvor hun besøkte en forskningsgruppe i Sør-Italia.

Det endte opp med et forskningssamarbeid, der Gerdts fikk tilgang til databasen Campania Salute Network, hvor 60 sykehus i området rapporterer inn data om pasienter med høyt blodtrykk.

– Kvinner har generelt lavere risiko for hjerte- og karsykdom enn menn, men de senere år har vi vist at kvinner som har høyt blodtrykk er mer utsatt for å utvikle hjerteforandringer. Dette kan oppdages med ultralydundersøkelse av hjertet. Selv om disse kvinnene får blodtrykksbehandling, så henger disse forandringene igjen. Jeg var derfor interessert i å finne ut om det virkelig er sant at kvinner med hjerteforandringen venstre ventrikkel-hypertrofi, får mindre hjerte- og karsykdom enn menn, forteller Gerdts.

Kan falle om og dø
Venstre ventrikkel hypertrofi er en utvidelse av hjertemuskelen i hjertets venstre ventrikkel.

– Den venstre ventrikkelen pumper blodet ut i kroppen, og når blodtrykket blir høyt i aorta, eksponeres denne delen av hjertet for det høye blodtrykket. Det fører til at muskelen øker i tykkelse og størrelse når blodtrykket er høyt. Det vet vi er farlig både for kvinner og menn, og venstre ventrikkel hypertrofi kan være en hovedårsak til at noen kan falle om og dø plutselig, forteller Gerdts.

Hun er seksjonsoverlege for enhet for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen.

Over 12.000 pasienter
Gerdts tok utgangspunkt i 12.329 pasienter som ikke hadde hjertesykdom, men høyt blodtrykk. Pasientene ble fulgt opp i om lag fire år.

Resultatene fra studien presenterte hun mandag under en såkalt «fremtids-sesjon» under verdens største hjertekonferanse, European Society of Cardiology.

– Blant kvinnene som ikke hadde utviklet venstre ventrikkel-hypertrofi, så vi at kvinner hadde 33 prosent lavere risiko for å få hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt, sammenlignet med menn, forteller Gerdts.

Kjønnsforskjellene ble borte
– Men da vi så på kvinnene som hadde venstre ventrikkel-hypertrofi, så vi at kjønnsforskjellen var borte. Kvinner og menn hadde da samme forekomst av hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og atrieflimmer. Det er første gang at dette har vært påpekt, forteller forskeren.

– Hva innebærer disse funnene?

– Hvis kvinner med høyt blodtrykk, som har venstre ventrikkel-hypertrofi, har samme risiko som menn for å få hjerte- og karsykdom, så betyr det noe for fremtidige retningslinjer. Man bør aktivt identifiserer om denne hjerteforandringen foreligger hos kvinner, fordi det har enorm betydning for risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt. Disse kvinnene har behov for god behandling og oppfølgning for å unngå hjerte-karsykdom i yngre alder, sier Gerdts til Dagens Medisin.

Les abstraktet her

Relaterte saker
Norsk studie: Aldri for sent å trene
Ny kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!