Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Helseforetakene har fått i oppdrag å styrke infrastrukturen

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang flere tiltak for å få opp antallet kliniske studier. 

Publisert: 2017-08-17 — 06.00
TILTAK: – De viktigste tiltakene for å få opp antallet kliniske studier omfatter etableringen av nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, sier Maiken Engelstad, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: HOD

– Vi er kjent med at antall legemiddelstudier er betraktelig redusert siden 2000, men etter det vi er vet sees denne nedgangen i kliniske legemiddelstudier også i Norden og i Europa, sier Maiken Engelstad, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, på spørsmål om nedgangen i kliniske studier som kommer frem i Menon-rapporten.

Engelstad påpeker at reduksjonen er mindre kraftig for ikke-kommersielle kliniske studier enn for kommersielle kliniske studier. 

– De tre siste årene ser det imidlertid ut som om det er en positiv utvikling som også fortsetter i 2017. Så langt har det vært 100 innmeldte studier første halvår, sammenlignet med 75 innmeldte studier første halvår i 2016, sier hun.

Mer samarbeid med industrien
Ifølge rapporten fra Menon Economics taper Norge konkurransen om kliniske studier sammenlignet med andre land i Europa. Engelstad understreker at regjeringen har lagt til rette for større grad av samarbeid med industrien om kliniske studier.

– Blant annet har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å styrke infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner ved universitetssykehusene og invitere industrien inn i den nasjonale forskningsinfrastrukturen for kliniske studier, NorCRIN, sier Engelstad.

Norge har gode forutsetninger for å utvikle og evaluere nye behandlingsmetoder og legemidler gjennom kliniske studier, påpeker hun.

– Deltakelse i og oppslutning om kliniske studier er god, det er sterke fagmiljøer, en velorganisert offentlig helsetjeneste, gode system for etiske godkjenninger og et personnummersystem som sikrer at personer gjenfinnes, sier hun.

Utvikler database
– Erland Skogli i Menon mener myndighetene i realiteten gjør svært lite annet enn å stemme i at det er bra med kliniske studier. Hvilke konkrete tiltak jobbes det med for å øke antallet?

– De viktigste tiltakene omfatter etableringen av nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som finansierer nasjonale kliniske multisenterstudier med 130 millioner kroner i 2017, og flere krav om å styrke forskningsinfrastrukturen for kliniske studier i sykehusene. I tillegg til dette har vi opprettelsen av nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no med pasientrettet informasjon om pågående og planlagte kliniske studier og videreføring av nordisk og internasjonalt samarbeid om kliniske studier.

– I dag finnes det få intensiver for sykehusene for å legge til rette for kliniske studier, er dette noe sykehusene bør bli målt på slik at det kan være enklere å legge til rette for kliniske studier?

– Gjennomføring av kliniske studier gir i dag ikke særskilt uttelling i finansieringssystemet. For at dette skal kunne gjøres noe med, trenger vi data om pågående kliniske studier og antall pasienter som inngår i slike studier. Derfor er det satt i gang et arbeid med utvikling av en nasjonal database med oversikt over alle kliniske intervensjonsstudier i de regionale helseforetakene, samt systemer for å rapportere på antall inkluderte pasienter i kliniske studier, sier Engelstad og fortsetter:

– Databasen vil danne grunnlag for å utforme kvantitative styringskrav, indikatorer samt økonomisk insentiv for å øke pasienters deltakelse i kliniske studier gjennom det resultatbaserte finansieringssystemet for forskning i de regionale helseforetakene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!