Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fant sammenheng mellom hvor ofte man drikker og diabetesrisiko

Studie på danske helseundersøkelsesdata viste at dem som drikker moderat 3-4 dager i uken hadde lavere risiko for å utvikle diabetes, enn dem som drakk alt på én dag.

Annons:
Janne Schurmann Tolstrup, medforfatter og forskningssjef ved Statens Institut for Folkesundhed, forteller at de med studien ønsket å undersøke om drikkefrekvens hadde noen sammenheng med risikoen for å utvikle diabetes.
Foto: Statens Institut for Folkesundhed

Studien fra Danmark ble nylig publisert i tidsskriftet Diabetologia.

Kohortunderstudien ble gjennomført på data fra danske helseundersøkelser i tidsperioden 2007-2008.


– Lavere risiko for diabetes
– Før vi gjennomførte studien, visste vi fra tidligere studier at dem som hadde et moderat alkoholforbruk hadde litt lavere risiko for å utvikle diabetes, sier medforfatter Janne S. Tolstrup, til Dagens Medisin.

Tolstrup som er forskningssjef ved Statens Institut for Folkesundhed, forteller at de danske forskerne derfor ønsket å undersøke om den lavere risikoen de hadde sett i forutgående studier hadde en sammenheng med drikkefrekvensen.


76.484 fylte ut spørreskjema
Helseundersøkelsen omfattet 76.484 personer, hvor 41.847 var kvinner. Alle svarte på spørreskjema om drikkemønster, om hvor ofte de drikker, hvor ofte de drikker mye og om de drakk øl, vin eller sprit. Deltakerne ble fulgt opp i 4,9 år, mediant.

Under oppfølgingsperioden utviklet 859 menn og 887 kvinner diabetes.


Drakk 3-4 dager i uken
Ifølge abstraktet til studien, fant forskerne en signifikant lavere risiko for å utvikle diabetes hos dem som drakk alkohol 3-4 dager i uken, sammenlignet med dem som drakk alt i løpet av en dag, når tallene var justert for ulike faktorer og gjennomsnittlig alkoholinntak.

– Slik sett fant vi at å drikke samme andel alkohol over fire dager på en uke ga mindre risiko for diabetes, enn om man drakk denne andelen på en gang. Vi fant også ut at å drikke moderat var bedre enn å ikke drikke i det hele tatt, peker Tolstrup på.

I abstraktet til studien, peker forskerne på at det ble observert lavest risiko for å utvikle diabetes ved konsum av 14 enheter per uke for menn og 9 enheter per uke for kvinner, relativt til å ikke drikke alkohol i det hele tatt.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!