Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEKYMRET FOR OPPTAKSOMSRÅDET: Christian Grimsgaard, styremedlem i Helse Sør-Øst og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

BEKYMRET FOR OPPTAKSOMSRÅDET: Christian Grimsgaard, styremedlem i Helse Sør-Øst og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Frykter nedleggelse av Kongsvinger sykehus

Styret i Helse Sør-Øst sier nei til å overføre Kongsvinger sykehus til Ahus. Beslutningen kan være første steg i at sykehuset legges ned, mener styremedlem Christian Grimsgaard.

Annons:

Torsdag gikk styret i Helse Sør-Øst inn for at Kongsvinger sykehus ikke overføres fra Sykehuset Innlandet til Akershus Universitetssykehus (Ahus). «Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til den risiko og de omkostninger som endringen innebærer», heter det i styrets vedtak.

Samtidig gikk styret inn for at befolkningen i Akershus-kommunen Nes skal overføres fra Sykehuset Innlandet til Ahus. Beslutningen ventes å redusere pasientgrunnlaget til Kongsvinger sykehus betydelig.

Frykter nedleggelse
Legeforeningens Christian Grimsgaard, styremedlem i Helse Sør-Øst, mener et slikt scenario vil svekke forutsetningene for å drive godt og effektivt ved Kongsvinger sykehus. Han frykter vedtaket er det første steget i en nedleggelse av sykehuset, og peker på at beslutningen innebærer en reduksjon i opptaksområdet fra rundt 60.000 til rundt 44.000.

– Dette er et godt stykke under det man tenker på som et forsvarlig opptaksgrunnlag. Kongsvinger sykehus har slitt med kvaliteten, og iverksatt en rekke tiltak som man nå har godt håp om at vil styrke den faglige kvaliteten. Men hvis man går så mye ned i opptaksområdet, er det en fare for at man står foran en nedleggelse i løpet av noen år. Det er vår oppgave å sikre befolkningen i regionen et godt desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud, og jeg er redd for at denne saken kan være starten på en nedleggelse av sykehuset, uttalte Grimsgaard under styremøtet.

En arbeidsgruppe ledet av Helse Sør-Øst har utredet konsekvenser og risiko ved å endre sykehusets tilhørighet. Grimsgaard peker imidlertid på at man ikke har utredet risikoen ved å beholde dagens tilhørighet samtidig som sykehuset mister befolkningsgrunnlaget fra Nes kommune.

Stor IKT-jobb
Administrerende direktør Cathrine Lofthus innrømmer at saken er vanskelig, men trekker frem to faktorer som utslagsgivende. Den ene handler om IKT-løsningene ved sykehusene.

– Hvis man skal overføre hele Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus, så er det snakk om at alle IKT-løsningene som finnes på Kongsvinger må implementeres i Ahus sin portefølje og infrastruktur. Da handler det ikke bare om pasientjournaler, men om laboratorieløsninger, medisinskteknisk utstyr og radiologiske løsninger, uttalte Lofthus under møtet.

Den andre hovedinnvendingen er at Ahus for øyeblikket mangler nok døgnkapasitet innen psykisk helsevern til å omfatte kommunene som hører til Kongsvinger. Ifølge styrebeslutningen kan det gjøres en ny vurdering av hvilket foretak Kongsvinger sykehus skal tilhøre, når en «modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus HF er økt».

Ønsker overføring innen 2019
Cristian Grimsgaard tok på sin side til orde for å utsette saken, men fremmet også et alternativ forslag for styret. Det alternative forslaget går ut på at Kongsvinger sykehus overføres til Ahus, prosessen koordineres med prosjektet digital fornying, og planlegges avsluttet innen utgangen av 2019. Videre foreslo Grimsgaard at Ahus setter i gang en utredning om hvordan man skal øke kapasiteten med de nødvendige 14 sengeplassene innen psykiatrisk døgnbehandling.

Styrets flertall understreket på sin side at «Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et akuttsykehus med fødetilbud under Sykehuset Innlandet i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan». Styret fastslo også at samarbeidet mellom Ahus og Sykehuset Innlandet, om å bruke Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved Ahus, skal videreføres gjennom en forpliktende avtale.

Det har vært delte meninger blant høringsinstansene som har uttalt seg i saken. Kommunene som i dag hører til Kongsvinger sykehus, vil at sykehuset overføres til Ahus. Kommunene som ikke hører til Kongsvinger, ønsker derimot å beholde dagens struktur. Og mens de to berørte helseforetakene vil beholde dagens tilhørighet, tar Kongsvinger sykehus selv til orde for å overføres til Ahus.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • William Jørgen Koren 18.06.2017 00.44.42

  Kongsvinger sykehus må bestå. Dette er eneste sykehus innenfor geografisk stort område og vi er helt avhengige av at det ligger der det ligger. Responstid og reisevei for pasienter og pårørende ville bli så lang at man vil måtte påregne dødsfall underveis for akuttpasienter. Nå er sparehysteriet i helsevesenet gått for langt. Vi må lovfeste maksimumsavstander og responstid for å forebygge flere kutt og nedleggelser. Dersom Helse Sør-Øst tenker å spare, får de heller kutte i egen administrasjonsstab. Det er her brorparten av helsebudsjettet tar veien.

Nyheter fra startsiden

ANMELDT FOR GROVT BEDRAGERI

Vestre Viken vil ikke godta boten6

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!