Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Landets AMK-sentraler koordinerer blant annet utsendelser av ambulanser. Foto: Arkivfoto

Har brukt 17 millioner kroner på stoppet AMK-prosjekt

– Det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne, sier styreleder i Nasjonal IKT HF.

Publisert: 2017-06-02 — 13.47 (Oppdatert: 2017-06-02 — 14.19)

Nylig ble det kjent at innkjøpsprosessen i det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes.

Årsaken til dette var at prosjektet fikk så høy kompleksitet og risiko at styre i Nasjonal IKT HF vedtok at det ikke ville være forsvarlig å gå videre med det.

Innkjøpsprosjekt
Tall Dagens Medisin har fått fra Nasjonal IKT HF, viser at de direkte prosjektkostnadene for hele prosjektperioden er på 17,1 millioner kroner. Av dette er det medgått 2,5 millioner kroner til ekstern bistand. Prosjektperioden var fra 2015 til midten av mai 2017.

– Det endelige prosjektregnskapet vil foreligge så snart som mulig, sier styreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen.

Hun påpeker at beslutningen som er tatt er å stanse et innkjøpsprosjekt i anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning.

– En slik innkjøpsprosess innebærer at oppdragsgiver skal utarbeide krav og behovsforståelse i samarbeid med tilbyderne som leverandørene igjen skal basere sine tilbud på, sier hun og fortsetter:

– AMK-prosjektet var altså ikke kommet til den endelig kravspesifikasjonen som må være på plass før neste fase av anskaffelsesprosessen kunne gjennomføres.

Viktig med oversikt
Basert på alle de medgått prosjekttimene per mai 2017, har hele prosjektperioden utgjort 17 årsverk. Christiansen opplyser også om at det har vært flere nøkkelpersoner som involvert i prosjektet enn det som er omregnet til årsverk.

– For å utvikle et solid endelig konkurransegrunnlag, har det vært helt nødvendig å involvere fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, de som skal bruke løsningen, sier Christiansen.

Hun understreker at det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne. 

– Det er med på å synliggjøre en betydelig og viktig faglig innsats i prosjektet som vil bli brukt i arbeidet videre, når den tid kommer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 04.06.2017 16.41.29

  Flott at det gjøres skikkelig vurdering og at man tar to skritt tilbake når man ser at prosjektet ikke kan gjennomføres slik man tenkte. Alt for få ledere gjør dette. I stedet kastes ansatte inn i uoverkommelige kompliserte prosesser for å rette på hyllevareløsninger som aldri kommer til å levere det man hadde intensjon om de skulle levere, hvis de i det hele tatt kommer i mål. J.fr. f.eks. innføring av nytt radiologisystem på Lillehammer, som er ment for hele HSØ.

 • Ivar Terje 04.06.2017 09.03.29

  Dette er sikkert en rett beslutning, og bra å stoppe nå. Årsakene til at denne type nasjonale prosjekt lett kan gå galt tror jeg er: 1: Et IT-system skal støtte arbeidsprosesser. Men, når ingen styrer arbeidsprosessene på nasjonal basis, er et nasjonalt IT-system som skal støtte alles ulike arbeidsprosesser dømt til å bli ekstremt komplisert. 2: Alle IT-prosjekter innhenter behov/ønsker/gode ideer/krav fra framtidige brukere/eksperter. Når antallet som gir innspill øker og summen av innspillene blir kravene til systemet, så er dette nødt til å bli ekstremt komplekst for nasjonale system. Dette behøvde ikke blitt et problem. Men, det blir et problem fordi det ikke finnes en myndighet som kan skjære gjennom og si hva som er godt nok.

 • Lommerusk 02.06.2017 21.13.53

  17 millioner er ikke noe å ta sånn på vei for vel? Det er ikke mer enn det Helse Sør-Øst svir av på to-tre dager med mislykket IKT-outsourcing!

 • lege 02.06.2017 15.16.25

  Bare å melde overgang til konsulentbransjen, og gode inntekter pga inkompetanse hos offentlig sektor.

 • S.E 02.06.2017 17.44.01

  Hvorfor er det inkompetanse ? Jo fordi ingen og da mener eg ingen ansetter folk som er flinkere en seg selv i frykt for at dei skal rase forbi dei på karrierestigen, derfor kommer skandalene i sykehus,politi,barnevern,UD ,osv på løpende bånd . Det vil komme meir mye meir for dette lar seg ikke snu på noen år. Synes synd på neste generasjon som skal overta dette makkverke som er bygd opp av folk som aldri skulle ha vært i slike posisjoner

 • kate 02.06.2017 18.36.46

  Helt enig med deg. Jeg lærte en gang at Pasienten var fokus. Den utviklingen jeg har sett/ser er at det sitter en ledelse med topp lønn rundt omkring på helseforetakene. De som ivaretar liv og helse gjør et forsøk på å gi info. til ledelsen om fare for feilbehandling, blir de kostet vekk.. Tromsø er et bevis på at det er grådighet hos sykehusledelsen som styrer helsen til folket.. SKAMMELIG..

 • N:T 02.06.2017 19.59.26

  Dette skal vi ordne N:N sa en direktør til sin underordnede og klappa han på skuldra etter et stort møte så alle kunne se og gikk rett opp på kontoret og sendte en helvetes mail. Syke folk i ledelsen noen plasser.

 • Helseinformatiker 02.06.2017 14.38.01

  Her er det tydelig at man har satt seg ordentlig inn i behov og vurdert krav på en ordentlig måte. Det at prosjektet tar en fot i bakken, betyr forhåpentligvis ikke at dette arbeidet er bortkastet. Om man kan dele opp prosjektet og få kontroll på mindre håndterbare deler, kan man trolig gå videre. Forøvrig viser man ansvar og ydmykhet ved at en tenker seg om i vanskelige IT-prosjekter i en krevende sektor. Er ikke ofte man har gjort det.

 • Også helseinformatiker 03.06.2017 00.14.45

  Jess, også var det dette med mandatet da. Når man ser at det man har mandat til å gjøre ikke er det som trengs å gjøres er det fornuftig å stoppe. Og ut fra saken har 14.5 MNOK her har gått medgått tid fra ca 50 personer fra HFene som er kjøpt ut i prosjektperioden, bare 2.5 MNOK er til eksterne konsulenter.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!