Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MÅL OG MENING: Nyvalgt nestleder i Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime og tidligere OF-leder Arne Refsum vil forkaste New Public Management. – Vi måler det som er lett å måle, ikke det som er viktig å måle, sier de to. Foto: Lasse Moe

MÅL OG MENING: Nyvalgt nestleder i Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime og tidligere OF-leder Arne Refsum vil forkaste New Public Management. – Vi måler det som er lett å måle, ikke det som er viktig å måle, sier de to. Foto: Lasse Moe

– På tide å gjøre som i Sverige og Danmark

Norge er det eneste landet i Skandinavia som fortsatt tviholder på New Public Management (NPM) som styringsmodell på sykehusene. – I Danmark er det en helt annen verden, her er det faget som styrer, sier avdelingssjef Arne Refsum.

Annons:

Allerede i 2014 innførte danskene en ny styringsform i det offentlige. NPM-modellen, hvor mål- og resultatstyring, kontroll og rapportering står sentralt, ble erstattet med en tillitsreform.

I fjor ble arbeidet med en tillitsreform i Sverige igangsatt, etter oppdrag fra regjeringen. Norge er dermed det eneste landet i Skandinavia som ikke har gitt slipp på New Public Management.

Vil skrote NPM
– Vi burde ha forkastet New Public Management for lenge siden. Det er på tide å gjøre som i Sverige og Danmark og si at modellen ikke lenger skal være den styrende ideologien i det offentlige. Den har lenge vært kritisert i sykehusene, og nå også i skoleverket og i politiet, sier avdelingssjef og gastrokirurg Arne Refsum ved Diakonhjemmet sykehus.

– Hva er alternativet?

– En tillitsreform. I Danmark er det en helt annen verden, her er det faget som styrer. Sundhetsstyrelsen i Danmark forteller for eksempel at de faglige foreningene er sterkt inne når det lages eller revideres retningslinjer – for uten disse foreningene vil legitimiteten i arbeidet svekkes. I Norge er det stikk motsatt. Her opplever vi at helsemyndighetene ikke stoler på de faglige foreningene og holder dem lengst mulig unna, mener Refsum, som er tidligere leder av Overlegeforeningen.

Forenkling av det komplekse
Også Anne-Karin Rime, seksjonsoverlege ved Intensivavdelingen på Sykehuset Fredrikstad og påtroppende nestleder i Overlegeforeningen, mener det er på høy tid å forkaste New Public Management.

– Det komplekse forenkles veldig i New Public Management-filosofien. Men det finnes ofte ikke enkle løsninger på komplekse problemstillinger, da hadde de ikke vært komplekse, poengterer Rime.

– Hvor skal vi begynne?

– Det er mange svar på det. Vi kan for eksempel se til Skottland, som har gått tilbake til rammefinansiering, svarer Rime.

«Måler det som er lett å måle»
Refsum mener måling av kvalitet i dag ikke er god nok.

– Det blir politiske styringsmål mer enn det blir kvalitetsmål – vi måler det som er lett å måle. Rime er enig med Refsum:

– Det som kan måles blir det viktige, ikke å måle det som er viktig å måle.
Refsum mener bakgrunnen for å innføre NPM, var en mistro til at arbeidstakere ikke gjorde jobben sin.

– Det resulterte i et veldig kontrollbehov fra myndighetene som de løste med målstyring og resultatkrav. Det krever derimot mye oppmerksomhet og ressurser, og det flytter fokus bort fra pasientbehandling og utvikling av tjenestene.

Optimistisk
– Hva kan dere overleger selv gjøre?

– Jeg tror det letteste er at vi viser hvor mye dette stjeler av oppmerksomhet og tid som gjør pasientene til de skadelidende, svarer Refsum.

Rime sier at Overlegeforeningen jobber med dette kontinuerlig.

– Vi jobber også med å få leger til å ta lederoppgaver og ikke bare administrative oppgaver, som vi opplever er det som ligger i New Public Management. Å lede betyr å prioritere og sette fag i fokus. Refsum tror politikerne er på glid.

– I bloggen på dagensmedisin. no sa Ap-politiker Torgeir Micaelsen tydelig at vi må finne andre måter enn dagens styringsmodell – at «måltall og rapportering skal reduseres til kun det absolutt nødvendige i sykehusene våre».

Motpoler – for enkelt
Viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll ved Oslo universitetssykehus snakket om ledelse på Overlegeforeningens årsmøte.

– New Public Management og tillitsbasert ledelse settes ofte opp mot hverandre som motpoler. Jeg mener det blir for enkelt. Vi klarer oss ikke uten målinger, rapporteringer og tall. Vi må ha begge deler – tillit mellom ledere og ansatte og noe som forteller oss hvor vi er hen, sa Sommervoll.

– Uvisst hvor reformen vil lande

– Vi vet ennå ikke hvor denne reformen vil lande, sier Mattias Eriksson i den svenske legeforeningen om arbeidet med en tillitsreform.

ENGASJERTE: Karin Båtelson og Mattias Eriksson i svenske Läkarforbundet er engajserte i arbeidet med en tillitsreform i Sverige. Foto: Lisbeth Nilsen

Politisk rådgiver i det svenske Läkarforbundet, Mattias Eriksson, forteller at det pågående utredningsarbeidet for nye styringsmodeller, fra et New Public Management-perspektiv til et tillitsperspektiv, omfatter alle velferdsprofesjoner i kommuner og landsting.

– Hvor denne tillitsreformen kommer til å lande, vet vi ikke i dag. Og vi har ikke hørt så mange spørsmål knyttet til reformen ennå, sier Eriksson til Dagens Medisin.

Profesjonene
Karin Båtelson, viceordförande i Läkarforbundet og Sjukhusläkarne, snakket til en lydhør forsamling på fellesdelen for YF og OF.

– Nå handler det mer om tillit, og om å la «proffsen vara proffs», sa Båtelson.

Eriksson sier at profesjonene ikke har fått tilgang til å være med i utredningsarbeidet.

– Hvis fokuset er at proffsen skal få være proffs, må proffsene være med i arbeidet. Det finnes nok en god vilje til forandring i den svenske regjeringen. Men det er mange som vil mene noe, og det er altfor lite fokus på den den nære kontakten mellom for eksempel pasientene og profesjonene, mener Eriksson.

Kommentarer

 • fra pasient 15.05.2017 16.49.18

  Skjønner at man er frustrert,men det er også frustrerende å være pasient i et helsevesen som er dårlige på planlegge og koordinere. Var det mye bedre før? Vi ventet og vi ventet. Man har da økt effektiviteten i alle fall. (Dansk sykehus økte kneoperasjoner fra 4 til 6 om dagen ved å innføre sjekklister og at alle leger møtte til samme tid, vanskeligere var det ikke). Det brukes mye konsulent kroner i det offentlige generelt og ofte er det også banalt det som konsulenter kommer med som gir bedre pasient flyt og organisering, Må da være flaut man ikke er i stand til å komme frem til slikt selv (Lean prosjekter),men må ha konsulent til å fortelle at man bør bruke en White Board og samles 5 min før man starter dagen for å fordele oppgaver. Ble vi bedre behandlet før? Kan ikke huske det og ble vi bedre sett før? Nei, ikke da ikke nå. Den gang var leger travle og de er det nå. Men jeg vet at jeg ofte betaler privat for å møte en lege som ser meg som en «kunde» og ikke som et case i rekken.

 • Oluf Dimitri Røe 14.05.2017 01.32.31

  Glad for at overlegeforeningen begynner å gå ut og kreve en skroting av NPM og ta faget tilbake. Det tok noen år, men endelig, så kom det. Helsetjenesteaksjonen, Helsepartiet og andre som mener det samme, foren eder. Det er bare 4 måneder igjen.

 • lege 10.05.2017 21.48.42

  Fascinerende hvor lenge det tok for å få denne diskusjonen. Jeg husker tiden hvor vi gikk over fra faglige diskusjoner om bedre behandling og service til hvilken koder vi burde bruke osv. NPM har ødelagt en hel generasjon av leger. Flest leger har som utgangspunkt et ønske å hjelpe folk. Etterhvert blir man hjernevasket til tenke økonomi. Tenk hvor mange ressurser kunne bli frigjort, hvis mesteparten av rapportering faller bort! Mer tid for legene, færre byråkrater. Dilemma er jo at byråkratene ikke kan sies opp. Det er fare for at de kjeder seg og finner andre metoder for å ta fra legene tiden til å behandle pasienter. En byråkrat som kjeder seg inviterer til lange møter med møteplikt, den ønsker tall som han kan kose seg med. Mistolke dem og setter nye krav uten sammenheng i virkeligheten. Lønnen den koster er det minste av kostnadene for helsevesenet.

 • DagensSvineri 10.05.2017 17.21.49

  Folkens, slutt å klikke på dagensmedisin sine sider, slutt å øke markedsverdien deres i kommentarfeltet. De sensurerte kommentarene til artikkelen om UNN-Ingebrigtsen, og fjernet alt, inklusive de mange saklige og kritiske kommentarene til hans lederstil og NPM. Hvis dagensmedisin logrer som en liten drittbikkje for sjefsbyråkratene, hvorfor skal man da bidra til å skape inntrykk av at dagensmedisin er en seriøs side.

 • Kjell O.Skavdal 10.05.2017 10.00.41

  NPM må tas opp til revisjon som bærende element i såvel helsevesen, politi og skolevesen. Nå har dette fått være siktemål i en årrekke og det er på høy tid å se seg om etter annet prinsipp. Når Skottland og Danmark har revidert sitt syn , må vi kunne gjøre det også. En tillitsreform og et samarbeid istedet for mistenkeliggjøring og bitter strid.

 • BitchPåGulvet 09.05.2017 23.27.23

  Jeg tar heller NPM framfor å gå tilbake til noe av det vi har hatt tidligere av kommunist-medisin. Dessverre er det slik at det i et NPM-system som utelukkende belønner kostnadsbesparing, men ikke belønner god service og god behandling, så blir pasienter avspist. Som lege er jeg veldig påpasselig med å hjelpe familie og venner med å stå på krava. Man må være brysom når man er pasient.

 • BirchPåTaket 13.05.2017 00.11.04

  Skrev du det innlegget i fylla BitchPåGulvet..?

 • William Jørgen Koren 09.05.2017 21.08.18

  Som Arne Refsum nevner, så opplever vi at helsemyndighetene velger å ikke stole på de faglige foreningene, men holder dem lengst mulig unna. Årsaken kan blant annet ligge i Spekters konfliktskapende splitt-og-hersk teknikk, samt de at regionale helseforetakene kveler all form for kommunikasjon. NPM er en arv etter Tore Tønne og hvorfor denne fortsatt skal anvendes i sykehusene er noe som har gått de fleste av oss hus forbi.

 • Anne Karin Westvik Dale 09.05.2017 18.17.52

  Anders Folkestad i UNIO sa noe klokt for flere år siden. Det gjaldt skole den gang, men er dessverre, (med litt andre ord) like gyldig i helsevesenet: "Det er såre enkelt å måle verdiskaping når dette skjer i ein marknad: Pris minus produksjonskostnad. Korleis måler vi verdien av ein dyktig lærar som underviser 25 elevar, og som klarer å få alle i klassen til å fullføre vidaregåande skule?" ...og hvordan måler vi omsorgen som sykepleieren gir en døende pasient.... Eller legen som foretar en komplisert operasjon, og må bruke 1 time lenger enn "oppsatt tid", for å få et optimalt resultat?

 • FantasiløsTullingLikeTheRest 09.05.2017 19.40.54

  A.K.W.Dale - Man kunne fint målt verdien av denne læreren om man hadde et privatisert skolesystem, spesielt om man fjernet mest mulig av monopoliserende krav i utdanningssektoren. Da ville denne lærerens hallik kunne kreve en pris som samsvarte med både hvor relevant hver elev + forelder anså faget, samt hvor god læreren og læringsmetodene var. Når man har et system med perverse incentiver, så kan man måle lærere på gjennomsnittskarakterer - men så skaper man da også et incitament til å gi overgjennomsnittlig mye gode karakterer.

 • Wenche Kjølås 09.05.2017 15.55.22

  Kort oppsummerte erfaringer etter 15 år med NPM: Mer og mer krav til screening og måling, ikke av kvalitet, men av kvantitet. Flere og flere konsulenter og rådgivere, og tilsvarende færre og færre til å ivareta det som er helsevesenets berettigelse; å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til landets befolkning. Jeg savner en grundig og helhetlig evaluering av summen av dette. Ble vi bedre, møter pasienten et helsevesen preget av kvalitet, trygghet, omsorg og tilgjengelighet? Og videre, ble dette kostnadseffektivt? For var det ikke det som var målet?

 • lege 09.05.2017 18.54.41

  NPM var inspirert av bl.a Tony Blair og Labour i England. Jens Stoltenberg med en gruppe venner ( Tore Tønne, Øystein Mæland og Bjørn Erikstein) fikk dette innført som styringsprinsipp via Ap på slutten av 1990-tallet. Med Helseforetaksmodellen, som Tore Tønne fikk ansvar for å banke gjennom, ble det overordnede målet å spare penger. At de "glemte" alle de bortkastede pengene som har gått til konsulenter siden da må nok skrives på konto for inkompetanse.

 • Egel 15.11.2017 20.20.20

  Kanskje ikke NPM alene som har årsaken, men med NPM skal alt gå så skal all utredning gå så jævlig fort at man for helt banale infeksjoner eller små kirurgiske tilstander utsetter pasienter, og særlig unge pasienter med stråling fra CT fra topp til tærne. Man har ikke tid lenger å ta ordinære blodprøver, tenke fornuftig, undersøke pasienten klinisk eller vente på svar på blodprøver før pasienten sendes gjennom ct maskinen som hadde vært helt unødvendig. Så for de som lurer hvorfor det tar tid å få kreft kontroll beskrevet er det fordi det taes for mye unødvendig røntgen diagnostikk.

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!