Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

E-helse er ikke svaret

Visjoner for veien videre kan være bra, men de provoserer når kartet ikke stemmer med terrenget.

Publisert: 2017-04-25 — 15.29

Innlegg: Eirik Tranvåg, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og forsker på kreftmedisiner og prioritering

NORGE SKAL bli det ledende landet i Europa innen e-helse. Presisjonsnivået på diagnostisering og behandling skal opp. Smarttelefoner og sensorer skal forebygge uhelse. Velferdsteknologi skal ha verdige liv i egne hjem.

Jonas Gahr Støre sparte heller ikke på noe da han nylig introduserte den fjerde industrielle revolusjon: E-helse.

FREMTIDSVISJONER. Forestillingen om en fremtid hvor nye digitale og høyteknologiske helsetjenester skal gi mer helse, et bedre helsevesen og nye arbeidsplasser, dukker stadig opp.

Slike visjoner og forestillinger kan spille en viktig rolle i innovasjon og forskningsutvikling, men uten et konkret innhold ender det ofte i floskler og klisjeer. Og de tilslører helsetjenestens faktiske utfordringer.

RESSURSER. Typisk er det anekdoter om IBMs superrobot Watson som illustrerer den vidunderlige fremtiden. Støre fortalte imponert at Watson nylig stilte en diagnose for en 60 år gammel dame som led av en sjelden form for leukemi. Noen av verdens beste leger, de sleit. Men er det rask diagnostisering av sjeldne kreftsykdommer som er avgjørende for et godt og bærekraftig helsevesen?

Er virkelig e-helse svaret på utfordringene i helsevesenet? Jeg tror ikke tidlig diagnostisering alltid vil gi friskere innbyggere. Eller at omfattende overvåking av egen kropp gir bedre helse. Innføring av ny teknologi er oftest kostnadskrevende. I et helsebudsjett med begrensede ressurser kan dette føre til at tiltak som er rimeligere, og mer effektive, fortrenges.

PROVOSERENDE. Jeg vil tro at de som dag etter dag leverer helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere, blir både provosert og frustrert av at innholdsløse IKT-visjoner skal løse problemene i helsesektoren.

Hjemmesykepleierne drømmer ikke om robotteknologi, men om mer tid til brukerne. Sykehuslegene lengter ikke etter Watson, men etter helt vanlige datamaskiner som fungerer. Eller at henvisninger kan sendes digitalt, og ikke på papir. Og få fastleger ønsker seg vel en liste på 1000 pasienter som alle kontinuerlig overvåker puls, blodtrykk og kroppstemperatur?

TYNNSLITT TILLIT. Etter en rekordlang legestreik preget av til dels skarpe beskyldninger fra sentrale helseledere – med indirekte samtykke fra stilltiende politikere – er tilliten mellom partene tynnslitt: Alt snakket om e-helse og IKT som løsningen på helsetjenestens utfordringer er med på å undergrave tillitten ytterligere.

Ulikhetene i helse øker, arbeidstakerrettighetene er under press, og gapet mellom hva som er medisinsk mulig og hva som er bærekraftig, øker.

Dette er dagens utfordringer. E-helse er ikke løsningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lars Erik Eggen 25.04.2017 23.10.12

  Takk for gode refleksjoner. Kritikken er kanskje riktig da den reflekterer over problematisk ledelse av helsesektoren; for mye skal skje på for kort tid. Jeg har jobbet som sykehjemslege, fastlege og sykehuslege. Jeg har fått muligheten til å jobbe med 5 ulike journalsystemer. Noen få eksempler: Kommunikasjon mellom journalsystemer er en svær utfordring. Anbudsrunder og inkompetente innkjøp eksemplifisert ved «Profil», en katastrofe for sykehjem. Kanskje trenger vi ikke en IBM Watson, men vi kunne godt hatt bedre og felles arkivskap. Et intuitivt arkivskap med mulighet for relevant datainnsamling (f.eks terapieffekter, mulighet for varsling, egenrapporter), legemiddelsamstemming\interaksjonsanalyser og evt. monitorering er i økende grad nyttig og til dels nødvendig. At politikerne nå ønsker å «go all in» er i utgangspunktet et gode, dersom resultatet er tungt faglig forankret.

 • Lege 25.04.2017 20.55.42

  e-helse er noe politikerne tør å snakke om da det ikke betyr spesiellt mye. Organisering og ressursstilgang har de satt bort til embetsverk og RHF-direktører og blitt enig om å ikke snakke om.

 • lege 25.04.2017 18.50.14

  Godt innlegg. Enig!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!