Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

STORE FORVENTNINGER: – Vi har store forventninger til ParkinsonNet, og jeg lover at jeg vil følge prosjektet tett, sa helseminister Bent Høie da han lanserte oppstart av den nederlandske modellen. Foto: Per Corneliussen

STORE FORVENTNINGER: – Vi har store forventninger til ParkinsonNet, og jeg lover at jeg vil følge prosjektet tett, sa helseminister Bent Høie da han lanserte oppstart av den nederlandske modellen. Foto: Per Corneliussen

– Vi tar i bruk pasientenes erfaringer og ønsker på en helt ny måte

Nå lanseres den nederlandske suksess-modellen ParkinsonNet i Norge. Helseminister Bent Høie har stor tro på prosjektet, også for pasienter med andre kroniske sykdommer.

Annons:
«MÅ BLI BRA»: – Det er fantastisk at vi har klart å samle de som har utviklet dette i Nederland, norske myndigheter, politikere, fagmiljøene og brukerorganisasjoner. Dette må bli bra, sier Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund.

HELSEDIREKTORATET/OSLO: I fjor høst lanserte helseminister Bent Høie ideen om ParkinsonNet, etter en modell fra Nederland. Torsdag 20. april var den offisielle starten for to pilotprosjekter i Norge.

– Her tar vi i bruk pasientens egne erfaringer og ønsker på en helt ny måte. Og ikke minst blir det viktig å se hvordan modellen kan benyttes for andre pasientgrupper med kroniske sykdommer, sa Bent Høie på lanseringsdagen.

ParkinsonNet er basert på pasientenes egne behov og muligheter for mestring av sykdommen. Det nederlandske opplegget omfatter opplæring av ulike faggrupper og skal ved hjelp av nettbaserte løsninger legge til rette for god informasjon, oppfølging og dialog mellom brukere og helsepersonell.

Studier har vist at behovet for rehabilitering og innleggelser reduseres hos pasienter som følges opp gjennom nettverket.

Les mer om ParkinsonNet i faktaboksen.

Jobbet i tre år
Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen, har vært en av forkjemperne for å få ParkinsonNet etablert i Norge.

“Vi har jobbet i tre år for å komme hit vi er i dag.”

- Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund

– For oss er dette en gledens dag på alle måter. Vi har jobbet i tre år for å komme hit vi er i dag og vi har stor, stor tro på at denne måten å tenke på og strukturere tjenestene på vil hjelpe mange i vår målgruppe – men også mange andre målgrupper med sammenfallende lidelser. Det er fantastisk at vi har klart å samle de som har utviklet dette i Nederland, norske myndigheter, politikere, fagmiljøene og brukerorganisasjoner. Dette må bli bra, sier Wang Fredriksen til Dagens Medisin.

Rogaland, Oslo og Akershus
Prosjektleder for pilotprosjektet ParkinsonNet i Helsedirektoratet er Thomas Rannstad Haugen. Han forteller at pilotprosjektene skal gjennomføres i Rogaland samt i Oslo og Akershus og omfatter cirka 1000 Parkinson-pasienter.

FAKTA om ParkinsonNet

Utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom.

Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er basis for ParkinsonNet.

Hensikten er å kvalitetssikre behandlingen og imøtekomme den enkelte pasients behov og livssituasjon.

Nøkkelelementer er systematisk utdanning og opplæring av aktuelle fagprofesjoner samt informasjon til pasienter og pårørende gjennom blant annet lærings- og mestringskurs, brosjyrer og web-basert informasjon.

Skal bidra til effektiv kommunikasjon mellom behandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunen, pasienter imellom og eventuelt mellom pasienter og behandlere.

Målet er å publisere relevante data om behandlingstilbudet, effekt av tiltak og intervensjoner.

Pasientmedvirkningen og den tverrfaglige tilnærmingen har vist seg å øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Kilde: Helsedirektoratet

– Nederlenderne har brukt 15 år på å komme dit de er i dag. Vi starter opp på samme måte som de gjorde med et nettverk for systematisk opplæring av nøkkelpersonale som jobber med Parkinson-pasienter. Det faglige nettverket inkluderer fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder og omfatter en kombinasjon av samlinger, e-læring og opplæring via ulike elektroniske løsninger, sier Thomas Rannstad Haugen til Dagens Medisin.

I årets statsbudsjett er det bevilget 5 millioner kroner til oppstart av ParkinsonNet-prosjektet. Det ligger derimot ingen forpliktelse på helsepersonell i pilot-områdene til å delta.

– Risikerer dere at det ikke melder seg tilstrekkelig mange fagfolk?

– I og med at prosjektet starter nå, er det per i dag ingen som er tilknyttet prosjektet, men vi har opplevd stort engasjementet i miljøene. Fagfolkene vil rekrutteres fra sykehus og kommuner, fra private rehabiliteringsinstitusjoner og eventuelt fra privatpraktiserende fysioterapeuter. Vi har tro på at vi får nok personell. Avtaleinngåelse og hvordan disse skal tilknyttes, er noe vi jobber med frem til sommeren, svarer Rannstad Haugen.

Nederlandske konsulenter
Piloteringen er berammet å ta cirka to år. Radboud University Medical Center i Nederland har utviklet ParkinsonNet og vil være konsulenter underveis. Før påske ble det arrangert en tre-dagers samling med ulike aktører fra Norge og fagfolk fra Nederland.

– Hva blir det første dere skal jobbe med fremover?

– Det er allerede gjort noe forarbeid, og nå skal Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og Norges Parkinsonforbund, i samarbeid med Radboud finne den mest hensiktsmessige veien å gå. Vi følger metodikken fra Nederland, hvor første fase i prosjektprosessen er en studie av den norske situasjonen, av hva som skal gjøres og hvordan. En del av dette vil være vurdering av hva de har i Nederland og hva vi eventuelt trenger i Norge. Så skal det legges en prosjektplan for videre arbeid.

– Hovedaktiviteten de neste to årene blir arbeidet med nettverkene og systematisk opplæring. Vi vil også knytte nettverket opp mot nevrologiske avdelinger på de aktuelle sykehusene.

IKT-løsninger
– Det er et stykke frem til pasienter kan koble seg på nettverket og snakke med andre Parkinson-pasienter?

– Ja, det ligger nok litt frem i tid. Hvis vi etter piloten får i oppdrag om nasjonal utvidelse kan det bli behov for IKT-løsninger, hvor vi samarbeider med Direktoratet for e-helse. Det vil ikke bli laget egne IKT-løsninger for ParkinsonNet, men det tas sikte på en generisk modell for andre kroniske tilstander. Derfor er Direktoratet for e-helse invitert med på vurderingene gjennom hele perioden, sier Rannstad Haugen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Siri Lill Thowsen 29.04.2017 07.52.58

  Hvorfor skal dette begrenses til kroniske sykdommer? Dette virker som skreddersydd for psykisk helse-området, og som omfatter sykdommer og plager som IKKE er kroniske i utgangspunktet.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: