Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE ENNÅ: – Så langt har et legemiddel ikke fått nei i Beslutningsforum på grunn av budsjettkonsekvensene, sier Baard-Christian Schem, leder av Bestillerforum. Arkivfoto

IKKE ENNÅ: – Så langt har et legemiddel ikke fått nei i Beslutningsforum på grunn av budsjettkonsekvensene, sier Baard-Christian Schem, leder av Bestillerforum. Arkivfoto

– Budsjettkonsekvenser på flere 100 millioner kroner

Legemiddelverket (SLV) mener Keytruda oppfyller kriteriene for å kunne anbefales brukt i førstelinjebehandling av lungekreft. Men budsjettkonsekvensene er svært store, ifølge leder av Bestillerforum.

Annons:

Pembrolizumab (Keytruda) er det første immunterapeutiske legemiddelet som er godkjent som førstelinjebehandling.

Nå har Statens legemiddelverk (SLV) utført en metodevurdering av pembrolizumab som førstelinjebehandling for pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft og som er PD-L1-positive.

SLV vurderer legemiddelet som kostnadseffektivt, ut fra den hemmelige anbudsprisen. Ifølge metoderapporten er budsjettkonsekvensene svært store. Uten rabatten ville budsjettkonsekvensene ha vært på om på lag 550 millioner kroner det femte budsjettåret.

Leder av Bestillerforum, Baard-Christian Schem, sier at selv med rabattert pris vil budsjettkonsekvensene dreie seg om flere hundre millioner kroner.

Tidkrevende vurdering
SLV oversendte metoderapporten til Bestillerforum 10. mars. Schem, sier metoderapporten fra SLV kom for tett opptil møtet i Beslutningsforum  20. mars til at rapporten kunne vurderes.

– Rapporten kom omtrent samme dag som vi sendte ut sakspapirene for møtet i mars. Hadde dette vært en enkel sak, kunne vi ha rukket det. Men dette er en stor og svært komplisert sak, med budsjettkonsekvenser i flere hundre millioners-klassen og som gjelder mange pasienter. Vi fagdirektørene måtte ha mer tid for å kunne vurdere dette før møte i Beslutningsforum, sier Schem til Dagens Medisin.

– Neste møte i Bestillerforum er 24. april. Da er det seks uker siden rapporten var ferdig. Hva tenker du om det går så lang tid?

– Som sagt, dette er en kjempestor sak som krever tid. Samtidig som denne rapporten kom, fikk vi også en økonomisk vurdering av en eventuell utvidelse av indikasjonene for  samme legemiddel til  samme type lungekreft, men brukt etter førstelinjebehandling. Vi må klare å lage anbefalinger som henger sammen, så vi må også se disse under ett. 

Samlet bilde
Et eventuelt ja i Beslutningsforum til bruk av Keytruda som førstelinjebehandling vil ifølge Schem også få konsekvenser for andrelinjebehandling og bruken av andre medikamenter ved lungekreft.

– Vi må derfor få et samlet bilde, for å kunne vurdere konsekvensene av et eventuelt ja. Og dette er ikke noe som er mulig å gjøre i løpet av én dag. Vi kommer til å jobbe mye med dette før påske.

– Selv om SLV mener at dette er kostnadseffektivt, kan dere likevel anbefale at det ikke tas i bruk?

– Bestillerforum tar jo ingen beslutninger, men Beslutningsforum kan si nei på grunn av budsjettkonsekvensene. I prioriteringsmeldingen står at budsjettkonsekvensene må vurderes. Det står riktignok i den felles styresak RHF-ene laget da «Nye Metoder» ble etablert at det ikke skal tas hensyn til pasientstørrelse, men dette er primært for at det ikke skulle gå automatikk i at superdyre legemidler for små pasientgrupper automatisk får ja. Så langt har det ikke skjedd at et legemiddel har fått nei i Beslutningsforum på grunn av budsjettkonsekvensene, sier Schem.

Aktuelt for opptil 500 pasienter
Ifølge metoderapporten kan 400–500 pasienter årlig være aktuelle for behandling med pembrolizumab i førstelinje. Det er opptil 200 flere enn dem som i dag får legemiddelet i senere linje.

– Når budsjettkonsekvensene vil bli på flere hundre millioner kroner i året, må dette nødvendigvis føre til at sykehusene må omprioritere i budsjettene sine. Det vil bety at andre pasientgrupper, innkjøp av nytt utstyr eller vedlikehold må nedprioriteres, sier Schem.

MSD, som markedsfører Keytruda, sier til Dagens Medisin at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Klarsignal i Sverige
Nylig ga NT-rådet ved Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) klarsignal for bruk av Keytruda i førstelinje. Nå blir det opp til hvert enkelt län å forhandle pris.

Dette var ikke anbefalingen i Storbritannia. I mars konkluderte det britiske metodevurderingsorganet (NICE) at de ikke anbefaler Keytruda som førstelinjebehandling.

NICE begrunner dette med at anslagene for totaloverlevelsen er basert på umodne data. Anbefalingen fra NICE skal på høring.

Artikkelen er korrigert 12. april.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Lege 10.04.2017 14.58.09

  Rives i filler her: på den ene hånden ønsker jeg kreftpasienter de beste overlevelsesmuligheter, og dette vil noen ganger inkludere ekstremt dyr behandling for en god del pasienter. På den andre hånden ønsker jeg korte sykehuskøer og at feks eldre som legges inn med lårhalsbrudd skal få verdig behandling (god pleie, tidlig og god kirurgi, tverrfaglig oppfølging og forsvarlig etterbehandling). Men så lenge helsebudsjettet er det samme er det noen som må svi her. Dette er rett og slett et umulig valg!!

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat