Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BEDRE RESULTATER: Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har.

BEDRE RESULTATER: Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har. Foto: Thinkstock

Jevnt høy overlevelse i Norge

– Vi mener imidlertid at det også i Norge finnes forbedringspotensial i behandlingen av disse barna, sier stipendiat Hans Jørgen Stensvold.

Annons:
– Vi har lenge hatt høy overlevelse i Norge, også sammenlignet med andre land, sier overlege og stipendiat Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.
Foto: OUS

– Det er god kvalitet på svangerskapsomsorgen og behandlingen av premature barn i Norge. Vi har lenge hatt høy overlevelse i Norge, også sammenlignet med andre land, sier overlege og stipendiat Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Han er førsteforfatter på en ny studie utgående fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister og Medisinsk Fødselsregister, publisert i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics.

Her rapporteres ett års overlevelse og tidlig sykelighet av alle barn født etter 22 til 26 ukers svangerskap i Norge i årene 2013 og 2014.

Kortere svangerskapslenge ga økt dødelighet
Studien viser at av alle fostre som var i live ved innleggelse på fødeavdeling, ble 82 prosent registrert levende ved fødselen. Flere barn ble registrert som dødfødt ved 22 og 23 ukers svangerskap sammenlignet med senere. Av alle levendefødte barn ble 91 prosent innlagt på en intensivavdeling for nyfødte.

Forskerne fant en sterk sammenheng mellom kortere svangerskapslengde ved fødselen og økt dødelighet. Det var imidlertid en svakere sammenheng mellom svangerskapslengde og senere sykelighet hos dem som overlevde.

Ingen forbedring siste 15 år
I motsetning til de siste rapportene fra andre europeiske land, viste studien ingen forbedring i overlevelse over de siste 15 årene i Norge.

– I Norge har vi hatt en relativ lik tilnærming til behandling av premature de siste 10-15 årene, selv om det er noen små forskjeller mellom sykehus. Det vil alltid være vanskeligere å gjøre forbedringer i en situasjon med allerede gode resultater, noe vi har hatt over lengre tid i Norge, sier Stensvold og legger til:

– Vi mener imidlertid at det også i Norge finnes forbedringspotensial i behandlingen av disse barna. Senere studier viser at forbedrede resultater betinger en aktiv holdning til behandling allerede fra før fødselen, og tett samarbeid mellom fødselsleger og nyfødtleger er viktig. Et mest mulig optimalisert forløp før, under og etter fødselen bidrar til å redusere risiko både for død og senskader.

Viktig å involvere foreldre
Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har.

– Sverige har nå retningslinjer som sier at man skal behandle mer aktivt fra og med uke 22. I Norge er regnes uke 23 og 24 som gråsone, og behandling i uke 22 skjer kun unntaksvis. Behandling av barn på grensen til det levedyktige bør til en viss grad individualiseres , og å involvere foreldrene i beslutningsprosesser er svært viktig, understreker Stensvold. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!