Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BEDRE RESULTATER: Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har.

BEDRE RESULTATER: Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har. Foto: Thinkstock

Jevnt høy overlevelse i Norge

– Vi mener imidlertid at det også i Norge finnes forbedringspotensial i behandlingen av disse barna, sier stipendiat Hans Jørgen Stensvold.

Annons:
– Vi har lenge hatt høy overlevelse i Norge, også sammenlignet med andre land, sier overlege og stipendiat Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.
Foto: OUS

– Det er god kvalitet på svangerskapsomsorgen og behandlingen av premature barn i Norge. Vi har lenge hatt høy overlevelse i Norge, også sammenlignet med andre land, sier overlege og stipendiat Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtintensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Han er førsteforfatter på en ny studie utgående fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister og Medisinsk Fødselsregister, publisert i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics.

Her rapporteres ett års overlevelse og tidlig sykelighet av alle barn født etter 22 til 26 ukers svangerskap i Norge i årene 2013 og 2014.

Kortere svangerskapslenge ga økt dødelighet
Studien viser at av alle fostre som var i live ved innleggelse på fødeavdeling, ble 82 prosent registrert levende ved fødselen. Flere barn ble registrert som dødfødt ved 22 og 23 ukers svangerskap sammenlignet med senere. Av alle levendefødte barn ble 91 prosent innlagt på en intensivavdeling for nyfødte.

Forskerne fant en sterk sammenheng mellom kortere svangerskapslengde ved fødselen og økt dødelighet. Det var imidlertid en svakere sammenheng mellom svangerskapslengde og senere sykelighet hos dem som overlevde.

Ingen forbedring siste 15 år
I motsetning til de siste rapportene fra andre europeiske land, viste studien ingen forbedring i overlevelse over de siste 15 årene i Norge.

– I Norge har vi hatt en relativ lik tilnærming til behandling av premature de siste 10-15 årene, selv om det er noen små forskjeller mellom sykehus. Det vil alltid være vanskeligere å gjøre forbedringer i en situasjon med allerede gode resultater, noe vi har hatt over lengre tid i Norge, sier Stensvold og legger til:

– Vi mener imidlertid at det også i Norge finnes forbedringspotensial i behandlingen av disse barna. Senere studier viser at forbedrede resultater betinger en aktiv holdning til behandling allerede fra før fødselen, og tett samarbeid mellom fødselsleger og nyfødtleger er viktig. Et mest mulig optimalisert forløp før, under og etter fødselen bidrar til å redusere risiko både for død og senskader.

Viktig å involvere foreldre
Siste studier fra Sverige viser at de har høyere overlevelse ved barn født i uke 23 og 24 enn det Norge har.

– Sverige har nå retningslinjer som sier at man skal behandle mer aktivt fra og med uke 22. I Norge er regnes uke 23 og 24 som gråsone, og behandling i uke 22 skjer kun unntaksvis. Behandling av barn på grensen til det levedyktige bør til en viss grad individualiseres , og å involvere foreldrene i beslutningsprosesser er svært viktig, understreker Stensvold. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling2

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!