Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SAMSTEMT: Medisinstudentene, legene i spesialisering (LIS) og overlegene har alle bekymringer rundt den nye spesialistutdanningen. Fra venstre Christopher Elnan Kvistad, Eivind Valestran og Jon Helle.

Frykter dårligere spesialistutdanning

Medisinstudentene, legene som er i spesialisering, overlegene, Legeforeningen – og politikere – er bekymret for kvaliteten på den nye spesialistutdanningen.

Publisert: 2017-03-29 — 14.35 (Oppdatert: 2017-03-29 — 14.41)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I september starter de første leger i spesialisering (LIS) på del 1 i den nye spesialistutdanningen.

Del 1 erstatter dagens turnusordning, og læringsmålene ble forskriftsfestet i desember i fjor. Læringsmålene for del 2 og 3, selve spesialiseringen, er ute på høring med frist til 1. april.

Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) i Helse Bergen, Christopher Elnan Kvistad, sier Ylf er svært bekymret for kvaliteten ved ny spesialistutdanning. 

– Helseforetakene skal ha hovedansvaret for gjennomføring og godkjenning av spesialistutdanningen for LIS-legene. Samtidig er sykehusene alltid presset på økonomi, og derfor vil foretakene komme til å prioritere drift fremfor utdanning hvis læringsaktivitetene ikke er obligatoriske. Det blir som å sette bukken til å passe havresekken, sier Kvistad.

Fjernet læringsmål
Han viser til at flere læringsmål i del 1 ble fjernet, forenklet eller slått sammen etter høringsrunden.

– Det skinner igjennom at helseforetakene vil spare inn. Ett eksempel er magesmerter, hvor målene for pasientene innen kirurgi, indremedisin og allmennmedisin er slått sammen til ett mål. En slik forenkling fører ikke til bedre, men til dårligere utdanning, poengterer Kvistad, som legger til:

– Ylf mener prosedyrekrav og obligatoriske kurs må beholdes i tillegg til læringsmålene.

Styremedlem Kristin Utne i Ylf er kritisk til at innspillene fra de regionale utdanningsutvalgenes fagråd ble forskriftsfestet uten forankring i faggruppene som utformet læringsmålene.

– Vi er redd for at prosessen med læringsmålene til del 2 og 3 blir den samme for del 1. Under Legeforeningens høringskonferanse nylig var det stor frustrasjon blant legene over de store endringene i læringsmålene til del 1, sier Utne.

Ressurser til veiledning
Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle, støtter LIS-ene og medisinstudentene.

– Vi er veldig bekymret for hvordan kvaliteten skal ivaretas i den nye spesialistutdanningen. Dette gjelder både del 1, 2 og 3. Overlegeforeningen er også opptatt av veiledningen som overleger skal gi i henhold til gjeldende regler, og det er viktig for utdanningen at det settes av nok tid og ressurser til dette. Vi er redd for at driftshensyn vil gå foran nødvendige kvalitetskrav i utdanningen, sier Helle.

Han tror at overlegene vil gjøre alt de kan for å bidra til at legene når kvalitetskravene.

– Men vi reagerer på at det er fjernet elementer som sikrer kvaliteten. Det er en felles opplevelse at læringsmålene i del 1 ble endret på en uheldig måte. Ifølge spesialistforskriften skal de faglige rådene til spesialistutdanningen komme fra Legeforeningen, og vår rolle må sikres. Jeg forventer at den videre kontakten med myndighetene gjør at vi får den nye spesialistutdanningen i havn på en god måte, sier Helle.

«Billigste alternativ»
Også medisinstudentene frykter at utdanningen blir dårligere enn før.

– Det virker helt åpenbart at RHF-ene prøver å svekke nivået på læringsmålene for å gjøre det så billig som mulig. Siden de skal drifte dette, ønsker de minst mulig pålegg. Gjennom å generalisere målene, får arbeidsgiver mer fleksibilitet: Altså velges billigste alternativ på bekostning av kvalitet, sier Eivind Valestrand, leder av Norsk medisinstudentforening.

– Det er uakseptabelt å fire på kvaliteten på legene våre fordi RHF-ene ikke ser seg råd til å ta den regningen. Læringsmålene for del 1 må bli gode nok før man går videre til del 2 og del 3. Slik det ser ut nå, blir ny spesialistutdanning dårligere enn det den var. Dette kan vi ikke støtte.

Jobber for revidering
Cecilie Alfsen, Ahus-overlege og medlem av Legeforeningens sentralstyre, forteller at Legeforeningen nå jobber hardt for å få revidert læringsmålene i del 1.

– Det er vanskelig å forholde seg til høringen av læringsmålene for del 2 og 3 når del 1 er så sterkt endret. Konsekvensen kan bli at veldig mye mer må legges inn i del 2 og 3 for at utdanningen skal bli god nok, sier Alfsen.

Hun viser til at det oppsto usikkerhet rundt måten prosessen ved del 1 ble gjennomført på.

– Det virker som om uformelle fora ble trukket inn i høringsrunden. Jeg har forståelse for at RHF-ene vil konsultere sine egne, men det er uheldig når Helsedirektoratet vedtar store endringer uten å gå via spesialitetskomiteene, som skal være faglige rådgivere. Men vi opplever forståelse for vår frustrasjon fra RHF-ene og direktoratet, og jeg er positiv med tanke på at vi blir enige, sier Alfsen.

Også politikerne har engasjert seg. I et representantforslag skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad og Hans Fredrik Grøvan (KrF) at det bør vurderes å igangsette en ny prosess for del 1, der arbeidsgrupper og fagmedisinske miljøer kobles inn.

De to mener del 1 må omarbeides hvis den ikke gir nødvendige basisferdigheter, og at en ny ordning bør sikre kirurgiske ferdigheter. 

Uklare effekter
Administrerende direktør for Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, er ikke like bekymret for dårligere kvalitet på fremtidens spesialister.

– Det er mye opp til oss hvordan vi på helseforetaksnivå legger opp utdanningsløpet. Læringsmålene har vært diskutert i fagmiljøene på sykehusene, og jeg har stor tillit til at de som sitter i spesialforeningene og spesialitetskomiteene, kommer med innvendingene. Hvis kvaliteten blir svekket, må vi se på det, sier Ebbesen.

– Legene som er under spesialisering, frykter at stram sykehusøkonomi vil ha negativ påvirkning på opplæringen. Hva tenker du om det?

– Dette er en reform med litt uklare effekter. Jeg er sikker på at vi finner løsninger, men det krever at vi snakker sammen. Vi må håndtere dette innenfor de rammene som er gitt, og helseforetakene har gitt utrykk for at hvis det blir mange aktiviteter, vil det påvirke sykehusenes økonomi.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Darwin P. Erlandsen 31.03.2017 15.06.05

  Hvis bildeeksten er korrekt, har i alle fall lederen i overlegeforeningen unnagjort sin spesialisering på rekordtid.

 • Spesialist 31.03.2017 15.02.27

  Medisinstudentene vil trykke inn 150 flere turnusleger (LIS1), og krever samtidig strengere læringskrav. Dette regnestykket går ikke opp. Ikke økonomisk og ikke praktisk. Det er tydeligvis liten tiltro til at sykehusene skal ta veiledningsoppgavene seriøst. De fleste vil vel tross alt være enige om at en spesialistreform er nødvendig, og at kapasiteten må økes betydelig hvis vi skal utdanne et tilstrekkelig antall spesialister. Man må ha et løp som sikrer at man blir spesialist før man går av med pensjon. Og jeg tror at de fleste spesialister lærer vel så mye etter at den fomelle spesialiseringen er avsluttet.

 • Lege 30.03.2017 12.04.22

  Helseforetakene har som kjent 3 hovedmål: 1; Spare penger 2; Spare penger 3; Spare penger Det blir neppe god videreutdanning av slikt.

 • Terje 29.03.2017 18.47.59

  Stå på Kvistad : Etter og ha lest BT og BA i dag så kan eg ikke forstå at dere har noen problemer i det heile tatt, dere har jo hatt klodens mest fantastiske leder og nå har dere også fått årets leder. Med slike fantastiske ledere samla på en plass syns eg faktisk synd på andre sykehus så må ta til takke med heilt ordinere ledere. Om ditt sykehus har noe som helst problem med kompentanse lurer eg på hvordan andre sykehus har det.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!