Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
VINNEREN: Tommy Juhl Nielsen og MSD vant anbudskonkurransen om å behandle hepatitt C-virusets genotype 1. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Thinkstock

Vant LIS-anbudet med nytt legemiddel

Ifølge MSDs direktør for sykehuslegemidler har selskapet jobbet over tid for å få til en anbudskonkurranse der selskapene kan gi egne tilbud for å behandle alle pasienter.

Publisert: 2017-02-10 — 15.39

Sykehusinnkjøp har offentliggjort anbefalingene om hvilke hepatitt C-medikamenter som skal tas i bruk ved norske sykehus, som følge av den seneste anbudskonkurransen.

For pasientene med genotype 1 var det MSD som vant konkurransen: Ifølge LIS-anbefalingene skal førstevalget for disse pasientene være elbasvir/grazoprevir (Zepatier). Legemiddelet kom på markedet på tampen av fjoråret, og er selskapets første nye hepatitt C-legemiddel etter at de direktevirkende antivirale legemidlene overtok som standardbehandling.

– Vi er selvsagt svært glade for utfallet av anbudskonkurransen. Så er vi også spesielt glade for at vi gjennom dette anbudet har klart å utvide behandlingen, slik at den omfatter samtlige pasienter med genotype 1. Dette betyr enormt mye for pasienter som i lang tid har vært nektet tilgang, hovedsakelig fordi legemidlene har vært for kostbare, sier direktør i MSDs sykehusavdeling, Tommy Juhl Nielsen.

Siktet på full tilgang
Nytt av årets konkurranse er at Sykehusinnkjøp har bedt selskapene om å levere to pristilbud – ett som forutsetter at sykehusene stiller krav om betydelig leverskade for å tilby behandling, og ett der alle pasientene får tilgang.

Nielsen forteller at MSD var i dialog med Sykehusinnkjøp i forkant av konkurranseutlysningen, og har jobbet for å organisere konkurransen slik at selskapene kan by på tilgang for alle pasienter. Han opplyser videre at strategien hele tiden har vært å vinne konkurransen som gjelder hele pasientgruppen.

– Ønsker du å kommentere pristilbudet som ble gitt?

– Disse prisene er konfidensielle, og diskusjonene som pågår rundt disse prosessene er svært ladet. Derfor vil jeg være forsiktig. Det jeg kan si, er at Beslutningsforum, da de vurderte de innkomne tilbudene, kom frem til at prisen var lav nok til å åpne for å behandle alle. Det vil si at det ble gitt en substansielt lavere pris enn det som er listeprisen, sier Nielsen.

Overtar marked etter AbbVie
Da årets anbudskonkurranse ble utlyst, uttalte seniorrådgiver Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøp at selskapene måtte gå vesentlig lavere enn de daværende prisene, dersom myndighetene skulle åpne for å fjerne kravet om leverskade.

I fjor var det behandlingsregimet Exviera/Viekirax som vant konkurransen om genotype 1-pasientene. AbbVie vant den gangen konkurransen med en rabatt på 50 prosent som i praksis betyr under 250.000 kroner for en tolvukers kur.

Nye legemidler
For genotype 3 – den største undergruppen, som omfatter rundt halvparten av hepatitt C-pasientene – er sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) førstevalget i LIS-anbefalingene. Dette legemiddelet kom på markedet i fjor sommer, og er det seneste i rekken av direktevirkende antivirale hepatitt C-legemidler fra Gilead.

Samtidig opprettholdes kravet om at genotype 2 og 3-pasientene må ha betydelig leverskade for å få direktevirkende antiviral behandling. Dette skyldes at de tilbudte prisene ifølge Beslutningsforum ikke var lave nok til å åpne for å behandle flere pasienter. Det er foreløpig kun Gilead som har utviklet legemidler med effekt mot disse genotypene. Dermed har det ikke vært reell konkurranse om denne delen av pasientpopulasjonen.

Unge pasienter får gammel behandling
LIS-anbefalingene viderefører dessuten praksisen om at pasienter med genotype 2 eller 3 – som er under 40, og som ikke har skrumplever – skal få den gamle standardbehandlingen, bestående av interferon og ribavirin.

For øvrige pasienter med genotype 2, skal førstevalget ifølge LIS-anbefalingene være sofosbuvir (Sovaldi) sammen med ribavirin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!