Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NYE LEDERKRAV: Variasjonen i behandling mellom sykehus og mellom regioner er så stor at det må kalles systemsvikt, sa helseministeren i sin sykehustale i fjor. Tirsdag legger han frem styringsbudskapet for 2017. Arkivfoto: Vidar Sandnes

NYE LEDERKRAV: Variasjonen i behandling mellom sykehus og mellom regioner er så stor at det må kalles systemsvikt, sa helseministeren i sin sykehustale i fjor. Tirsdag legger han frem styringsbudskapet for 2017. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Skjerper kravene til topplederne

Toppledernes ansvar blir et sentralt tema når Bent Høie holder sin årlige sykehustale tirsdag.

Annons:

1. januar i år trådte en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i hele helse- og omsorgstjenesten i kraft. Denne erstatter forskriften om internkontroll, slik Dagens Medisin tidligere har omtalt.

– Mitt inntrykk er at den gamle forskriften har blitt brukt for å skyve ansvar nedover i organisasjonen. Med den nye forskriften understrekes det at det er toppledernes ansvar å sørge for at all aktivitet skjer i tråd med den nye praksisen, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Forskriften bygger på fire elementer fra forbedringssirkelen som legger vekt på at planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering skal foregå i en kontinuerlig prosess.

Ny årlig evaluering
– Hvilke nye krav stiller du til helselederne?

– I tillegg til at forbedringssirkelen fortløpende skal brukes av lederne, er det kommet inn et nytt krav om at lederne minst en gang i året systematisk skal gjennomgå og vurdere styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten, sier Høie.

Ifølge Høie er det ikke lenger mangel på data som er hovedproblemet, men at eksisterende data ikke brukes systematisk nok i arbeidet med å styrke pasientsikkerheten.

Forventer innsats for åpenhetskultur
– Hvordan vil ledere og ansatte i helsesektoren merke endringen?

– Ansatte vil merke at lederne vil måtte bruke forbedringshjulet, og at det blir mer oppmerksomhet rundt tilgjengelig kunnskap om kvalitetsdata til egen virksomhet. Dette skal tas mer på alvor, sier Høie.

Han understreker at det er lederansvar å bygge en kultur for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

– Jeg forventer at ledere jobber systematisk med forbedringer knyttet til å skape åpenhetskultur i sykehusene og lære av og involvere tillitsvalgte og ansatte, sier han.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • lege 12.01.2017 16.15.32

  Han (Høie) hyller media for avdekkingen av tilfellene av tvangsbehandling som var sterkt kritikkverdige. Men har de aktuelle lederne noe å frykte? Og får kildene til mediene noen anerkjennelse fra Høie? Som tidligere er det vel en og annen leder som dukker/trekker seg før det kommer kritikk i formelle fora for så å dukke opp i en annen lederrolle kort tid etter. Og kildene og mistenkte kilder blir tatt når lyskasterne slukker.

 • Fredrik Jervell 09.01.2017 20.50.46

  For å fortsette: I min bransje, oljebransjen, er det en kjennsgjerning at "Linja (les:ledelsen) eier risikoen". Det betyr at alt som går galt er ledelsens ansvar. Brann, utslipp, ulykker, skader, alt. Det er et ansvar som ledelsen tas, og da jobbes det også veldig godt fra ledelsens side for å forebygge hendelser og redusere risiko. Hvis helsevesenet skal komme like langt hva angår pasientsikkerhet og HMS, er jeg helt overbevist om at ansvarliggjøring av ledelsen og tydeliggjøring av hvordan virksomheten skal styres er nødvendig. Det kan ikke bare være helsepersonellet som skal ha ansvaret. Ansvaret må være delt. Helsepersonellet i den daglige behandlingen, ledelsen på systemnivå. Ledelsen jobber bl.a. gjennom styringssystemet. Bra av Høie, dette.

 • Fredrik Jervell 09.01.2017 20.35.05

  @Lege: Da tror jeg du misforstår hva Høie mener med styringssystem. Styringssystem er ikke RHF/HF i denne forstand, men de interne retningslinjene i de enkelte HF for hvordan driften skal styres. Et eksempel på dette er avviksmeldesystemet. I dagens HF er det, slik jeg har forstått det, en betydelig grad av underrapportering av avvik og mangler, og avvik kan lukkes av en leder på lavt nivå uten at det blir synlig lenger opp i systemet. Ved å i større grad ansvarliggjøre øverste leder (adm. dir.), blir det vanskelig å ha et slikt system. Når Nils Kvernmo, adm dir på St Olavs i Adresseavisen kan si at han ikke kjenner til enkelttilfeller av at pasienter har fått uforsvarlig behandling på grunn av fullt mottak, når fylkeslegen har omtalt slike enkelttilfeller, er det et eksempel på et ikke-fungerende avviksmeldesystem og manglende åpenhetskultur. Det er dette jeg tror Høie vil til livs, og det er bra i mine øyne. Hvis jeg var admdir ville jeg vært svært ukomfortabel med å ikke vite slikt.

 • Lege 09.01.2017 12.00.11

  Da det er Høies rådgivere (les HOD-byråkratiet) som har skrevet talen for Høie vil den nok begrunne godt hvorfor vi skal beholde dagens styringssystem, samt behovet for økte ressursser til sykehusbyråkratiet og embetsverket. Effektivisering og sparing må skje "på gulvet" som før.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: