Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjonsbilde: ThinkStock

Illustrasjonsbilde: ThinkStock

Opp mot syv ganger høyere dødsrisiko i lavinntektsland etter magekirurgi

Beregninger i studie publisert i BMJ Global Health, viser at barn som fikk akutt mavekirurgi i lavinntektsland kan ha syv ganger høyere mortalitet.

Annons:

– For mageprosedyrer er det et bredt gap i behandling mellom rike og fattige land, skriver British Medical Journal i en pressemelding.

Sjansen for å dø av akuttoperasjoner for å behandle for eksempel en blindtarm, kan være opp mot syv ganger høyere for et barn som får operasjon i et fattig land (justert oddsratio 7,14), enn for et barn i et rikt land, viser forskningsartikkelen om den prospektive studien, som nylig ble publisert.

Data fra 1409 operasjoner
Forskerne hentet inn rapporter fra et globalt samarbeidsteam med kirurger, for å undersøke hvordan 1409 operasjoner av barn fra 253 sykehus i 43 land. Undersøkelsen gikk over to-ukes-intervaller mellom juli og desember, 2014.

Halvparten av barnene som ble undersøkt var fra «utviklede land», ifølge pressemeldingen. 32 prosent var fra mellominntektsland og 19 prosent fra «fattige land».

Forskerne så spesielt på mortalitetsrisikoen 30 dager i etterkant av operasjonen og på postoperative komplikasjoner og sårinfeksjoner.

Blindtarmbetennelse vanligst
Ifølge studien var den vanligste akuttsituasjonen blindtarmbetennelse, etterfulgt av medfødte misdannelser, invaginasjon og brokk.

En av fem barn var under 2 år gamle da operasjonene ble utført, hvilket medførte at de var med utsatt for komplikasjoner, heter det i pressemeldingen.

– Risikoen for alvorlige komplikasjoner var tilnærmet dobbelt så høy for barn som kom fra lavinntektsland. 11,3 prosent sammenlignet med 6 prosent for dem fra mellom- og høyinntektsland, melder BMJ.

– Sårinfeksjonsraten var om lag fem ganger så høy for barn fra lavinntektsland. Det vil si at en av fem opererte fikk infeksjon, sammenlignet med en av ti i mellominntektsland, og en av tjue i de rike landene.

Forskerne fremholder i artikkelen at studien ikke identifiserer de bakenforliggende faktorene for hvorfor komplikasjons- og sårinfeksjonsraten øker i lavinntektsland.

DOI: 10.1136/bmjgh-2016-000091

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!