Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

LEVENDE SÆDCELLER: En sædprøve avgitt etter sterilisering viste levende sædceller, men legen feiltolket resultatet, ifølge en tilsynssak. Illustrasjon: Thinkstock

LEVENDE SÆDCELLER: En sædprøve avgitt etter sterilisering viste levende sædceller, men legen feiltolket resultatet, ifølge en tilsynssak. Illustrasjon: Thinkstock

Lege brøt loven – men slapp advarsel fra Helsetilsynet

En mann som hadde gjennomgått sterilisering, fikk feilaktig beskjed av fastlegevikaren om at inngrepet var vellykket – og samboeren ble gravid.

Annons:

Det melder Statens helsetilsyn som omtaler tilsynssak der en mann hadde fått utført sterilisering (vasektomi).

Fastlegevikaren hadde henvist mannen til sykehus for mikroskopi av sædprøve etter inngrepet, men sykehuset ba fastlegen om å gjennomføre prøven selv.

Prøven viste én til to sædceller per synsfelt, de fleste levende.

Burde rådført seg med kollega
Fastlegevikaren informerte pasienten om at det ikke var funnet spermier i sædprøven. Mannen sluttet med tilleggsprevensjon, og samboeren ble gravid.

I ettertid har fastlegevikaren, som tolket resultatet av sædprøven som «normalt» og derfor ga mannen beskjed om at steriliseringen var vellykket, innsett at det ville vært riktig å spørre en mer erfaren kollega.

Ikke formålstjenlig med advarsel
Statens helsetilsyn konkluderer med at oppfølgingen av pasienten var uforsvarlig og at fastlegevikaren har brutt forsvarlighetskravet og kravene til journalføring i helsepersonellloven.

Selv om lovbruddene gir grunnlag for å gi legen en advarsel, mente Statens helsetilsyn en slik advarsel ikke var formålstjenlig.

Den vurderingen ble basert på at svikten var en enkeltstående hendelse og at legen viste til manglende erfaring og beklaget feilvurderingen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Torgrim Sørnes 15.12.2016 09:15:04

  Her har vel legen faktisk henvist til en "mer erfaren kollega" - nemlig sykehuset - og fått svaret "gjør det sjøl". Hvorfor det er han som ender opp med ripe i lakken og ikke sykehuset - for ikke å snakke om den institusjonen som foretok inngrepet uten å kvalitetssikre resultatet etterpå - kan vel bare forklares med at Helsetilsynet ser ut til å plukke de eplene som henger lengst ned

 • Geir A. Hillveg 14.12.2016 18:11:37

  Jeg ble helt satt ut da jeg leste dette. Helse Sør-Øst utfører ikke slike inngrep lenger. Volvat sier at de utfører ca 800 inngrep pr år, og jeg antar de fleste av disse nå utføres av private aktører. Hva menes med en erfaren kollega? Det er vel pr dags dato ingen allmennpraktiserende leger som har erfaring med å mikroskopere sæd. Jeg har lang erfaring både som kirurg og allmenlege, men siste gang jeg så på en slik prøve under et mikroskop var for ca 5 år siden, og jeg tror ikke mikroskopet har vært brukt til annet formål heller etter dette. Konklusjonen min blir derfor at de som utfører inngrepet også må kvalitetssikre dette. Jeg kunne også glatt oversett et par motile spermier, og finner det helt latterlig at man i det hele tatt bruker ressurser på en slik klage.

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!