Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skammen i helsevesenet

Den virkelige skammen i helsevesenet er mangel på oversikt, dokumentasjon, rapportering og rettssikkerhet. Dette må alle ledernivåer rydde opp i.

Annons:

Innlegg: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

DET ER INGEN av pasientene som har opplevd ulovlig tvang og krenkelser, som går i demonstrasjonstog. Nå må alle som ser uretten, være deres talerør og gi tydelige meldinger. Det er etisk uholdbart å være tause vitner.

Vi kan være takknemlige som har medier som hjelper oss til å avdekke katastrofale forhold. Endringer i helsevesenet kommer sjeldent av indre justis. Kontrollkommisjonene har utspilt sin rolle. Ledere og andre ansatte trenger bistand fordi de indre kreftene mot endring er for store.

RYDD OPP! Politisk ledelse må kreve endring av rutiner og gransking må iverksettes. Oppdragsdokumentene må følges av konsekvenser ved avtalebrudd. Praksis må ikke lenger bare motiveres, men styres til endring.

Grunnlaget for å få til en endring, må være - kvalitetssikret rapportering - fullstendig åpenhet rundt alle sider ved praksis og - vilje til endring.

RAMMEBETINGELSER. Opplæring, rutineendringer og kompetanseheving i klinikken skjer kun ved tydelig prioritering fra ledelse og fagfolk. Systemer endrer seg ikke selv. Den grunnleggende motstanden til endring må erkjennes. Identifisering av kulturbærere er en lederoppgave. Gode rammebetingelser er:

- Reell innføring av Den gylne regel
- Kunnskapsoverføring fra avdelinger som har fått ned tvangen; lær av andre! - Åpenhet om avvik og systematisk evaluering av praksis.
- Ingen tvangssituasjon uten evaluering med pasient i etterkant.

Vi vet at praksis endres der miljøene er lyttende og har som mål å sikre rettigheter og samvalg/ brukerinnflytelse.

TILTAK. De pårørende må involveres, og det må utarbeides gode rapporterings - og melderutiner der det ikke finnes.
- Forebygg tvangssituasjoner med tverrfaglige team som har god relasjonell kompetanse!
- Lær av klinikkene som får til kvalitetssikring av tvangsbruk!
- Lær av gode forebyggingstiltak og samhandling mellom bydeler/kommuner og spesialisthelsetjenesten!
- Redusér tilgjengeligheten til tvangsmidler slik at de ikke brukes unødvendig. Beltesenger brukes oftere hvis de er lett tilgjengelige og synlige.

ÅPENHET. Vær åpne og evaluer med pasienter og pårørende hva klinikken erfarer er den skjulte tvangen, der sanksjoner rettes mot pasienter som ikke følger behandlingen som er besluttet. Åpenhet om praksis gir reelle forbedringsmuligheter.

I klinikkene rundt om i landet er de aller fleste dyktige fagfolk som gjør en god jobb. Ansatte som derimot bryter lover og rettigheter, kan ikke fortsette arbeidsforholdet.

KVALITET. Det er nødvendig å kvalitetssikre ansettelser og sørge for god oppfølging og veiledning. Det må være klare betingelser og sanksjoner der brudd på menneskerettigheter forekommer.

Kunnskap om hva som er lov og rett, må økes i klinikken.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2016

Kommentarer

 • Siri Lill Thowsen 07.12.2016 19.36.39

  Det vil aldri bli noen endring, tror jeg, med et halvt outsourcet helsevesen! Helsemyndighetene med statsråden i spissen DELER. ansvaret med styrene i de regionale heleforetakene, som også består av 'styregrossister' mange steder. Så kan disse snakke om lederansvar så lenge de orker, mens både den enkelte lege og helsearbeider, og politiske myndigheter, går fri. For HVEM er EGENTLIG disse lederne som har ansvaret? Helsetopper roper på et 'lederansvar'. Men HVA mener de med det, og HVILKE ledere er da det?? Vi vanlige borgere er vant til å ha ansvar for egne handlinger, privat og i jobb. Men innen helsevesenet gjelder visst ikke det, i følge helseminister Høie. Altså verken han som statsråd eller legen som har iverksatt et tiltak for en pasient, har ansvaret! Så kjekt!! Både for helseministeren og ansvarlig lege! ENESTE haken ved dette er jo det at det er PASIENTEN som må lide for denne ansvarsfraskrivelsen! Men det er kanskje ikke så farlig??

 • dag coucheron 05.12.2016 15.16.43

  Hvis en samlet legestand ikke innser at skammen i psykiatrien vil ramme HELE LEGENSTANDEN vil antakelig tilliten mellom befolkningen og legene bli kraftig redusert. Derfor er det legenes egen interesse å endre de uverdige forholdene i psykiatrien.

 • Walter Keim 04.12.2016 14.57.17

  Veldig klar og konstruktiv bidrag som fortjener å bli følgt opp.

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!