Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

En annerledes streik går mot slutten

Streiken er ikke så lett å forstå for den som ikke har prøvd en sykehushverdag med vakter. Sykepleiere og andre sykehusansatte forstår. De har prøvd. Spekters Anne-Kari Bratten forstår ikke. Hun har ikke prøvd.

Publisert: 2016-09-30 — 10.49 (Oppdatert: 2016-09-30 — 10.54)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Bernd Müller, hovedtillitsvalgt for overlegene, Molde sjukehus

ETTER SNART fire uker går sykehusstreiken mot slutten. Eller rettere sagt: Foreløpig synes det helt i det blå både når og hvordan streiken eventuelt kan bli avsluttet. Men før eller siden er jo det nødt til å skje.

Helt fra starten har dette vært en veldig annerledes sykehusstreik, først og fremst fordi streiken ikke handler om mer lønn for mindre arbeid. Dette sier seg selv i et år med reallønnsnedgang for folk flest. For det andre er streiken annerledes fordi de færreste skjønner problemet. Hva er det egentlig de gravide legene klager på? Og hva er så vanskelig med legenes arbeidsplaner?

TILLITSSVIKTEN? Svaret er at det ikke er så lett å forstå for den som ikke selv har prøvd en sykehushverdag med vakter. Sykepleiere og andre sykehusansatte forstår. De har prøvd. Spekters Anne-Kari Bratten forstår ikke. Hun har ikke prøvd.

Streiken er også annerledes fordi den synliggjør en gjensidig inngrodd mistillit mellom partene som har fått rotfeste over meget lang tid. Det er ille. For det er ikke gass vi skal leve av når oljen tar slutt, men kompetanse. Vårt offentlige helsevesen overlever ikke eldrebølgen uten felles kreativ problemløsning.

PRESTISJEN. Streiken er videre annerledes fordi den har blitt til en prestisjefylt kamp der en samlet fagbevegelse oppfatter Spekters planløse plan som et angrep. Den norske modellen er ryggraden i vårt arbeidsliv, en tilnærming til samarbeid og konfliktløsning som har berget oss gjennom både finanskrisen og andre kriser, og som mange åpenlyst misunner oss.

Grunnleggende verdier står på spill. Kulturelle kvaliteter som vi så altfor lett tar for gitt – og som nettopp derfor ikke kan tas for gitt! 

Også streikens avslutning kan bli annerledes. For hva skjer ved eventuell tvungen lønnsnemnd? Kan nemnda tvinge partene til å videreføre arbeidstidsbestemmelser som ikke er hjemlet i norsk lov, men som derimot i utgangspunktet baserer seg på en avtale som to parter inngår av egen fri vilje?

ARBEIDSMILJØET. «En sliten mamma er et helvete!» var budskapet en ung demonstrant formidlet under en markering i Trondheim i forrige uke.

Legenes engasjement har en årsak. Et uløst problem forblir et uløst problem. Dette går ikke over. Hva vil da skje med arbeidsmiljøet? Ønsker vi en kamp fra skanse til skanse i sykehusene? Det vil være meningsløs galskap.

FORVALTNINGEN. Spekter forvalter dårlig det de er satt til å forvalte. Jeg har selv møtt veggen på Spekters hus, med utsikt mot diamanten i Holmenkollen – men uten at det verken lyser opp eller utvider horisonten.

Etter 15 år som tillitsvalgt er min erkjennelse at Spekters folk ikke skjønner. Ikke skjønner at en krone ikke alltid er en krone. Ikke skjønner sykehusenes grunnleggende essens og iboende samspill. Ikke skjønner fordi de ikke vil skjønne, men fordi de ikke skjønner.

HODEPINEN. Streiken går mot slutten. Den trappes derfor opp på mandag. Eller som en amerikansk hodepinespesialist forklarte årsaken til egen hodepine på en kongress nå nylig: «We are no longer medical doctors; we are servants who are serving our masters».

Dette finner vi oss ikke i! Et opprør har startet.

Oppgitte interessekonflikter:
Bernd Müller har vært hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt i flere perioder siden 2001 frem til 2015, og deltatt som forhandlingsleder/medlem av forhandlingsdelegasjonen for legene på foretaksnivå. Han har også vært styremedlem for Helse Nordmøre og Romsdal, styremedlem i Møre og Romsdal legeforening og medlem av Overlegeforeningens landsråd.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Anonym fortsatt-lege 02.10.2016 15.07.38

  Jeg lurer på hva de tøffingene som påstår at de ikke har noe problem med å stå for hva de sier, har av likviditet og jusskompetanse, har av villighet til å sloss i rettssystemet, har av vilje til å jobbe langt pokker i vold og være avskåret fra å få jobb i en storby. Hvis vi skal få bukt med fryktkulturen, må leger uten spesialisering og unge leger som ennå ikke har investert i egen praksis, stå sammen for å fjerne mest mulig reguleringer, og forandre finansieringsordningene til det offentlige, slik at man har mulighet til å være innovativ med solopraksis. Man må få et annet rettsvern, slik at ikke helsetilsynet har makt til å gjøre hva de vil, men slik at de må følge regler med en etterprøvbar rettspraksis.

 • Erfaren lege i spesialisering 02.10.2016 12.46.01

  Siden Spekter forhandler for sykehusene, som eies av staten, er det høyst sannsynlig at kravene skyldes opptil flere politiske føringer. Også stykkprisfinansieringen, helseforetaksmodellen og de nylig innførte endringer i trygdeloven er politiske vedtak. Alle er omdiskuterte. Kanskje på tide at politikerne lytter mer til medisinsk fagpersoner i form av professorer, erfarne overleger, leger i spesialisering, andre fagpersoner og ikke minst alle de tillittsvalgte når de skal utforme fremtidens helse-Norge.

 • Erfaren lege i spesialisering 02.10.2016 12.21.55

  Tillittskrisen i norske sykehus vil få større konsekvenser enn at helsepersonell ikke kan stole på at vi får forutsigbare forsvarlige arbeidsplaner og vern av arbeidsmiljøloven. Det blir fort en kløft mellom ledelsens jurister, økonomer og arbeidslivsledere på den ene siden, og dedikert helsepersonell med medisinsk fagkunnskap på den andre siden. Helsepersonell vil bli tvunget til å beskytte egne interesser, inkludert hvor mye tid og fagkunnskap man skal dele med arbeidsgiver og politikere. Dagens inntjeningssystem i sykehusene baseres på legers diagnosekoding og prosedyrer. Et system der de sykeste pasientene koster betydelig mer enn inntjeningen tilsier. Viktigere; Helse-Norge er avhengig medisinsk spisskompetanse og samarbeid for å gi kvalitetsbehandling. Medisinsk spisskompetanse blir i fremtiden enda viktigere når man skal vurdere om teknologiske nyvinninger gir helsegevinst, økonomisk gevinst eller potensiell skadelige effekter. Slik kompetanse tar år å bygge, dager å rive!

 • Turnuslege 01.10.2016 20.17.33

  Få unge leger (som meg) vil tørre å kommentere noe her som kan tolkes negativt. Selv når jeg skriver dette er jeg skeptisk til å bruke en epost som kan spores til meg. Jeg har en familie og brødfø. Den som ikke skjønner min skepsis har aldri følt fryktkulturen på kroppen. Å være ung lege idag er ingen lek!

 • Ung lege 01.10.2016 11.58.19

  Ønske om anonymitet handler nok ikke om at vi ikke står for våre kommentare, men om vår frykt for å miste jobben når våre midlertidige kontrakter går ut. Uten ett reelt oppsigelsesvern har vi yngre leger heller ingen frihet til å åpent ytre oss kritisk til arbeidsgiver.

 • Thorleif S. Hoff 30.09.2016 19.08.50

  Til lege (oppfordrer for øvrig til å bruke fullt navn, jeg har ihvertfall ingen problemer med å stå for mine kommentarer her): Jeg kjenner godt til historien bak, og at samtlige politiske partier med unntak av MDG og Rødt sånn sett har sin del av "skylden". Men Spekter får sin legitimitet fra oppdragsgiver, altså Staten. Mulig jeg ikke har forstått modellen her godt nok, men Staten er vel ikke forpliktet til å benytte Spekters "tjenester"? Jeg skriver at de har blitt et ukontrollerbart monster, men de er vel i sannhet ikke ukontrollerbare? Er dette en ønsket politikk? Er det blå-blå politikk? Spekter begynte sine fiendtlige herjinger før denne regjeringens tid. Er det rød-grønn politikk? Eller er det Spekters helt egne ideologi?

 • lege 30.09.2016 17.35.04

  Til Thorleif S Hoff: Spekter er et ektefødt barn av NPM-styringen av offentlig administrasjon som Jens Stoltenberg i sin tid inn førte, og som andre regjerninger og partier har videreført ukritisk i ettertid. Ikke rart politikere av alle farger sitter musestille i båten og håper på at dette skal gå over.

 • Thorleif S. Hoff 30.09.2016 17.27.23

  Det er ikke tilfeldig at Spekter gjør som de gjør. De har blitt ikke noe annet enn en profesjonell fagforeningsknuser, et ukontrollerbart monster som gjør sitt beste for å bygge ned offentlig sektor. Det ser man jo lett når en sammenligner med den pågående konflikten med lokførerne; de private togselskapene (Flytoget, CargoNet) ble enige med lokførerne om grunnleggende spørsmål om kompetanse- og opplæringskrav (igjen en konflikt hvor lønn ikke var tema), mens Spekter, som representerer NSB/staten, valgte å skvise dem ut i streik. Med andre ord en dyr konflikt som uansett utfall forgifter arbeidsmiljøet i årevis fremover. Spørsmålet er om dette er en samfunnsfiendtlig ideologi som oppstår og dyrkes i Spekter-organisasjonen selv, altså nærmest unndratt politisk og demokratisk kontroll, eller om det er ønsket fra deres oppdragsgivere i Staten. Så lenge det er musestille fra både posisjon og opposisjon (med et svært hederlig unntak i Rødt ved Bjørnar Moxnes) er det jo umulig å vite.

 • Doktern 30.09.2016 16.46.28

  Blårussen må ut av sykehusledelsen.

 • lege 30.09.2016 15.38.32

  Spekter gjør bare det oppdragsgiverne deres vil. Ansvaret må plasseres hos ledelsen i helseforetakene og hos helseministeren. Jeg er enig med artikkelforfatter. Denne streiken er et symptom på et system som svikter både ansatte og pasienter. Vi har fått nok av uredelige, kyniske, uærlige sykehusdirektører, dobbeltspill, taktikkeri og lureri fra Spekter og tause politikere.

 • lege 30.09.2016 12.21.44

  Spekter må avvikles og de som "jobber?" der erstattes med folk med innsikt og integritet. Kun da kan tilliten til arbeidsgiver gjenopprettes.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!