Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde

OUS: Halvparten varsler ikke om kritikkverdige forhold

Fire av ti begrunner sin taushet med at de tror ubehagelighetene ville blitt for store dersom de hadde varslet, ifølge Fafo- undersøkelsen.

Annons:

En fersk undersøkelse om varsling og ytingskultur på Oslo universitetssykehus viser at halvparten av dem som i løpet av de siste 12 månedene har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, har unnlatt å varsle om det.

Undersøkelsen legges frem torsdag, er utført av Fafo, og er en av tre undersøkelser om varsling og ytringskultur i norsk arbeidsliv.

– Ubehagelig
Fire av ti begrunner sin taushet med at de tror ubehagelighetene ville blitt for store dersom de hadde varslet, ifølge undersøkelsen.

– Vi vet fra andre undersøkelser at en viktig grunn til å unnlate å varsle er frykt for represalier. Dette er også en viktig begrunnelse i OUS, skriver forskerne.

– Dernest ser vi at om lag tre av ti svarer at de har sett at det å melde fra medfører store personlige belastninger for den enkelte, og på tredje plass kommer «Det ville ødelegge mine karrieremuligheter», skriver forskerne, som sier dette er funn som skiller seg fra det de har registrert i andre undersøkelser.

“OUS er som en trykkoker hvor toppledelsen skjønnmaler og forvrenger sannheten for å dekke over en betydelig ressursmangel.”

- Sitat hentet fra spørreundersøkelsen

Få svarte
Undersøkelsen har lav svarprosent: Av 9400 som mottok den nettbaserte, anonyme spørreundersøkelsen, var det i overkant 2900 som svarte, 35 prosent.

Fafo-forskerne mener en nærliggende forklaring til at så få svarte, er at mange av spørsmålsmottakerne ikke sitter ved en PC i løpet av dagen.

– Dette er også noe vi har sett i andre undersøkelser innenfor brukerrettede offentlige tjenester, som for eksempel utdanning og helse.

Frykter for anonymiteten
– I skjemaene har det fra flere arbeidstakere kommet tilbakemeldinger om at de frykter for sin anonymitet. Vi kan derfor ikke utelukke at frykt for identifisering kan ha påvirket svarprosenten, heter det videre i rapporten.

Resultatene støtter heller ikke en teori om at utvalget i undersøkelsen domineres av arbeidstakere som har stor interesse av å få fram sitt syn om kommunikasjonsproblemer og varsling i OUS, mener forskerene:

– Våre analyser støtter ikke en slik teori. Hvis så hadde vært tilfelle, er det grunn til å tro at varslingsaktiviteten ville være langt høyere enn det vi ser i denne undersøkelsen. Det er også mange som svarer «vet ikke» når vi spør om mulige begrensninger på eksterne ytringer, skriver forskerne.

Tillitsvalgt: - Bekrefter bekymring
Foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Aasmund Bredeli, mener rapporten bekrefter at sykehuset har store utfordringer når det gjelder varsling og oppfølging av varslingssaker i lederlinjen.

- Mange tør ikke si ifra om kritikkverdige forhold som gjelder gjelder faglige eller ledelsesmessige fohold av frykt for sanksjoner. Disse funnene bekrefter tillitsvalgts bekymring som ble adressert sist vinter. Det bør avstedkomme en holdningsendring i organsisasjonen som tar sikte på å skape trygghet for ansatte som varsler om kritikkverdige forhold, sier Bredeli til Dagens Medisin.

Les hele undersøkelsen her.

 

Kommentarer

 • Gjest2 01.10.2016 12.57.27

  Gjest: Ofte et problem at et legepar jobber på samme sykehus har hørt historie om der direktøren trua ene parten med karrierstopp på den andre om han ikke gjorde som han sa.

 • gjest 30.09.2016 10.51.51

  Når ingen tør vasle, er det pasienten selv som står med ansvaret, men pasienten får jo oftest avslag på en klage. Dette er noe som foregår i land som Norge syns er ekkelt å sammenligne seg med. Konklusjon: hele saken er ekkel, og ledelsen er den som har ansvar for at det blir ekkelt. Æsj.........

 • Terje 29.09.2016 20.46.38

  Lege 2 At leger skal stå samla mot ledelsen angrep på enkeltpersoner har eg ikke noe tro på den, personen blir nok stående aleine. Noen ledere er så spinkle og små at en kunne tatt dei under armene og ....... men likevel går store sterke leger og gøymer seg når dei bjeffer som redde kattunger.

 • William Jørgen Koren 29.09.2016 13.28.35

  Et varslervern er nødvendig.

 • lege 2 29.09.2016 12.52.05

  Vet ikke hva slags represalier man har i vente, men hvis alle går sammen om å varsle, dvs. mobilisererer noe solidaritet med pasientene- står man i alle fall sterkere. Det slår meg av og til at samholdet ved sykehus er dårlig når det gjelder å varsle om feil- at noen alltid blir litt "feigt" stående på utsiden hvis andre skal varsle- og da oppstår problemene. Hvis man stod sammen, kan ledelsen rimeligvis ikke sparke hele legestaben ved en avdeling? Er vi for "flinke" gutter og jenter som er reddere for ledelsen enn indirekte å ta andre menneskers liv? Jeg bare spør. Jeg har ikke vært i en slik situasjon, men erfaringen er at leger er litt flinkeste gutten og jenta i klassen og redd for at læreren skal bli sint- noe som ikke gjør dem til rebeller i lenkegjenger overfor ledelsen, heller. Men- selvsagt må det gjøres noe med fryktkulturer som ledelsen er ansvarlige for. Tanken på å være pasient ved sykehus hvor det ikke varsles- er ubehagelig.

 • lege 29.09.2016 11.06.39

  Svar til farmasøyt: Hei, det var akkurat det jeg også tenkte, ledelsen kommer til å si "Dette kjenner vi oss ikke igjen i!"

 • Lege 29.09.2016 11.02.52

  Opplevde flere kritikkverdige saker jeg varslet om, flere som gikk direkte på pasientsikkerheten. Jeg varslet og dokumenterte meg hvis det skulle bli sak i etterkant. Fikk uformeldt beskjed om at hvis jeg sa i fra om noe mer så ville jeg aldri få jobb ved sykehuset/fortetaket (gjaldt annet foretak enn OUS)

 • Farmasøyt 29.09.2016 09.59.19

  Ledelsen kjenner seg vel ikke igjen i dette, blir vel svaret de kommer med.

 • Varsler i ous 29.09.2016 09.34.05

  Undertegnede er en av dem som har varslet internt om svært kritikkverdige forhold i egen avdeling hvor man (som "forventet") opplevde unødig pasientskade. Kortversjon av prosessen: Jeg gjør det aldri igjen.

 • Lege 29.09.2016 09.22.41

  Hva med å gjøre denne undersøkelsen ved Ringerike sykehus, samt ved UNN?

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!