Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGE VALG: Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre Birkeland.

MANGE VALG: Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre Birkeland.

Nye retningslinjer for diabetes klare

Den nye retningslinjen for diabetesbehandling innebærer blant annet at legene får fem grupper medikamenter å velge mellom som andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre I. Birkeland.

Annons:
FOREBYGGING: Svein Lie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier helsetjenesten må komme tidlig inn for å forebygge diabetes.
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Den nye retningslinjen er lagt ut på Helsedirektoratets sider.

Legene får blant annet flere og dyrere medikamenter å velge i som andrevalg etter metformin.

– Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin; sulfonylurea, DPP-4-hemmer, SGLT2-hemmer og GLP-1-analog, sier professor Kåre I. Birkeland ved Oslo universitetssykehus, som har hatt en sentral rolle i arbeidet med å utforme retningslinjene.

Endring fra utkastet
Dette innebærer en endring sammenlignet med utkastet til retningslinjer som kom i vår.

– GLP-1-analogene er løftet opp. En ny studie som kom i sommer, av liraglutid, bekrefter sikkerheten av legemiddelet. Studien viser også at medikamentene reduserer risikoen for hjerte- kar-sykdom, sier Birkeland.

Både lixisenatid og liraglutid er trukket fram av GLP-1-analogene som naturlige andrevalgs-legemidler.

Trekker fram bestemte legemidler
Innenfor de andre legemiddelgruppene er SGLT2-hemmeren empagliflozin trukket spesielt fram, sulfonylureaet glimepirid, DPP-4-hemmeren sitagliptin og basalinsulin.

– Vi foreslår at legene velger disse bestemte legemidlene, men dette er en svak anbefaling, sier Birkeland.

Han påpeker at refusjonsreglene foreløpig ikke er helt i tråd med anbefalingene.

– Våre anbefalinger står uavhengig av refusjonsreglene, sier han.

Mange valg
– Det er mange medikamenter å velge mellom for fastlegene, kan det være forvirrende?

– Ja, det er et bredt spekter, og det kan være vanskelig å velge. Vi anbefaler 5-6 ulike medikamenter, og det er 25 på markedet, så vi håper likevel det kan hjelpe noe. Vi har ikke grunnlag i forskningen for å si noe mer enn det vi gjør i retningslinjene, sier Birkeland.

I tillegg står det en del om fordeler og ulemper med medikamentene i retningslinjene, slik at fastlegene kan ta med pasientene i diskusjonen om valget av medikament.

Høyrisiko-pasienter
– For å forebygge diabetes og eventuelle senkomplikasjoner hos de som har fått sykdommen best mulig, må helsetjenesten komme tidlig inn, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Retningslinjen sier også at helsetjenesten skal vurdere å sette inn tiltak hos pasienter med høy risiko, for eksempel ved å anbefale livsstilsendringer og tett oppfølging.

For pasienter som har fått diabetes er det viktig at alle elementene i god diabetesbehandling inkluderes for å forebygge senkomplikasjoner. Retningslinjen har derfor fremhevet enkelte prosedyrer som bør gjennomføres i de faste legekontrollene, for eksempel undersøkelse av føtter, kontroll av nyrefunksjon og henvisning til øyelege.

Tett samarbeid
– Retningslinjen er utviklet i tett samarbeid med fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Disse vil også være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre retningslinjen kjent, sier Lie.

Han påpeker også at dette er første gang diabetesfeltet får en elektronisk retningslinje, og direktoratet håper det skal gjøre det lettere å ta den i bruk.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • stud.med m/lisens 16.09.2016 13.50.32

  Hvor ligger kortversjonen? Og hvor finner jeg oppsummeringene av endringene i retningslinjen? Kortversjon og oppsummering av endringer MÅ finnes hvis denne kunnskapen skal spres og tas i bruk i helsevesenet.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: