Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGE VALG: Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre Birkeland.

MANGE VALG: Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre Birkeland.

Nye retningslinjer for diabetes klare

Den nye retningslinjen for diabetesbehandling innebærer blant annet at legene får fem grupper medikamenter å velge mellom som andrevalg etter metformin, forteller professor Kåre I. Birkeland.

Annons:
FOREBYGGING: Svein Lie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, sier helsetjenesten må komme tidlig inn for å forebygge diabetes.
Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Den nye retningslinjen er lagt ut på Helsedirektoratets sider.

Legene får blant annet flere og dyrere medikamenter å velge i som andrevalg etter metformin.

– Det er nå fem ulike grupper medikamenter å velge mellom som likeverdige andrevalg etter metformin; sulfonylurea, DPP-4-hemmer, SGLT2-hemmer og GLP-1-analog, sier professor Kåre I. Birkeland ved Oslo universitetssykehus, som har hatt en sentral rolle i arbeidet med å utforme retningslinjene.

Endring fra utkastet
Dette innebærer en endring sammenlignet med utkastet til retningslinjer som kom i vår.

– GLP-1-analogene er løftet opp. En ny studie som kom i sommer, av liraglutid, bekrefter sikkerheten av legemiddelet. Studien viser også at medikamentene reduserer risikoen for hjerte- kar-sykdom, sier Birkeland.

Både lixisenatid og liraglutid er trukket fram av GLP-1-analogene som naturlige andrevalgs-legemidler.

Trekker fram bestemte legemidler
Innenfor de andre legemiddelgruppene er SGLT2-hemmeren empagliflozin trukket spesielt fram, sulfonylureaet glimepirid, DPP-4-hemmeren sitagliptin og basalinsulin.

– Vi foreslår at legene velger disse bestemte legemidlene, men dette er en svak anbefaling, sier Birkeland.

Han påpeker at refusjonsreglene foreløpig ikke er helt i tråd med anbefalingene.

– Våre anbefalinger står uavhengig av refusjonsreglene, sier han.

Mange valg
– Det er mange medikamenter å velge mellom for fastlegene, kan det være forvirrende?

– Ja, det er et bredt spekter, og det kan være vanskelig å velge. Vi anbefaler 5-6 ulike medikamenter, og det er 25 på markedet, så vi håper likevel det kan hjelpe noe. Vi har ikke grunnlag i forskningen for å si noe mer enn det vi gjør i retningslinjene, sier Birkeland.

I tillegg står det en del om fordeler og ulemper med medikamentene i retningslinjene, slik at fastlegene kan ta med pasientene i diskusjonen om valget av medikament.

Høyrisiko-pasienter
– For å forebygge diabetes og eventuelle senkomplikasjoner hos de som har fått sykdommen best mulig, må helsetjenesten komme tidlig inn, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Retningslinjen sier også at helsetjenesten skal vurdere å sette inn tiltak hos pasienter med høy risiko, for eksempel ved å anbefale livsstilsendringer og tett oppfølging.

For pasienter som har fått diabetes er det viktig at alle elementene i god diabetesbehandling inkluderes for å forebygge senkomplikasjoner. Retningslinjen har derfor fremhevet enkelte prosedyrer som bør gjennomføres i de faste legekontrollene, for eksempel undersøkelse av føtter, kontroll av nyrefunksjon og henvisning til øyelege.

Tett samarbeid
– Retningslinjen er utviklet i tett samarbeid med fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Disse vil også være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre retningslinjen kjent, sier Lie.

Han påpeker også at dette er første gang diabetesfeltet får en elektronisk retningslinje, og direktoratet håper det skal gjøre det lettere å ta den i bruk.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • stud.med m/lisens 16.09.2016 13.50.32

  Hvor ligger kortversjonen? Og hvor finner jeg oppsummeringene av endringene i retningslinjen? Kortversjon og oppsummering av endringer MÅ finnes hvis denne kunnskapen skal spres og tas i bruk i helsevesenet.

Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling2

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!