Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Forstår ikke legenes bekymring

– Det vil fortsatt være like mye medbestemmelse som det alltid har vært, og det kollektive vernet for legene vil opprettholdes, fastholder Spekter-direktør Anne-Kari Bratten.

Publisert: 2016-09-09 — 13.13 (Oppdatert: 2016-09-09 — 15.32)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

– Jeg synes Legeforeningen har tilranet seg en ny definisjon på begrepet «kollektivt» og «individuelt». Arbeidsplanene for leger vil være oppsatt etter de samme bestemmelsene for det kollektive vernet som de alltid har gjort, uansett om man velger den ene eller andre planleggingsmetodikken. 

Dette fastslår administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter,  Anne-Kari Bratten, overfor Dagens Medisin fredag, på legestreikens tredje dag.


– Uheldig av Legeforeningen
– Det er ikke noe individuelt i disse nye måtene å planlegge arbeidstiden på, enn det som arbeidsgiver faktisk har et ansvar for: Man skal individuelt tilpasse for gravide, for de som er på kurs, og for dem som ikke kan ha vakt på grunn av svak helse for de som har nådd en viss alder. Det kollektive vernet er det samme, sier Bratten.

– Det står i loven at de skal samarbeide om oppsett av arbeidsplaner, sier hun, og viser til tariffavtalens bestemmelser om å utøve medbestemmelse.

– Så, jeg synes det er veldig uheldig at Legeforeningen fremstiller dette som at vi tar fra dem medbestemmelse og planlegging. Det er like mye medbestemmelse som det alltid har vært, uansett hvilken planleggingsmetodikk sykehusene bruker. Det er samme medvirkning og medbestemmelse for legene som for alle andre grupper i sykehusene.

– De tillitsvalgte følger med
– De tillitsvalgte legene sier det vil være uoverkommelig å følge med på om arbeidsgiver overholder reglene?

– For det første har sykehusene veldig avanserte elektroniske planleggingssystemer, som gir varsel dersom man går over grenser. For det andre har arbeidsgiver ansvar for å påse dette først. Og jeg har veldig tro på at de tillitsvalgte i Legeforeningen klarer å følge med på dette. Akkurat som tillitsvalgte i alle andre fagforeninger klarer.


– Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om arbeidsplanen – kan arbeidsgiver da pålegge arbeidstaker å følge denne?

– Ingen leger som går vakt trenger å jobbe mer enn 38 timer per uke i gjennomsnitt. Det står i tariffavtalen, sier Bratten.

Penger å spare?
– Ifølge Bergens Tidende, så kan Haukeland sykehus spare 150 millioner på at uforutsette vakter ikke fordeles blant legene i rullerende vakt?

– Det regnestykket kjenner jeg ikke. Men hovedbegrunnelsen for at sykehusene nå er opptatt av å finne måter å planlegge arbeidstiden på, er jo ikke først og fremst å planlegge økonomi, men det er for å sikre at vi vet hvilken lege som er på jobb når de pasientene som trenger akkurat den legen, er der.

 – Når ordningen med kontaktlege nå innføres i september, er det en fordel for pasientene at sykehuset kan ha sikkerhet for at legen er på jobb, og ikke på kurs den dagen.

 – Uforutsette vakter er dyre
– Men, det er også slik at disse uforutsette vaktene er veldig dyre; En overlege får cirka i underkant av 20.000 kroner for en slik uforutsett vakt. Det er overtid, og overtid skal vi søke å unngå. Og Legeforeningen selv hevder jo at det er et mål å unngå for høy arbeidsbelastning og lange vakter. Arbeidsgiver kan, ved å bruke en annen planleggingsmetodikk enn de rullerende planene, få ned vaktbelastningen - og ikke minst omfanget av - de uforutsette vaktene. Hovedpoenget er ikke å få ned kostnadene, hovedpoenget er å få ned lange vakter og uker, og ikke minst skape forutsigbarhet for hvilke leger som er på jobb når, sier Bratten.

Det er veldig uheldig at Legeforeningen fremstiller dette som at vi tar fra dem medbestemmelse og planlegging
Anne-Kari Bratten, Spekter

 – Du avviser at arbeidsgiver har et økonomisk motiv?

–  Hovedmotivet er å skape forutsigbarhet, og kunne oppfylle de politiske målene om seks måneders planleggingshorisont for bemanning og tildeling av timer på poliklinikk. I dag utbetales det veldig mye penger til uforutsette vakter, som egentlig er planlagt overtid, og hvis man i tillegg kan spare på overtidsbudsjettet ved å ansette flere leger, så oppfatter jeg dette som en god idè. Jeg synes ikke det er spesielt umoralsk at sykehusene prøver å spare penger, for på denne måten å kunne ansette flere leger.  

 «Søkt og spekulativt»
– Forstår du legenes bekymring?

 – Overhodet ikke. Her prøver arbeidsgiver i de tilfellene hvor de ønsker å gå vekk fra rullerende arbeidsplaner, faktisk å fordele belastningen på flere, og få ned 60-timersukene. Hvis man planlegger med at legen for eksempel ikke har hele friuker i tjenesteplanene sin, så unngår man disse 60-timersukene. Så det er en bekymring jeg ikke forstår. Men jeg forstår bekymringen veldig godt hvis legene der ute faktisk tror at arbeidsgiver kan sette opp 38 uker med 60 timers arbeidsuker etter hverandre.

 – Det er søkt og spekulativt, og det egner seg kun til å skape bekymring hos pasienter, pårørende og ansatte. Det vil ikke være forsvarlig å sette opp 38 uker med 60 timer etter hverandre. Ingen arbeidsgiver vil gjøre det. Målet til arbeidsgiver er å få ned disse lange ukene.

 – Og så er det jo slik at jeg håper at vi kan få Legeforeningen med på en prosess hvor norske leger i sykehus skal komme inn under Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det må være et mål, sier hun.

Garanterer
– Du sier at i praksis så vil dette eksempelet som blir brukt, om 38 uker med 60-timers uker etter hverandre, ikke kunne skje?

– Jeg kan garantere at det ikke kommer til å skje. Dette vet Legeforeningen veldig godt. Det er bare egnet til å skape bekymring. Og det er et forhandlings-taktisk utspill som jeg synes er svært uheldig.

 – Er det andre arbeidstakere i Norge har slike ordninger som den dere ønsker?

– Vi mener tariffavtalen åpner for at man kan planlegge ulike måter. Ordningen med kalenderplan, som jo Legeforeningen har hevdet at de ikke ønsker, er en veldig vanlig måte å planlegge på for sykepleiere, hjelpepleiere og portører som går tredelt turnus. De hadde tidligere ordninger med rullerende arbeidsplaner. Det er ingen som skriker etter å få dem tilbake.

– Sykepleierforbundet for eksempel, er jo veldig opptatt av at det ikke skal settes opp turnuser med hull i. Legeforeningen ønsker jo turnuser med hull: Man vet at legen er borte på fredag om fire uker, likevel står han på den vakten. Så kalenderplaner er en ordning som er veldig vanlig i resten av sykehuset.

– Konstruktivt
– Hvordan beskriver du klimaet som har vært mellom partene de siste ukene?

– Mellom partene er det et konstruktivt klima, jeg har god dialog med forhandlingsleder Rune Frøyland, og med Legeforeningens president Marit Hermansen. Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning. I forhandlinger setter vi det vi snakker om i avisen til side, og så gyver vi løs for å finne løsninger. Jeg vil beskrive det som konstruktivt.

– Det er streik, er dèt konstruktivt?

– Partene har ingen kontakt nå ettersom det jo er forhandlinger. På aktørnivå er dette helt konstruktivt og greit. I den norske modellen oppfører vi oss sivilisert når vi møtes, streik eller ikke. Streiken skal gå over, og partene skal møtes i mange år fremover.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege i spesialisering 16.09.2016 20.34.27

  Bratten har erklæret krig mot den norske modellen, og utnevnt seg selv til propagandaminister. Hun forstår ikke hvilke krefter hun har satt i sving. Dette vil en samlet fagbevegelse bekjempe med alle lovlige midler.

 • Lege i spesialisering 16.09.2016 20.31.09

  Bratten har erklæret krig mot den norske modellen, og utnevnt seg selv til propagandaminister. Hun forstår ikke hvilke krefter hun har satt i sving. Dette vil en samlet fagbevegelse bekjempe med alle lovlige midler. Viss denne saken ender med tap, så er ikke spesialishelsetjenesten noe blivende sted.

 • Lasse 12.09.2016 17.56.59

  Når Sykehusdirektøren og Ikt direktøren er brødre så blir dette en livsfarleg kombinasjon i det dagelege og spesielt under en streik . Det viser seg no at legene og andre er livredde for og sende sensesiv post på jobbmail som BA skriver i dag . En av dei burde vært omplassert ,permitert så lenge streiken varer og senere burde styreleder Sandem vurdere om dette er en heldig kombinasjon

 • Festlegen 12.09.2016 14.02.31

  Hei Anja, beklager, men du vil nok bli skuffa. Da jeg var I turnus I 2005 forsøkte sykehuset jeg var på å innføre individuelle arbeidsplaner lik det S.P.E.C.T.R.E. nå fremsnakker. Da fikk vi en plan for det neste året, der ferieukene våre plutselig hadde null arbeidtid. Siden de var gjennomsnittsberegnet, måtte vi da jobbe det inn resten av året. Dvs at de ukene jeg var tilstede I sommeren og til langt ut I september, lå jeg på 60 timer eller tett inntil hele tida for å "ta igjen" at jeg hadde vært borte. Ble det hyret inn noen vikarer? Nei. Samme for en uke jeg hadde med planlagt kurs. Da sto jeg også med null arbeidstimer, kompensert med tre 60-timers uker for å ta igjen. For at jeg skulle få lønn I ferie og på kurs måtte jeg altså jobbe ekstra resten av året. Det er vel ikke slik I så mange andre yrker. Dette er altså ingen ny historie. Heldigvis ble det ingenting av den gangen, men Spekter gir seg ikke. Noen kamper er verdt å ta. Dette er en av dem.

 • N.N 11.09.2016 22.49.26

  Anja en av de værste og kyniske sykehusdirektøren dei siste 30 årene er i dag en av Høies narmeste rådgiver så en kan bare med skrekk tenke seg framtiden..

 • EN 11.09.2016 22.44.54

  Bratten på tynn is. Det syns at hun sliter å tro på eget oppspinn. Selvfølgelig vil ingen lege eller annen arbeidstaker finne seg i å gi opp sin sårt tiltrengte trygghet og forutsigbarhet i bytte mot Brattens "garantier". Nå må hun enten komme med noe saklig på bordet eller så håper jeg hun stålsetter seg for en langvarig og seig prosess. Utfallet må uansett bli at legene føler seg trygge mot invasjon av den lille fritiden de disponerer. Dette krever først og fremst barna og familiene til legene som allerede har det tøft.

 • Anja 11.09.2016 21.47.33

  Jeg er sjokkert. Som legestudent på siste året vet jeg at fremtiden bringer mye arbeid. Jeg vet at det er mange pasienter, få spesialister og stadig økonomisk effektivisering. Men jeg visste virkelig ikke at mine fremtidige arbeidsgivere skulle bli fremstilt som kyniske, hardhudete og uten en tanke for mitt ve og vel. Vi, vi som faktisk jobber for helse og livskvalitet, evner ikke engang å verne om vår egen og våre kollegaers helse! Jeg håper alle de som sier at vi nå bevisst kommer til å bli pålagt de mest ugunstige arbeidstider og vakter tar feil. Jeg håper ikke det finnes en som faktisk lager 38 stk 60-timers uker på rad. Hvordan kan noen leve med å gjøre det? Eller bare la meg jobbe alle helligdager og ferier? Det er da vel ingen som faktisk kan se meg inn i øynene etter noe slikt? Jeg håper dette er et forvrengt bilde, og at det ikke florerer av mistillit og kynisme i det yrket og arbeidslivet jeg gleder meg til å gå ut i.

 • Bjarne Hansen 11.09.2016 20.09.47

  Forstår den biten, men hvilke handlingsalternativer har man da? Spekter turer på om Bratten sier medbestemmelse, men i praksis er det ikke det. Bare se på SØ. Politiet er unntatt AML. Jupp, men de jobber fortsatt ikke 19 timers vakter.

 • Morten 11.09.2016 19.43.04

  Man kunne kanskje tro det var lurt å si opp avtalen om unntak fra AML. Det er det ikke. Jeg hørte Rune Frøyland begrunne hvorfor: myndighetene vil da gripe inn slik de gjorde da politiet-som også har unntak fra ALM - truet med å si opp avtalen; myndighetene ville da fremme lovforslag om at legene er forpliktet til å jobbe utover AML. Og da er man plutselig låst for alltid -uten noen mulighet til å forhandle om dette. Man skal huske på at det faktisk er 3 parter i dette; arbeidstaker, arbeidsgiver OG myndighetene.

 • Bjarne Hansen 11.09.2016 19.12.20

  Dersom det blir tvungen lønnsnemd og Legeforeningen ikke når frem. Kan da Legeforeningen nekte å skrive under unntak for AML slik at vi må begynne å følge den? Skulle egentlig vært ganske deilig å slippe 19 timers vakter.

 • Pensjonert ortoped 11.09.2016 18.18.10

  Hvorfor ikke si opp avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven! Det er vel det eneste de forstår i dag! Da må de finne en løsning på hvordan man skal klare å drive en avdeling. Få bort begrepet om hvilende vakt. Jeg tviler sterkt på at denne Bratten egentlig forstår hva som egentlig foregår på et sykehus og hvordan man får det til å fungere.

 • Brikke 11.09.2016 09.16.17

  Bratten er ikke mer enn et brikke i et spill om sykehusene. Når hun tilslører fakta og går i konflikt med ansatte er det en bestilling fra de som eier sykehusene. Slik har det vært i alle år men nå er det avslørt. Splitt og hersk fungerer ikke lenger. Vi står solidarisk med pasientene og med legene. Til syvende og sist er det pasientene som lider ved at sykehusene gir et dårligere tilbud.

 • Harald Svendsen 11.09.2016 09.12.27

  Helseministeren og ledelsen av de regionale helseforetakene har ansvaret for at sykehusene gradvis ødelegges. Hvor hvert år reduseres kapasiteten og det legges økende press på ansatte. Når vi ikke lenger får lov å bruke mer enn 15 minutter på å undersøke en komplisert tilstand, sier det seg selv at det ikke lenger er hensynet til pasienten som er viktig. Når helseministeren ikke vil svare på at Spekters henvisning til politiske bestillinger, avsløres at ingen tar eller føler ansvar for sykehusene. Dette er ikke en vanlig streik men et oppgjør med ødeleggelsen av sykehusene som skjer i det skjulte.

 • William Jørgen Koren 11.09.2016 02.43.23

  Mediene er ikke i stand til å stille adekvate spørsmål til partene på grunn av den retorikk og tilsløring av fakta som omhyller både konflikten og problematikk forbundet med helseforetakene. Tilsløringer av denne kategori er i seg selv en politisk utfordring. Der eksisterer i dag ingen offentlige tilsyn, annet enn tiltak initiert av helseforetakene selv (bukken og havresekken). Bratten er en meget erfaren og dyktig taktiker og er godt kjent med denne svakheten, på grunn av at helseforetakene i realiteten har gjort "mytteri" og satt seg selv over Stortinget (hvilket neppe er i tråd med Grunnloven). Dette gir Bratten en gylden anledning til å fiske i rørt vann og legge føringer for et usannsynlig frekt angrep mot den etablerte norske arbeidsmodellen samt det kollektive vern. Det burde være en helt enkel jurisdiksjon som skal til for å få satt en stopper for dette !

 • Sykehuslege 10.09.2016 22.52.18

  Altså, hun er jo enten helt dum ellers så lyver hun blankt med vilje. Det er da ikke mulig å forholde seg til en motpart som enten har så lite vilje til å skjønne problemet eller har så lite kompetanse at hun ikke burde ha jobben. Jeg er lege og jeg mener at legeforeningen nå må si opp den avtalen vi har med at vi kan unntas av arbeidsmiljøloven. Når man har en arbeidsgiver som legger opp til en arbeidsbelastning som er uforsvarlig for liv og helse for både leger og pasienter, så kan man ikke ha disse unntakene. Vi må komme inn under arbeidsmiljøloven vi også. Jeg blir helt kald på ryggen av henne, hun lyver og lyver og lyver jevnt over hele intervjuet. At det går an!!

 • Festlegen 10.09.2016 20.57.02

  Hvis Bratten hadde ledet noe for det private næringsliv, hadde hun vært på hue og ræva ut for lenge siden. Ingen private virksomheter som faktisk må drifte for å bestå hadde kunnet legge seg ut med sine ansatte på den måten hun har klart over mange år.

 • Gjennomsnittsberegnet lege 10.09.2016 19.17.13

  Etter det jeg har skjønt har Østfold brukt individuelle planer for å få legene til å jobbe inn ferien sin? "Vi har endret arbeidsplanen din, de ukene du skal ha sommerferie faller tilfeldigvis sammen med en periode der vi hadde planlagt 0 timers arbeidstid. Timene er fordelt på resten av året. Forresten, vi trekker deg i lønn for ferien basert på gjennomsnittlig timetall gjennom året!" Det innebærer jo i praksis at man får legene til å utføre gratisarbeid.

 • Ville sette inn erstattere 10.09.2016 16.40.00

  Når en ikke er brukande på Haraldsplass blir en direktør på Haukeland ledelsen har ikke forstått bære Sykehusledelsen ville sette inn erstattere for anestesilegen og beordret to andre anestesileger til å steppe inn mandag og tirsdag. Streikeledelsen kaller dette streikebryteri og har meldt saken inn til sentrale parter. Hansen bekrefter at sykehusledelsen ville omdisponere leger for å gjenåpne operasjonssalene i Hagavik. Han bruker bevisst ordet omdisponere, ikke beordre, og understreker at sykehusledelsen er nøye med å følge spillereglene.

 • Streikvakt? 10.09.2016 16.24.38

  Styggt redd for at direktørene står i sine vinduer og observerer dei mest aktive streikevaktene og tar hevn ved et seinere høve.

 • Doktern 10.09.2016 11.03.12

  Hun farer med tåkeprat og fremstiller bevisst en løgnaktig versjon av virkeligheten.

 • Cafe-sykepleier 10.09.2016 08.27.49

  Bratten snakker om god stemning. Over flere år har Spekter brutt ned all tillit som engang eksisterte mellom partene i sykehusene. Dette gjelder ikke bare Legeforeningen, men også øvrige arbeidstakere i sykehusene. Derfor er det ingen som tror på Spekters uttalelser lengre. Stemningen kunne ikke vært dårligere. Spekters falskhet har ingen grenser. Godt illustrert i dette intervjuet.

 • Egel 10.09.2016 02.05.20

  Løsning: Synes dette med lønn er vanskelig fordi hva skal man sammenlikne seg med, men når det er sagt synes jeg lønnen ikke er for høy eller for lav, men akkurat passe, så jeg er ikke så opptatt av det. Derimot er jeg mer opptatt det legeforeningen argumenterer med(kort oppsummert). Å si ja til individuelle planer og så forhandle inne lukrative lønnstillegg virker litt mot sin hensikt. Arbeidsgiver vil få et nytt verktøy der de vil gjøre alt i verden for å unngå overtid(som er luktrativt forhandlet) og liker ikke tanken at så lenge vi får høyere lønn så kan dere styre oss akkurat som de selv vil. Det setter oss i dårlig lys og forsterker spekters propeganda om at vi er overbetalte. Fagforeningen legger premissene for det faglige i spesialistutdannelsen, men det er helsedirektoratet(som er uavhengig våres fagforening) som står for selveste godkjenningen av spesialiteten.

 • Løsning 10.09.2016 00.43.40

  Egel: Jeg har ingenting å gjøre med Spekter, men har et annet perspektiv etter å ha jobbet i et annet vestlig land sitt helsevesenet (ikke USA). Da jeg først kommet til Norge, var jeg meget overrasket hvor dårlig betingelse dere sin legeforeningen har fått for dere. Sykehus lege i Norge har relativt dårlig lønn, dårlig vakt belastning og klart ingen respekt fra arbeidsgiverne. Ikke minst er det en conflict-of-interest at de som forvalter spesialistgodkjenning er i tillegg din fagforening! Jeg kan tenker at legeforeningen vil ikke godtar en avtale som minimisere dere sin rolle i vår arbeidslivet. Jeg bare mener at vi burde bruke denne muligheten til å få en bedre avtale enn den ganske dårlig avtale vi har i dag.

 • Lege 10.09.2016 00.17.54

  Bratten sammenligner med andre yrkesgrupper, men unnlater å nevne at det er helt andre rammer for kalenderplaner for disse yrkesgruppene. Spekter vil individuelt avtale tjenesteplan med den enkelte lege, og samtidig kunne pålegge legen inntil 19 timers økter og 60 timers uker. Det hele skal gjennomsnittsberegnes over ett år. INGEN annen yrkesgruppe utsettes for noe i nærheten av dette. Ordningen vil sette en helt ny standard for arbeidsbetingelser i norsk arbeidsliv. Bratten fremstiller dette særdeles uetterettelig.

 • Nm 09.09.2016 23.39.09

  Sammenligner leger med portør eller sykepleier..! Står portør / sykepeleir og opererer hele natten?? Har de ansvar for menneskeliv og må ta avgjørende bestemmelser? Vil hun bli operert i hodet av en lege som har hatt 24 eller 19 timer vakt ( kan tilsv. promille 0,5)?? Eller en uopplagt lege som har hatt flere 60-timer uker på rad??

 • Nm 09.09.2016 23.32.30

  Denne damen har absolutt ingen innsikt i LIS legenes turnusplan, ingen anelse om hvordan sykehus fungerer, heller har hun tydligvis aldri vært på akuttmottak, 95% av det hun forteller er løgn! Hun skulle heller ha fortsatt med hennes tidligere jobb som organisasjonssjef på NSB! ...

 • Egel 09.09.2016 23.05.08

  Braaten kommer med fine ord som er urealistiske. Det er knapt noen økonomisk gevinst for arbeidsgiver å endre til individuelle planer, hvis den vakant vakten blir en del arbeidsplanen må det utbetales uta og vakttillegg, siden arbeidsgiver vil beholde legen på dagtid også. Det er ingen løsning å skyve arbeidstid fra dag til kveld/natt så derfor uta og vakttillegg. Da vil differansen mellom vakant vakt og en ekstravakt i planen bli ca 4.000 kr for en overlege, raskt fallende for lis og turnusleger. 4.000 kr ekstra for en vakt på 19 timer vil de fleste anse som lite. En industriarbeider hvis han kunne ville tjent like mye eller mer for 19 sammenhengende overtid.

 • Egel 09.09.2016 22.57.01

  Løsning: Du skisserer en tap tap løsning, så skjønner ikke hvorfor vi skal gå med på det. Tap i å gå over individuell plan og dårligere lønnsbetingelser enn idag. Sku tru du var fra spekter!

 • Lege 09.09.2016 21.37.17

  En rekke løgner. Ekstra-vaktene forsvinner jo ikke om de legges inn i arbeidsplaner. Men ulempe-betalingen forsvinner. Det er ikke legespesialister til å ansette leger i sykehusene for å dekke inn disse vaktene. Legeforeningen har jo også foreslått at Spekter kan planlegge med kalenderplaner. Men at de da må innrette seg innen AML som for alle andre yrkesgrupper. Det nekter Spekter å diskutere.

 • Løgn 09.09.2016 21.21.18

  Løgn, løgn og atter løgn!

 • lege 09.09.2016 20.35.11

  Spekter sine 3 hovedprioriteringer for å skape et godt og trygt helsevesen for befolkningen, pasientene og ansatte er : 1, Spare penger 2. Spare penger 3. Spare penger

 • Løsning 09.09.2016 19.43.31

  Nå har Legeforeningen endelig mulighet å gjøre noe for medlemmene sin! Godtar individuell arbeidsplaner, med viss vilkår (f eks): 1. Øker timelønn for hver time utover de første 8 timer med 50% 2. Minimum 10 timer pause mellom vaktene. Om det blir kortere, blir det timelønn x 2 for den neste vakten 3. Om man blir ansatt som vikar, blir timelønn 30% høyere en fast ansatte. Dessverre er det bare penger som Spekter sin medlemer forstår og respekterer.

 • Tillitsvalgt 09.09.2016 19.22.45

  Tre muligheter, alle like skremmende: 1 hun lyver 2 hun er totalt virkelighetsfjern 3 hun er grovt inkompetent

 • LIS 09.09.2016 18.22.11

  Spekter ved Bratten mangler fullstendig kontakt med virkeligheten på norske sykehus. Å trekke frem sykepleiere/portører og andre som jobber turnus er søkt. Disse yrkesgruppene er ikke unntatt AML slik legene er. Og Spekter har for lengst slått fast at leger ikke er turnusarbeidere og dermed ikke har 35,5 timers uke. Hvordan skal da gapet opp til standar 43 timers uke dekkes? Med UTA? Medbestemmelsen som hun mener enkelt leger i midlertidige stillinger har faller for egen urimelighet.

 • lege 09.09.2016 17.28.17

  Krev ny avtale om unntak for AML, med kortere vakter og redusert total arbeidstid innenfor en kollektiv ordning, om ikke, opphev unntak for AML og lei inn vikarer.

 • Somatiker 09.09.2016 17.02.50

  "Det vil fortsatt være like mye medbestemmelse som det alltid har vært". Dette er da overhode ikke tillitsvekkende, spør tillitsvalgte i Østfold, som ble totalt overkjørt da de innførte indiviuell plan der. Langt i fra eneste tilfellet i Norge, men i hvert fall et som har kommet fram i media. Hun forstår overhode ikke legenes bekymring. Etter all denne tiden, med eksempler om overtramp og hersketeknikker fra UNN, OUS og nå østfold så forstår hun ikke hvorfor legene er bekymret. Nylig påstod hun at arbeidsforhold ikke har med pasientsikkerhet. Hva er det egentlig hun forstår når det kommer til Helse-Norge? Hvorfor i all verden får hun lovt til å fortsette å styre Spekter innenfor helse?

 • Bjørn I. 09.09.2016 16.46.49

  Dette holder ikke vann, Bratten. Slutt å snakke som til småbarn.

 • ovl 09.09.2016 16.45.05

  20.000 for en uforutsett vakt!?? Løgn!

 • Lege 2 09.09.2016 16.22.37

  Dette er faktisk kanskje den mest "objektive" fremstillingen på lenge. Jeg har jobbet i mange år ved flere sykehus. Og har vært tillitsvalgt i mange ledd. Det er alt for mange spekulative fordommer som kommer frem, og så lenge vi leger ønsker å jobbe utover AML (for det trenger vi ikke!) så må vi også ta konsekvensene av det. Mange vakanser blir skjevt fordelt og skaper egentlig ikke noe "kollektiv" fordeling! Det vet alle som jobber som tillitsvalgte. Eller man burde hvertfall vist det. Til syvende og sist er dette et pengespørsmål! Streik gjerne, men da bør man diskutere objektivt. Også fra Legeforeningens side!!

 • Sammenligningen 09.09.2016 16.19.41

  Hun sammenligner med andre. Vet ikke Spekter at dette dreier om timer utover de rammer andre har? Hva er da vernet? De gode hensiktene de har vist ved sykehuset det er innført?

 • Guro I. 09.09.2016 16.17.27

  Er det sant? Hvorfor svarer hun ikke på spørsmålene? "Tilranet seg", konstruktiv omskrivning.

 • Lege 09.09.2016 16.08.34

  Det er helt klart forskjellige opplevelser av denne dialogen. Konstruktivt?

 • Knut 09.09.2016 16.06.40

  Er det noen andre som har slike ordninger? Hva svarer hun?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!