Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LAVERE ALDERSGRENSE: I dag er aldersgrensen 16 år for at barn selv kan samtykke til å delta i medisinsk og helsefaglig forskning. Nå mener Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag at grensen i visse tilfeller kan senkes til 12 år. llustrasjonsfoto: Colourbox

LAVERE ALDERSGRENSE: I dag er aldersgrensen 16 år for at barn selv kan samtykke til å delta i medisinsk og helsefaglig forskning. Nå mener Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag at grensen i visse tilfeller kan senkes til 12 år. llustrasjonsfoto: Colourbox

Vil la barn samtykke til deltakelse i forskning

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag vil ved visse typer helseundersøkelser åpne for å senke aldersgrensen for samtykke fra barnet selv.

Annons:

Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket en vurdering fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) på om barn mellom 12 og 16 år selv bør kunne samtykke til å delta i visse typer helseundersøkelser.

I dag er den nedre aldersgrensen 16 år.

Nå skriver NEM i sitt svar til departementet at de mener barn mellom 12 og 16 år har tilstrekkelig modenhet til å selv bestemme om de vil delta i visse typer medisinsk og helsefaglig forskning.

Forutsetningen er imidlertid ifølge NEM at vilkårene for hvordan informasjon gis til barnet er klare samt om opplysningene kan gis til andre og eventuelt hvordan det skal gjøres.

Her er hele uttalelsen fra NEM.

Samfunnsnyttig
NEM skriver videre at en forskrift i helseforskningsloven i hovedsak vil omfatte studier der samfunnsnytten er særlig stor, der formålet med en studie ikke kan nås hvis foresatte involveres – eller der opplysninger kan utsette barnet for fare, risiko eller skade hvis informasjonen blir kjent for de foresatte.

Det legges vekt på at aktuelle forskningsprosjekt må ha en beredskap for å beskytte barnet dersom det fremkommer sensitiv informasjon som kan være til skade for barnet.

En regional forskningsetisk komité skal gi dispensasjon fra gjeldende aldersregler og kan stille nærmere vilkår for gjennomføringen av studien.

NEM mener det er viktig at barn og unge som omfattes av forskriften også kommer til orde, og NEM oppfordrer departementet til å kontakte blant andre skoler og relevante organisasjoner.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!