Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LAVERE ALDERSGRENSE: I dag er aldersgrensen 16 år for at barn selv kan samtykke til å delta i medisinsk og helsefaglig forskning. Nå mener Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag at grensen i visse tilfeller kan senkes til 12 år. llustrasjonsfoto: Colourbox

LAVERE ALDERSGRENSE: I dag er aldersgrensen 16 år for at barn selv kan samtykke til å delta i medisinsk og helsefaglig forskning. Nå mener Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag at grensen i visse tilfeller kan senkes til 12 år. llustrasjonsfoto: Colourbox

Vil la barn samtykke til deltakelse i forskning

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag vil ved visse typer helseundersøkelser åpne for å senke aldersgrensen for samtykke fra barnet selv.

Annons:

Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket en vurdering fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) på om barn mellom 12 og 16 år selv bør kunne samtykke til å delta i visse typer helseundersøkelser.

I dag er den nedre aldersgrensen 16 år.

Nå skriver NEM i sitt svar til departementet at de mener barn mellom 12 og 16 år har tilstrekkelig modenhet til å selv bestemme om de vil delta i visse typer medisinsk og helsefaglig forskning.

Forutsetningen er imidlertid ifølge NEM at vilkårene for hvordan informasjon gis til barnet er klare samt om opplysningene kan gis til andre og eventuelt hvordan det skal gjøres.

Her er hele uttalelsen fra NEM.

Samfunnsnyttig
NEM skriver videre at en forskrift i helseforskningsloven i hovedsak vil omfatte studier der samfunnsnytten er særlig stor, der formålet med en studie ikke kan nås hvis foresatte involveres – eller der opplysninger kan utsette barnet for fare, risiko eller skade hvis informasjonen blir kjent for de foresatte.

Det legges vekt på at aktuelle forskningsprosjekt må ha en beredskap for å beskytte barnet dersom det fremkommer sensitiv informasjon som kan være til skade for barnet.

En regional forskningsetisk komité skal gi dispensasjon fra gjeldende aldersregler og kan stille nærmere vilkår for gjennomføringen av studien.

NEM mener det er viktig at barn og unge som omfattes av forskriften også kommer til orde, og NEM oppfordrer departementet til å kontakte blant andre skoler og relevante organisasjoner.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!