Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Du har gjort det helt riktig, helseminister

Publisert: 2016-08-01 — 14.48 (Oppdatert: 2016-08-01 — 14.53)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Jan-Magne Sørensen, styreleder i Hvite Ørn Norge, interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

JEG VISER TIL innlegget «Helseministeren på ville veier» på DM-nett 29. juli. Det er bra at psykiatriprofessor Tor K. Larsen har omsorg for sine pasienter og ønske å gi det beste slik han tror det. Jeg skal derfor ikke beskylde ham for at han med vitende vilje påfører andre skade.

Dette dreier seg om pasienter som har et annet virkelighetssyn og ønsker en annen behandling enn Larsen forskriver, og at denne gruppen også skal ha et tilbud. Det er ikke å ta medikamenter ifra dem som er fornøyd. Her er det mulig å tilby mer enn én rett på menyen.

Behandlingsretningslinjen fra Helsedirektoratet gjør nettopp dette og er uansett en veileder og ikke et lovverk.

VILLFARNE PSYKIATERE. Jeg tror nok at motstanden som Larsen viser, handler mer om kultur og en kults innpodede overbevisning og skjerming fra en virkelighet som må forstås og settes i en helhetlig kontekst for at den skal bli riktig. Det er, i motsetning til helseministeren, psykiaterne som er på gale veier.

Larsen forsøker å så mistillit og advarer helseministeren imot å høre på pasientorganisasjonene. Dette synes vi rett og slett er frekt – og en ufin fremgangsmåte.

Dette er et krav til helseforetakene og skulle ha vært på plass 1. juni. Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Dette innebærer at målet er å etablere tilbudet på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. Men dessverre, vi er ikke engang kontaktet. Ikke rart at tvangen i psykisk helsevern bare øker og øker i Norge, når de som er ansatt til å være profesjonelle på dialog, ikke forsøker å ta dialogen de er satt til av øverste myndighet. Dette vitner om at dere ikke har kvalifikasjonene til det samfunnsoppdraget dere er satt til.

UVITENHET. Videre kommer Tor K. Larsen med et utsagn som utstråler stor uvitenhet eller fullstendig fornektelse av all forskning som viser at i gjennomsnitt – og på lang sikt – gjør antipsykotika mer skade enn godt.

Som nevnt før i denne debatten. Vi skal ha kunnskapsbasert praksis der forskning, erfaring og brukermedvirkning er samstemt, veier like tungt i en helhetlig kontekst og ses over lang sikt. Det er vi med psykoseerfaring som har førstehådskompetanse her. Vi må få komme tungt inn i utviklingen av praksis. Det er svært betimelig at vi må gå via pålegg fra helseministeren for å bli hørt.

PASIENTERFARING. Å nekte medikamenter, kommer ofte av god kunnskap hos pasientene– fordi vi har kjent det på kroppen eller har lest den uavhengige forskningen som sier at antipsykotika på lang sikt er skadelig, har alvorlige bivirkninger som bryter ned både somatisk helse, livskraft, sexliv, kreativitet – og forkorter livet i gjennomsnitt med cirka 25 år.

Det er faktisk i høy grad mulig å på forhånd å forstå hvem som vil klare seg uten medikamenter. Dette gjøres ved å lytte til, og forstå, symbolspråket som kommer i en psykose. Det er naturlig at en person i spirituell krise fornekter at psykose er sykdom. Sykeliggjøring her er en svært uheldig fremgangsmåte dersom man virkelig har tenkt å hjelpe.

Sett i et helhetlig perspektiv, der sjelen er tatt med i betraktning, er psykosen en forvandlingsprosess. Med riktig hjelp vil psykosen føre til en positiv utvikling og løfte klienten til en ny og bedre bevissthetstilstand. Dette har også undertegnede erfart. I mange andre kulturer vi kjenner, har dette vært en tilnærming som har fungert. Det viser at det ikke bare må være klinisk forskning som teller. Mye annen god kunnskap må også med i regnestykket for å komme til sannhet og gode tilnærminger.

TA GREP, HØIE! Uten å lytte til oss med tilfriskningserfaring og alternativ forståelse, vil psykiaterprofesjonen famle i blinde til evig tid. Dette kan vi i Hvite Ørn Norge ikke lenger tillate på vegne av våre medlemmer.

Vi står klare for et samarbeid, men om ikke Tor K. Larsen og hans trosfeller vil imøtekomme våre krav, ber vi dere se dere om etter en annen arbeidsplass slik at psykoserammede ikke lenger blir mishandlet av deres uforstand.

Helseminister Bent Høie har lovet å skape pasientenes helsetjeneste, noe som gjøres ved å følge opp pasientenes krav. Nå må statsråden ta neste steg; å innkalle på tepper alle dem som ikke følger gitte pålegg i de regionale helseforetakene – og sette inn motiverte folk til å få fullført dette.

Oppgitte interessekonflikter

Jan-Magne Sørensen har selv vært psykotisk og klart seg uten medikamenter i 17 år. Han driver egen næringsvirksomhet og holder kurs og foredrag om blant annet psykosehåndtering og sjamanisme. I tillegg er han ansatt på deltid som styreleder i Hvite Ørn Norge og er representant for Fellesaksjonen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • somatikern 04.08.2016 17.49.01

  Har heller aldri hørt en psykiater påstå at psykofarmaka kurerer psykose eller schizofreni. Det er snakk om symptomdemping, om å roe ned tankemønstre slik at pasienten faktisk er i stand til å være med i en samtale og endre tankesett. Vi har heller ikke kur for MS, lupus eller psoriasis for den saks skyld. Man bruker også der til tider kraftige medisiner med betydelige bivirkninger for å lindre symptomene og progresjon av sykdom - det er mindre fælt enn at sykdommen forverres. Det er allment kjent at antipsykotika reduserer forventet levetid. Spørsmålet blir da hva er forventet levetid til en akutt psykotisk pasient hvor psykosen får florere, tvangsinnleggelse/behandling er ikke tillatt og pasienten har vrangforestillinger om at han kan fly fra 8. etasje? Eller stemmene sier hun skal drikke lut? Den minste av to onder.....

 • somatikern 04.08.2016 17.43.22

  Begrepene "kunnskap" og "kompetanse" brukes litt i hytt og gevær og oppfattes som et antatt synonym til "erfaring". Det er det altså ikke. At psykiatriske pasienter til tider har det fælt er det ikke tvil om, men opplevelsen betyr ikke kompetanse. Når det er sagt er nok folk flest enig i at pasientens opplevelser og erfaringer bør inkluderes i enhver individuell plan. Anektotisk bevisføring legges til grunn og som utgangspunkt for at forfatteren har rett, noe som setter spørsmål om hvorvidt den forskningen som det referes til faktisk er tilstrekkelig vurdert. Ikke alle studier er gode studier. Forfatterens mistenkeliggjøring og nedlatende tone til fagfolk (som han samtidig ber om samarbeid med?) gjør nok mer skade en nytte for organisasjonens medlemmer. Hvilken psykiater eller lege forøvrig er det som påstår at medisiner ikke har bivirkninger?! Har det effekt, har det bieffekt, det er alltid en vurderingssak om hva som er det minste onde.

 • Lege ne 100 03.08.2016 17.18.40

  Det kan iofs vara bra med ekstra møjligheter, why not. Syns bara att Sørensens misstenkeliggøring ær misstenkelig.

 • Walter Keim 03.08.2016 03.18.12

  Wrong anonym Lege nr 100: Både forskning, Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, mange med erfaringer med langtidsmedisinering ikke minst de i lange ventekøer av de få muligheter for medisinfri behandling viser at det er grunn til medisinfrie enheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_NPF2.html

 • Lege nr 100 02.08.2016 19.23.47

  Viser till detta inlægg, det ær bra att Jan-Magne Sørensen har omsorg før sina kunder och dærfør beskylder jag honom inte før att han genom misstenkeligøring av en psykiater førsøker øka sina inntekter med kurs och føredrag om bl. a. Sjamanisme på bekostning av personer som letar efter fotfeste Den var billig, eller hur? Right!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!