Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FORLENGES: Ett av forslagene til lovendring er å forlenge undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering fra tre til fem døgn. Illustrasjon: Colourbox

Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

Regjeringen foreslår flere endringer i lov om psykisk helsevern knyttet til bruk av tvang.

Publisert: 2016-06-20 — 09.26 (Oppdatert: 2016-06-20 — 09.39)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er målet å styrke selvbestemmelsen og bedre rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern. HOD viser til at det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

Dette er forslagene til lovendringer:

- Pasienter vil få fritt rettsråd uten behovsprøving og egenandel ved klage til fylkesmannen over vedtak om tvangsmedisinering og tvangsernæring.

- Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntaket er ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv og helse.

- Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang i etterkant sammen med behandlere. Hans eller hennes syn skal alltid journalføres.

- Hvis pasienten motsetter seg skjerming skal det alltid fattes vedtak før skjermingen iverksettes.

- Den som er faglig ansvarlig får plikt til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell før det fattes vedtak om tvangsbehandling.

- Undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering forlenges fra tre til fem døgn.

Forslagene er en oppfølging av anbefalingene fra Paulsrud-utvalget som utredet bruk av tvang i psykisk helsevern.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Walter Keim 24.06.2016 23.40.50

  Åpent brev til Helse- og omsorgskomiteen Prop. 147 L (2015–2016): Ikke pynt på tvang, fjern diskriminerende tvang Prop. 147 L (2015–2016): «Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)» foreslår å styrke rettssikkerheten ved tvangsbruk til pasienter i psykisk helsevern, og styrker pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse. Departementet har vurdert lovforslagene av flertallet i Paulsrud utvalget NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet og foreslår at flere av forslagene fra utvalgets flertall følges opp: bl. a. fritt rettsråd, rett å nekte tvang ved samtykkekompetanse og evaluering av tvang i etterkant. Pausrud utvalget skuffet da det fortsatt bygger på en diskriminerende modell:«Det er ikke foreslått noen grunnleggende endringer som vil forhindre overgrep, rokke ved maktfordelingen i det psykiske helsevernet. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Stortinget5.html

 • wafahn 20.06.2016 13.59.04

  hva er det egentlig som er nytt, foruten om undersøkelsestid fra 3 til 5 døgn?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!