Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
OMSTRIDT: Saken om hemmelige priser er ikke ferdig utredet. HINAS-direktør Harald I. Johnsen har fått mye kritikk for praksisendringen. Foto: Arkvifoto Lasse Moe

Arbeidsgruppe skal utrede hemmelige priser

Sammen med advokater skal HINAS og LIS ta en ny runde på hvordan hemmelige legemiddelpriser skal praktiseres. 

Publisert: 2016-06-01 — 06.08
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Prisen på legemidler inngitt i offentlige anbud har hittil vært tilgjengelig for alle som har ønsket det. Men etter at Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) ble en del av Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), regnes prisen som en forretningshemmelighet og skal dermed unntas offentlighet.

Praksisendringen er svært omstridt, slik Dagens Medisin tidligere har omtalt.

Juristene i de fire regionale helseforetakene skal ha gitt klarsignal til den nye praksisen, men forrige uke møttes HINAS og RHF-direktørene i et nytt møte. Der ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan dette skal håndteres i praksis.  

Konkludere i august
– Sammen med foretaksadvokater, LIS og fagdirektører skal vi se nærmere på grensesnittene opp mot offentliggjøring av enhetspriser. Vi vil også involvere leverandørindustrien i dette arbeidet. Vi skal komme tilbake til RHF-direktørene med svar i august, sier administrerende direktør Harald I. Johnsen i HINAS.

– Betyr dette at spørsmålet ikke var godt nok utredet før dere varslet praksisendringen?

– I brevet står det at vi skal utrede nærmere, og det gjør vi nå. Enhetspriser skal unntas offentlighet, men dette begrepet må defineres nærmere. Vi ser at det er spesielle grensesnitt opp mot apotek og pasienter som vi må ha en detaljering rundt. Poenget er at alle som trenger det innenfor helseforetakene skal kjenne til prisene, sier Johnsen.

Hemmelighet for 130.000
– Det er 120.000 ansatte i helseforetakene og nærmere 9000 i apotekene. Når en så stor personkrets skal kjenne prisene, blir det kunstig å snakke om hemmelighold?

– Vi har sagt at prisene skal unntas offentlighet dersom leverandørene ber om det. Hvor langt dette med forretningshemmeligheter går, skal vi lage en detaljert rutine for.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!