Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
UNGE OVERGRIPERE: Bare 17 prosent av gutter som hadde begått seksuelle overgrep fungere vanlig sosialt, viser en norsk undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Atferdsproblemer hos gutter som begår sex-overgrep

Syv av ti gutter som begår seksuelle overgrep mot barn har også andre typer atferdsproblemer, ifølge en norsk studie.

Publisert: 2016-05-30 — 06.00

Og guttene kommer ofte fra familier med mange belastninger. For over 80 prosent av de unge overgriperne er den sosiale fungeringen ifølge artikkelforfatterne bekymringsfull, og bare 17 prosent av guttene som forgriper seg fungerer vanlig sosialt, skriver Uni Research på sin hjemmeside.

Funnene er hentet fra en studie som inkluderer 56 gutter som ble henvist til Betanien BUP og den kliniske ressursenheten V27 i Helse Vest, i perioden 2004–2013.

Over halvparten av guttene hadde begått to eller flere overgrep, definert enten som kyssing, beføling eller penetrering, og flertallet av de unge overgriperne hadde vært alene om ugjerningen.

Guttene var gjennomsnitt 14 år da de begikk sitt første overgrep.  

Yngre jenter ofre
De fleste av guttene bor sammen med sin biologiske familie. Overgrepene er begått mot venner/naboer, biologiske søsken eller andre familiemedlemmer.

Som oftest er ofrene jenter, og disse var i gjennomsnitt 8,5 år da de ble utsatt for overgrep, men også gutter og jevnaldrende jenter var blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Dataene ble innhentet fra journalene, og studien er publisert i Tidsskrift for norsk psykologforening.

Førsteforfatter og psykologspesialist Monica Jensen i Betanien BUP og medforfatter og forsker Mari Hysing i RKBU Vest, Uni Research Helse, mener det er viktig at klinikere har kunnskap og bevissthet om unge overgripere.

Jenter som overgripere
Jenter var ikke inkludert i den norske studie, men internasjonale studier har vist at blant jenter som forgriper seg, har markant høyere andel selv vært utsatt for seksuelle overgrep, sammenlignet med gutter, ifølge Uni Research.

– Forskningen er fortsatt mangelfull, for eksempel når det gjelder foreldre- og kontekstvariabler, jenter og etniske minoriteter, beskyttende faktorer, misbruk av porno og sosiale medier og effekter av ulike behandlingsintervensjoner, uttaler Monica Jensen til Uni Research.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!