Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ENIGE: Helseministerne Juha Rehula og Bent Høie inviterer sine nordiske kolleger med på helseforskningssamarbeid. Et felles brev ble undertegnet på et møte i Amsterdam mandag denne uken.

ENIGE: Helseministerne Juha Rehula og Bent Høie inviterer sine nordiske kolleger med på helseforskningssamarbeid. Et felles brev ble undertegnet på et møte i Amsterdam mandag denne uken. Foto: HOD

Nordisk samarbeid skal gi flere kliniske studier

Den norske og finske helseministeren tar initiativ til økt nordisk forskningssamarbeid. Målet er flere kliniske studier i Norden.

Annons:

Bent Høie og Juha Rehula, helseministrene i Norge og Finland, sender i morgen ut et felles brev til sine nordiske helseministerkolleger. Her tar de initiativ til en felles nordisk innsats for å forbedre samarbeidet innen helseforskning.

Bekymret over nedgang
Bakgrunnen for forslaget er en felles bekymring over nedgangen i nordisk forskningssamarbeid og kliniske studier i løpet av de siste årene.

– Hensikten er å få til et sterkere samarbeid mellom landene for å få flere kliniske studier i Norden. Vi har mange gode forutsetninger i Norden for å føre kliniske studier, som helseregistre, databaser og biobanker – men utfordringen er at hvert land har for lite pasientgrunnlag. Hvis vi går sammen har vi den rette størrelsen, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin på telefon fra Amsterdam, hvor brevet ble underskrevet mandag.

Styrke konkurransefortrinn
Bo Könberg, tidligere helseminister i Sverige, har i en rapport utredet hvordan det nordiske samarbeidet i helsesektoren kan utvikles og forbedres. Ifølge Könberg kan nordisk samarbeid bidra til økt forskning, innovasjon og rikdom. Det er disse forslagene som helseministrene nå vil videreutvikle.  

Ifølge ministrene er det et betydelig potensial i å samarbeide nært på dette området. De vil jobbe for å samkjøre de nordiske landene slik at man får en felles tilnærming til kliniske studier.

Videre ønsker de, muligens ved hjelp av en internasjonal faggruppe, å identifisere på hvilke andre områder det er mest å hente på å samarbeide tettere.  

Ifølge ministrene har de nordiske landene blant annet en mulighet for å styrke sine konkurransefortrinn innen persontilpasset medisin. 

Skal møtes i Helsinki
I første omgang vil Finland invitere alle de nordiske helseministrene til en todagers konferanse i august, der nordisk samarbeid innen helseforskning blir tema.

– Dette blir oppstarten på et arbeid jeg har tenkt å ta videre når Norge overtar lederskapet i Nordisk ministerråd fra årsskiftet. Dette blir ett av de prioriterte områdene for oss i formannskapsperioden i rådet, sier Høie.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!