Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Feilaktige påstander om UNN fra Ylf-tillitsvalgt

Det er ikke riktig at klinikk- eller foretakstillitsvalgte ved UNN er forbigått i ansettelsesprosesser på grunn av sitt verv som tillitsvalgt.

Publisert: 2016-04-07 — 11.11 (Oppdatert: 2016-04-07 — 11.18)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Hilde Annie Pettersen, kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

TILLITSVALGTE i Yngre legers forening (Ylf) har gjentatte ganger fremmet uriktige påstander om gjengjeldelser fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) overfor tillitsvalgte fra Legeforeningen.

Dette er sist gjentatt av styremedlem Christopher Elnan Kvistad i et blogginnlegg i Dagens Medisin 6. april.

IKKE FORBIGÅTT. Kvistad skriver at «bare på UNN og OUS har tre klinikk- eller foretakstillitsvalgte blitt forbigått i ansettelsesprosesser de siste månedene etter å ha tatt opp slike saker». Sakene det refereres til, er «viktige spørsmål som omhandlet forsvarlige arbeidstidsordninger, store mangler på ressurser og dermed fare for pasientsikkerheten».

Det er ikke riktig at klinikk- eller foretakstillitsvalgte ved UNN er forbigått i ansettelsesprosesser på grunn av sitt verv som tillitsvalgt.

HAR MOTTATT VARSLER. Det som derimot er riktig, er at UNN-ledelsen har mottatt varslinger om mobbing og trakassering begått av tillitsvalgte i Legeforeningen. Varslingene har kommet fra eksterne samarbeidspartnere, vernetjenesten eller tillitsvalgte fra andre fagforeninger.

Det er ledelsens plikt å undersøke og følge opp slike varsler. Medarbeidere, tillitsvalgte og ledere skal i slike sammenhenger behandles likt, etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og det er gjort.

USANNE PÅSTANDER. Vi konstaterer at representanter fra styret i Yngre legers forening fortsetter å fremme usanne påstander om UNNs håndtering av disse sakene gjennom mediene, men vil ikke ta opp de konkrete sakene med oss, slik partene har avtalt i Hovedavtalen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Petter 15.04.2016 23.18.12

  Informasjonsdirektøren lyver og vet det selv. Direktøren velsigner henne. Hvem skal ut?

 • lege 14.04.2016 10.38.17

  En ledelse må ha både tillit og respekt for å kunne fungere som ledelse. Ledelse som har mistet dette, som ved UNN, fungerer ikke. En slik ledelse har mer enn nok med å prøve å prøve å berge seg selv. Dette gjør stor skade internt i organisasjonen, og for de som er avhengig av denne.

 • Håkon Iversen 13.04.2016 22.55.50

  I følge en stortingspolitiker sprer ledelsen påstander om en enkelt tillitsvalgt for å beskytte seg mot kritikk. Påstander som ikke er dokumentert. Dette innlegget beviser hvordan ledelsen misbruker sin myndighet. På denne måten skapes frykt fordi andre tillitsvalgte og ansatte er vitne til hvor langt ledelsen er villig til å gå for å bli kvitt engasjerte tillitsvalgte.

 • Ansatt 13.04.2016 13.54.02

  UNN tar dessverre ikke sine ansatte seriøst. Ledelsen burde ligge godt an til Kina & Russlands alternative "Fredspris", jmf denne artikkelen om glansbildet, foregangsinstitusjonen UNN.

 • Reidar Schwebs 12.04.2016 11.49.58

  Kommunikasjonsssjefen ved UNN må kunne foreta seg noe mer med kommunikasjonsmiljøet enn bare å fremsette beskyldninger om feilaktige påstander fra YLF¨tillitsvalgte.

 • På geledd 11.04.2016 00.18.52

  "Det er ikke riktig at klinikk- eller foretakstillitsvalgte ved UNN er forbigått i ansettelsesprosesser på grunn av sitt verv som tillitsvalgt" for tenk det sier vi.

 • lege 08.04.2016 21.54.57

  Det ser ut til at UNN ledelsens mantra er sølv eller bly (tale).

 • ansatt 08.04.2016 21.52.58

  Lars Harry Vorland har nå sittet som 13 år som øverste sjef i regionen. Det vil kanskje være hensiktsmessig at denne type stillinger ikke er livsvarige? Han har sittet lengre enn noen norsk minister naturligvis, men også lengre enn loven tillater i mange posisjoner, f.eks i presidentembeder. Årsaken til denne type klausuler er ganske åpenbar når en ser utviklingen i Helse Nord.

 • Carl 08.04.2016 19.03.34

  "Jorden kaller" ledelsen ved UNN "jorden kaller"! Unnledelsen lever på en planet resten av oss på en annen, nå er det på tide ledelsen lander med bena på jorden og møter de ansatte. Det er ikke greit med den offentlige baksnakkingen av ansatte, som sett og vis bygger oppunder den siste tidens "falske påstander" i dagspresse og andre ytringsfronter.

 • Lege 08.04.2016 16.44.52

  Legeforeningen har i lengre tid hatt fokus på UNN og problemene med ledelsen der. Det er hevet over enhver tvil at UNN har en dysfunksjonell ledelse som har mistet tillit både internt og utad. Spørsmålet er hvor mye mere skade ledelsen klarer å gjøre før den blir fjernet.

 • Ole 08.04.2016 16.21.33

  Nå er det godt kjent blant legene og ellers i samfunnet at UNN er et problemsykehus. Hver gang ledelsen uttaler seg blir dette bekreftet.

 • Med.stud 08.04.2016 15.03.49

  Det er velkjent selv for mange studenter at man bør være forsiktig med hva man gjør og sier, selv i studietiden dersom man senere ønsker jobb ved UNN. At ledelsen og her kommunikasjonssjefen lever i en realitetsbrist kommer tydelig frem.

 • Advokaten II 07.04.2016 22.59.21

  Direktøren ved sykehuset brukte et avslørende argument for at det ikke var problemer ved sykehuset. Vi har ingen saker i "arbeidsretten". Her er det sikkert mye advokatmat. Men det ser ut som om sykehuset bruker penger på sluttavtaler for å unngå saker. Det er flere dyktige advokater i Legeforeningen, men deres mandat til å gå til sak må klienten være med å gi. Et problem her er at legene ikke tar denne risikoen fordi det kan påføre legen og familien store belastninger. Når du ser hvordan ledelsen går ut mot ansatte er dette forståelig. Problemene ved UNN må løses av eier.

 • Advokaten 07.04.2016 21.16.21

  Hadde dette vært et advokatfirma hadde denne ledelsen vært saksøkt herfra og til evigheten. Sannsynligvis hadde de blitt en jobb og stor sum fattigere. Synd at ikke Legeforeningen bruker jussen i langt større grad mot det som helt åpenbart er prosedable saker i rettssystemet. Egnet for å få ledere i vitneboksen er det også. Det er som kjent vanskeligere å lyve under ed.

 • Marianne Kyvåg 07.04.2016 18.37.27

  Nå må noen ta tak i ledelsen ved UNN. En kommunikasjonsdirektør ved et stort sykehus kan ikke brukes til offentlige anklager mot egne ansatte. Jeg kjenner flere saker som ledelsen er informert om. Hvorfor er ikke kommunikasjonsdirektøren informert før det skrives slike innlegg?

 • Lege 07.04.2016 16.46.45

  Til alle leger i UNN, kom dere for egen helses skyld ut av tillitsvalgt-apparatet.

 • Magne H. 07.04.2016 16.21.49

  Hvorfor får UNNs ledelse fortsette? En ledelse som forsvares av styreleder, som også får fortsette, og som bruker enormt med våre ressurser på å angripe ansatte, tillitsvalgte og bygge ned sykehustilbudet. Ledelsen angriper ansatte på sykehuset og i media. Nå er det synlig for alle. Lars Vorland kommer aldri til å stoppe dette vanstyret.

 • Ulf Hanssen 07.04.2016 16.15.55

  UNN innrømmer her indirekte at det er saker mot tillitsvalgte som er brukt for å unngå å ansette tillitsvalgte? Hvordan er dette vurdert og hvem har konkludert med at det er nok til ikke å ansette en lege? Er det begrunnet når legen blir forbigått? Eller er det en av de mange hemmelige regler vi har hørt om fra UNN. Likestillingsnemnda konkluderte med at UNNs "oppsigelse" av gravide leger var grov diskriminering. Oppsigelse i den forstand at alle LIS er midlertidig ansatte og at sykehuset lagde regler for hvem som skulle få forlengelse og hvem som ikke skulle få fast ansettelse. Hvordan har sykehuset behandlet tillitsvalgte som tok opp disse grove sakene med ledelsen? Flere har fortalt at UNN konstruerer saker for å¨ende med sluttavtaler og sluttpakker (omtalt som drittpakker og UNN-pakker) mot ansatte. Hvor mange har det blitt de siste årene? Hvem herjer på UNN?? Ledelsen har aldri virket som de ønsker samarbeid og tillit internt. De sverter ansatte i media og tilbakeviser alt av kritikk. For oss som følger med har det blitt mange saker og mange angrep fra ledelsen mot ansatte leger i løpet av noen år. UNNs ledelse sier at tillitsvalgte ikke vil ta opp saker. Har de tungt for det? Det virker som om alle andre får med seg de mange legene som har stått fram og fortalt om dårlig behandling, men ikke ledelsen. Ledelsen sier alltid at de ikke har informasjon eller får informasjon. Ved dette sykehuset er åpenhet og ærlighet erstattet av kommunikasjonsstrategier og sverting av ansatte, gang på gang!

 • Feil 07.04.2016 15.19.13

  Det hjelper ofte å komme hverandre i møte. Selv for de som ikke vil møtes. Å være høyt engasjert leder som skal lede i både gode og vonde dager. Handler bla. om at man har ett helt spesielt ansvar for å ta opp konkrete saker med de det gjelder, både ordinære ansatte og tillitsvalgte. Uansett hvor ubehagelige de enn måtte der være.... - og spesielt dersom de også går utover både lønnet tro og all ære... http://forskning.no/helse-arbeid-ledelse-og-organisasjon/2008/02/arbeidsmiljoet-er-lederens-ansvar

 • Skattebetaler 07.04.2016 13.41.43

  Med lønnsfesten ledelsen ved UNN har bevilget seg de siste årene - med adm. direktør med lønn langt over statsministeren - burde man som skattebetaler kanskje vente seg en ledelse som spør hvorfor situasjonen er så annerledes hos dem enn på Ringerrike sykehus? Hvorfor er det akkurat UNN som er nødt til å rykke med stadige innlegg modellert etter "Angrep er det beste forsvar"-modellen? Jeg klarer liksom ikke helt å se for meg samme innlegg ført i pennen av kommunikasjonssjefen på Ringerrike sykehuset.

 • Lege 07.04.2016 11.35.36

  Kjent herskerteknikk ved UNN. De som melder om kritikkverdige forhold blir møtt med anklager om mobbing, som ledelsen må "undersøke og følge opp".

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!