Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
VIL SNU HOLDNINGER: – Det er utrolig viktig å snu dette til noe positivt – at mindre enn 20 prosent av dem som henvises til ME-utredning faktisk har ME, sier professor Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Arkivfoto

Snaut to av ti utredet for ME hadde ME

Nær halvparten av pasientene som ble utredet for CFS/ME ved Nevrologisk avdeling på Haukeland ble diagnostisert med en psykisk lidelse. – Mange som henvises til utredning for ME har mye de sliter med, sier nevrologiprofessor Ole-Bjørn Tysnes.

Publisert: 2016-03-21 — 09.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Jeg mener fastlegene kan gjøre mye utredning selv.
Ole Bjørn Tysnes, UiB-professor og avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus

Det fant Haukeland-forskere bak en retrospektivstudie som ble lagt frem på Nevrodagene nylig. Studien omfatter diagnoser og funn fra undersøkelser av 365 pasienter som ble henvist for utredning ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Alle ble utredet for mulig CFS/ME.

Pasientene gjennomgikk grundige undersøkelser. Verken EEG eller EKG avdekket unormale funn hos de som ble utredet. MR avdekket signifikant unormale funn hos to pasienter, hvorav relevant avvik bare for den ene. Hos fem ble det funnet avvik ved spinalfunksjon.

Bare 13,2 prosent av alle de henviste fikk diagnosen CFS/ME, mens ytterligere 4,9 prosent fikk diagnosen postinfeksiøs utmattelse. Noen fikk diagnosen utbrenthet.

Nesten halvparten, 46,3 prosent, fikk diagnostisert en psykisk lidelse som angst eller depresjon, atferdsforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse. Hos to pasienter ble det avdekket alvorlig somatisk sykdom.

La om praksis
– Er det noe vi ser, så er det at mange som henvises til utredning for ME har mye de sliter med, og hvor årsakene til fatigue er noe annet enn ME, sier førsteforfatter Ole-Bjørn Tysnes til Dagens Medisin.

Han er avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitet i Bergen.

Studien førte til at Haukeland la om praksisen.

– Nå gjør vi EEG, ortostatisk blodtrykksmåling og spinalfunksjon bare på utvalgte pasienter, fordi sannsynligheten for å finne noe er svært liten. Mange fikk også plagsom hodepine etter spinalpunksjon.

Fastlegene viktige
Artikkelforfatterne understreker viktigheten av grundig somatisk og psykiatrisk utredning hos fastlegen før pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten. Tysnes sa under presentasjonen for nevrologikollegene at han håper studien vil bli lagt merke til av fastlegene.

– Jeg mener fastlegene kan gjøre mye utredning selv, som blant annet å henvise til MR av hjernen og ta et sett av blodprøver, både nevrologiske og revmatologiske. Hvis alt dette er normalt, og hvis det ikke er konkret mistanke fra sykehistorien som flåttbitt eller kliniske funn av nervesystemet som lammelser eller synsforstyrrelser, kan fastlegene allerede da fastslå at det er svært lite sannsynlig at en videre nevrologisk utredning vil avklare noe mer somatisk, sier Tysnes.

Viktig med avklaring
Han legger til at fastlegene da kan ta hånd om pasienten selv, eller henvise til nærmere psykiatrisk vurdering.

– Det er veldig viktig at pasientene får forklart årsaken, ellers har de redusert mulighet til å bli frisk. Jeg tar ikke stilling til om ME er en fysisk eller psykisk lidelse, og vi går ikke inn i diskusjonen om hva ME er, men konstaterer at mange med symptomer på ME ikke oppfyller kriteriene for en ME-diagnose.

Ønsker et paradigmeskifte
Nevrologiprofessoren mener det må skje et paradigmeskifte på dette området.

– Det er utrolig viktig å snu dette til noe positivt – at mindre enn 20 prosent av dem som henvises til ME-utredning faktisk har ME. Det verste må jo være å få en ME-diagnose, og det må være bedre å få svar om at de er utbrent, har hatt en angsttilstand eller opplever en depresjon. Dette er jo tilstander som åpenbart kan ha god prognose.

– Avviser dere pasienter som henvises til dere i dag?

– Nei, men vi har altfor lang ventetid. Hvis fastlegene kan oppdage underliggende problemer i forkant, vil pasienten på et tidligere tidspunkt få avklart årsaken til plagene og kan begynne å jobbe med det. Cirka én av fem i normalpopulasjonen opplever tretthet i det daglige. Dette skyldes vanlige tilstander som de kan håndtere, svarer Tysnes.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Herrejemini 27.02.2018 10.08.51

  Blir helt oppgitt av dette her. Var der oppe for noen år siden, og endte opp med en ME-diagnoso. Mitt inntrykk var at de ikke brydde seg en døyt om å prøve å finne ut om man har ME, men heller prøver å finne noe (hva som helst) å legge skylden for funksjonssvikten på. Problemet er jo at man fint kan ha flere diagnoser. Har man mistet nærmest all livskvalitet i flere år pga alvorlig ME, så er det mange som vil bli deprimert. Langt ifra alle blir det, men en del. Og om man blor deprimert, så forsvinner jo ikke MEen i løse luften av den grunn! Men viser man tegn på depresjon så ville man aldri fått noen ME-diagnose slik det var når jeg var der oppe. Er nok mange som går rundt med en "psykisk syk"-merkelapp, og dermed aldri får den veiledningen de trenger for å kunne bli bedre. Hører rykter om at sjefen er byttet ut nå, så kan jo håpe at de har endret praksis.

 • Randi Størseth 31.10.2017 08.56.41

  Var dette tilfelle også i 2005? (Vi var der da Nyland var lege.)

 • Jalen 26.04.2016 07.26.26

  That's a smart answer to a diifcfult question.

 • Jens 30.03.2016 18.58.27

  Jeg må si at jeg undrer meg veldig over de tallene som har fremkommet gjennom denne studien. Hvis disse skulle stemme, har jo henvisende lege gjort en forferdelig dårlig forundersøkelse. Min erfaring er derimot at de fastlegene som faktisk velger å henvise pasientene til utredning for ME hos spesialist, vet ganske mye om sykdommen, mens de legene som vet lite eller ingenting om ME ikke vil foreslå noen slik utredning. Disse pleier vanligvis å leite med lys og lykte etter alternative diagnoser på pasientenes symptomer. Det hadde vært interessant om noen gikk igjennom disse tallene, og så nærmere på hvorfor og hvordan man hadde kommet frem til disse svært forskjellige diagnosene på Haukeland. Hvor mye har man for eksempel vektlagt samtale med nevrolog kontra samtale med psykiater? Har alle gjennomgått de samme undersøkelsene? Og hvordan benytter Haukeland diagnosekriteriene? Fokuserer man på noen få av kriteriene, og utelater andre? Og kanskje aller viktigst: hvor mange av de som ikke fikk ME-diagnose er friske eller i bedring i dag? Og hvilke behandling har disse fått? Dette er alle viktige spørsmål vi burde få svar på av de som står bak studien.

 • Skeptiker 30.03.2016 16.00.13

  Jeg mener personlig at problemet hadde vært løst hvis fastlegen brukte mer tid per pasient. ME (og mange andre sykdommer) er ganske komplisert felt og trenger grundig gjennomgang av den "psykiske delen". Flest pasienter per time er dårlig setter sitt preg!

 • pst 30.03.2016 01.11.51

  Lytt alltid til de skolemedisinske råd. Dette fagpersonale har alltid rett og derav alltid har og har hatt rett og monopol på sannhet inntil det samme miljøet kan motbevise sin tidligere sannhet, og derav ny. Hmmm....

 • Doctor 28.03.2016 16.19.42

  I agree with Daisy.

 • Daisy 26.03.2016 15.56.45

  When are they ever going to figure out that things are never “all in your head?” Whenever something doesn’t fit in their tiny little understanding, they belittle the patient and tell them they are crazy. People have suffered through this since they were invented. Prescribing SSRIs for everything is not the answer any more than a lobotomy or hysterectomy was.

 • May Iren 25.03.2016 23.25.34

  Ang diagnostisering på sykehus. Da jeg fikk ME-diagnosen, for en del år tilbake, ville ikke sykehuset lytte til meg om hva som ga meg symptomforverringer. Det var da jeg begynte å følge ME-foreningen sine råd (noe sykehuset på det sterkeste frarådet) at jeg endelig ble stabil, og etterhvert kom i bedre form. Året etter at jeg fikk ME-diagnosen (hvor de skrev en interessant 'synse' epikrise) skrev dette sykehuset i lokal avisen at de nektet å gi ME-diagnosen lenger. De ville gi nevrasteni-diagnosen istedenfor. De ville stadfeste at denne typen pasienter (ME-pas) var rammet av en psykosomatisk tilstand. Ingen sykehus kan vel bare kutte ut en diagnose? Men hvor mange ME/CFS-diagnoser har f.eks Lillehammer sykehus gitt siden 2007? Jeg håper de ikke bare kuttet ut ME diagnosen...? For meg ville en nevrasteni diagnose gitt større rom for å feilbehandle meg. Legene jeg kommer i kontakt med ville i enda mindre grad lyttet og respektert at jeg faktisk har PEM som er et av mine hovedsymptomer. -altså at musklene ikke klarer å restituere seg på opptil flere dager og man får kraftig symptomøkinger. Dette er helt unikt for ME-pasienter. PEM er bevist i div typer studier.(eks 2 dagers sykkeltest og strøm i muskelceller) Musklene restituerer seg relativt raskt i alle andre sykdomsgrupper (også i utmattelse/utbrenthet). Derfor er det helt avgjørende (ihvertfall i mitt tilfellet hvor jeg har fått bekreftet PEM via objektive tester) at leger som diagnostiserer ME-pasienter bruker PEM som et av hovedkriteriene til diagnosen. Hvilket kriteriesett brukte Haukeland? Hvis de ikke brukte PEM som hovedkriterie forblir diagnosen full av hummer og kanari, sånn som den er i dag, på tross av at de reduserte antall ME-pasienter.

 • Forklar ME årsaken 24.03.2016 10.19.03

  Tysnes sier: "Det er veldig viktig at pasientene får forklart årsaken, ellers har de redusert mulighet til å bli frisk" Dette høres veldig bra ut. Men hva slags årsak skal pasientene få forklart? Litt rart at Tysnes ikke tar stilling til om ME er fysisk eller psykisk, men han synes det er viktig å forklare årsaken...? Tysnes sier: "Det verste må være å få en ME-diagnose, og det må være bedre å få svar om at de er utbrent, har hatt en angsttilstand ..." Hvorfor er det verre å få en ME-diagnose hvis det er den riktige diagnosen? Og hvorfor er det "bedre å få svar om at de er utbrent..." Jeg tror alle er best tjent med å få riktig diagnose! F.eks er vel alle tjent med en kreftdiagnose hvis det er den rette diagnosen? For meg viser utsagnet til Tysnes dårlig holdning til ME diagnosen. ME, utbrenthet, angstlidelser osv er jo forskjellige sykdommer og årsaker. Men selv innen de som får ME-diagnosen reagerer pasienter forskjellig på behandling de får. Det beste må vel være skille pasienter via kriterier og lytte til hver enkelt pasient. For noen ME-pasienter tåler treningsbehandling og kognitiv terapi, mens andre blir veldig mye sykere av samme behandling. Så konklusjonen må være at det beste er at det gies en riktig diagnose til hver enkelt pasient, for det er den eneste muligheten pasienten har til å kunne få rett behandling. Tysnes sier jo selv: "Det er veldig viktig at pasientene får forklart årsaken, ellers har de redusert mulighet til å bli frisk." Men spørsmålet er jo: hva er årsaken til enhver ME-pasient?

 • La-alle-få-rett-behandling 24.03.2016 09.40.06

  Når skal man skjønne at CFS/ME er en sekkediagnose som inneholder fler typer sykdommer og tilstander? Når skal man begynne å skille CFS/ME pasientene for at hver enkelt pasient skal få lov til å få rett behandling. Selvfølgelig er det mange som har god nytte av treningsbehandling og kognitiv terapi, dette er bl.a fordi mange leger ikke vet hva de skal se etter når de diagnotiserer ME. For mange vil fravær av treningsbehandling og kognitiv terapi bety at de kan slippe å bli sykere fordi dette er feilbehandling for disse pasientene. Hvilke diagnosesett man bruker har stor betydning for å se hvilke behandlingsmetode man skal bruke! Vi må komme oss lenger enn å kun tilby treningsbehandling og kognitiv terapi til alle ME-pasienter, for denne behandlingen er feilbehandling for alt mange, og som gjør disse sykere. Og det er mye forskning etterhvert som bekrefter at det ligger andre mekanismer bak enn den psykosomatisk hypotesen tilsier. F.eks: "Results. Studies show evidence for skeletal muscle biochemical abnormality in CFS/ME patients, particularly in relation to bioenergetic dysfunction." http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26998359?dopt=Abstract

 • Nesevis gris 22.03.2016 18.49.34

  Jeg sier ikke at du tar feil om ME, men jeg er fundamentalt uenig i at ICD "bestemmer" noe som helst. ICD er hovedsaklig et verktøy for å lage statistik. I mange land er det av helseøkonomisk betydning (trygderettigheter, ISF/DRG etc). Jeg bryter forøvrig støtt og stadig lover og regelverk hvis jeg mener det er riktig (etisk, praktisk og faglig) og pasienten min vil dra nytte av en annerledes tilnærming.

 • Fysioterapeut med diagnosen ME 22.03.2016 18.01.44

  @Nesevis Gris Det er helt riktig dette du poengterer, men da vil jeg også legge til at å dele opp min setning blir noe feil. Setningen lyder som følger: "Med all forskning verden har kommet frem til og med tanke på at WHO kategoriserer ME som en nevrologisk diagnose ( Kode G 93,3) så burde det vel igrunn ikke være tvil lenger og diskusjonen lagt død." Altså forskning viser , i tillegg til nå gjeldende WHO diagnose kode , at ME kategoriseres som en somatisk/ fysisk diagnose per dags dato. Dette er ikke skrevet i sten, men vi må forholde oss til gjeldende lover og regelverk. Jeg er helt enig med deg at diagnoser og koder endrer seg noen ganger over tid, og godt er det! Hiv og aids er også gode eksempler på hva slags endring forskning fører til. Disse ble sett på som psykisk sykdom for ikke så mange år siden. Idag vet vi heldigvis bedre! Jeg sitter ikke på fasiten ang hva ME forårsakes av eller om det vil falle inn under en annen diagnose kode/kategori i fremtiden, men vi burde alle respektere og forholde oss til dagens gjeldene forskning og resultater av den. Ikke minst diagnose kode som gjelder idag :)

 • Doktern 22.03.2016 17.48.34

  Jeg syntes rett og slett det var morsomt å se kombinasjonen av ordene "paradigmeskifte" og "evidensbasert" i sammenheng med en tekst som best kan beskrives som en filosofisk tilnærming.

 • Paradigmeskifte. 22.03.2016 17.12.18

  Paradigmeskifte. Les deg opp kjære doktor. Et paradigmeskifte er en helt ny forståelse, ofte kommer den uventet og tilfeldig ,og gammel behandlingsfoståelse forkastes.En blir tvunget til å å forstå og tenke helt nytt i pasientbehandlingen fordi det blir umulig å motbevise enkel logikk. Les medisinsk historie. Litt overraskende at ikke studier rundt MS som mulig autoimmun sykdom er kommet med her. Kanskje det her ligger et paradigmeskifte?

 • Nesevis Gris 22.03.2016 16.58.28

  @Fysioterapeut med diagnosen ME: Jeg kan ikke nok om ME og holder meg unna den delen av "debatten", men jeg vil allikevel plukke fra hverandre et av argumentene dine fordi det ikke holder mål: Du mener tydeligvis at fordi en bruker ICD-10 G93.3 om ME så er det bevis på at det er en nevrologisk sykdom. Til informasjon: Diagnosekoder endres. Homoseksualitet hadde diagnosekode 302.0 i ICD-9 og koden ble fjernet først i 1990. Det er allment akseptert i dag at homoseksualitet ikke er en sykdom. M.a.o.: kodeverkene reflekterer ikke alltid virkeligheten.

 • Fysioterapeut med diagnosen ME 22.03.2016 16.37.51

  Jeg er veldig enig med mye av artikkelen ... Det må gjøres grundigere undersøkelser på alle plan før en diagnose blir satt. Ved mistanke om ME burde lege/ spesialist følge Norges ME forenings nasjonale/ internasjonale rettningslinjer og anbefalinger i forhold til utredning . Noen setter denne diagnosen altfor kjapt, noe som er ugunstig og synd både for den syke og for andre med ME diagnose . Men noe skurrer litt for meg i denne artikkelen . ..Ole- Bjørn Tysnes vil ikke ta stilling til om ME er fysisk eller psykisk .. Vel , da mener jeg at han allerede har tatt stilling ved dette utsagnet. Med all forskning verden har kommet frem til og med tanke på at WHO kategoriserer ME som en nevrologisk diagnose ( Kode G 93,3) så burde det vel igrunn ikke være tvil lenger og diskusjonen lagt død. ME er en somatisk/ fysisk sykdom. Psykiske problemer/ utfordringer kan dog følge og ramme ME syke på lik linje med alle andre syke og friske ellers i samfunnet. Jeg reagerer også på sitatet :"hos to pasienter ble det avdekket alvorlig somatisk sykdom " . Akkurat som at ME ikke er en alvorlig somatisk sykdom. Jeg oppfatter dette som et evigvarende holdningsproblem i forhold til denne diagnosen. I bunn en flott artikkel.. Men med noe motsigende budskap i mine øyne .

 • Doktern 22.03.2016 14.20.26

  @Evidensbasert: Det du liret av deg der var i alle fall ikke evidensbasert...

 • Wenche S 22.03.2016 13.28.46

  Fastlegen min fortalte at mange med reaktivhyperglykemi blir feilsendt til psykolog. Helhetsvurdering er viktig uansett problem,

 • Evidensbasert 22.03.2016 13.11.26

  Det må et paradigmeskifte til i forståelsen av hva atferd er, og hva kroppen er. Det kunstige skillet mellom kropp og "psyke" må bort. Psyken har ingen funnet, det er bare en betegnelse på et visst sett med privat, skjult, indre atferd som vanskelig lar seg observere annet enn gjennom det pasienten sier og gjør. Atferd er alt vi "gjør": tanker, følelser og handlinger. Kroppen er hele oss, både hjerne, nervesystem, muskler, skjelett og så videre. Angst og depresjon er ikke gode diagnoser. Det er bare ufullstendige og mangelfulle beskrivelser av atferd. Atferd kontrolleres av omgivelsene og selekteres av sine konsekvenser.

 • kjell sandaas 22.03.2016 11.29.36

  Er disse pasientene (min datter kan godt være en av dem) undersøkt for boreliose som har liknende symptomer? Jeg har sel boreliose og ser dette.

 • Medisinerstudent 22.03.2016 10.08.27

  At ikke medisinere har kunnskap om stoffskiftesykdom er det dummeste jeg har hørt så langt denne måneden. Flott eksempler på at folk i gata tror at litt Google research gir dem kunnskap om sykdommer. Spar meg. Medisinerstudiet varer i 6 år hvor alt vi jobber med er sykdommer, patologi, fysiologi, diagnostikk, osv. Det er det som må til for å faktisk forstå medisinen.

 • Bare litt undrende 13.03.2018 23.17.34

  Og hvor mange av alle disse undervisningstimene vies til stoffskifteproblematikk? Jeg har dessverre også møtt leger som har sagt at prøver var fine uten at de var det, hvorav en mente jeg kanskje heller burde forsøke antidepressiva. Som medisinerstudent håper jeg at utdannelsen også bringer med seg en liten andel ydmykhet ovenfor ideen om at man ikke er mester på alt - selv om man er lege.

 • Mette H 21.03.2016 20.16.58

  Det er også et problem at leger har dårlig kunnskap om stoffskiftesykdom, som har svært mange symptomer stil felles med ME. Endokrinoliger har dessverre mangelfull utdannelse i dette feltet (som f.eks. Per Egil Hegge har påpekt). Og de er gjerne mest opptatt med diabetes. Som pasient tar det ikke lang tid å sette seg bedre inn i feltet enn den jevne spesialist. Dette er lettere dramatisk. Det er ikke vanskelig å undersøke stoffskiftet nøye, men det stoles på enkle prøver som sier lite, og pasienter får fort beskjed om at disse er "normale". En del leger med litt andre helhetssyn enn vanlig, mener visst at lavt stoffskifte er en del av bildet for mange kroniske sykdommer. Så det kan være mange som lider unødig, - om de har ME eller ei.

 • Turi Sollihøgda 21.03.2016 19.53.29

  Jeg vil gjerne vite hvordan dere kommer fram til diagnosen ME. Hvilken symptomer må være til stede, og hvilken tester tar dere? Jeg er en 'gammel' ME- pasient og har ikke fått med meg siste års utvikling. Er det virkelig mulig , i dag, å stille eksakt diagnose på en sykdom man inntil nylig ikke trodde eksisterte?

 • Therese Rasmussen 21.03.2016 15.06.46

  Leger og spesialister bør se mer på det endokrine systemet. Hormonene styrer alt i kroppen. Også humør og nerver. .... Når cellene dine slutter å produsere nok energi og hjørnestener i livet som arbeid, familie, sosial arena forsvinner så ville enhver følt seg nedstemt uavhengig av bakenforliggende årsak. ...Hva kom først høna eller egget ?? Når mange i årevis kjemper til det siste for å ha et så normalt liv som mulig, vil psykiske symptomer komme helt naturlig og legene legger altfor mye av denne årsaksforklaringen på pasienten ! Få sjekket hormonene deres av private leger med riktig kompetanse eller dra til endokrinologer i utlandet som ser hele bildet. Les på symptomer på lavt stoffskifte og se hvor mye som sammenfaller både med ME og fibromyalgi. Legen klarer ikke å se og høre pasientens fysiske og psykiske symptomer og sette de i sammenheng med hormoner fordi de kun bruker det berømte referanseområdet når de leser blodprøveresultater. Jeg blir sint og flau over forskere og leger som publiserer disse resultatene. ...de leter på feil sted !

 • M2 21.03.2016 14.25.08

  De finner mye på blodprøvene/tester i ME pasienter i andre land siden de vet mer hva som blir relevant å se etter. Det er bare Norge som fremdeles står fast i urtiden. Det virker litt som om det er ønskelig at kunskapen går bakover. Men flott å se at det kanskje er færre ME syke enn tidligere antatt

 • Tore N Fjelldal 21.03.2016 14.13.35

  Det er helt umulig å ha grunnleggende kunnskap om ME og være imponert over arbeidet i dette studiet. Det me mye her å ta tak i, jeg nevner: Det ble ikke funnet avvik på EEG og EKG (hva prøver de å si med dette?) Ortostatisk blodtrykk ble ikke målt (Hvorfor ikke, når dette er en av de få markørene det er enighet om at er relevant å måle) Den legendariske lege-fellen er så ettertrykkelig gjort på disse pasientene: Om det ikke gjøres funn på testene som benyttes er det helt sikkert psykisk! Da minner jeg om at få pasientgrupper i somatikken er så grundig utredet og friskemeldt mht psykisk årsak, og opplever deretter å få psykisk diagnose av nevrologer. Forstå det den som kan. Tipser om Karina Hansen i Danmark som nylig fikk psykologisk tvangsbehandling av sin ME (inklusiv fysisk trening) da legene ikke gjorde fysiske funn på sitt utvalg av tester. ME er kjent å gi problemer med oksygentransport/opptak og ATP-funskjonen i cellene, med uvanlig høye konsentrasjoner av melkesyre i hjernen. Overtrening er derfor risikabelt. Hun sitter nå på pleiehjem med alvorlig hjerneskade etter oksygenmangel. (Det er i mitt tilfelle ikke mulig å få ut jounal fra denne avdelingen, jeg får alle andre, men ikke fra Nevrologisk. Veldig uryddig praksis, og gjetter jeg ble utredet før melkesyretesing av spinalvæske ble inkludert i utredningen???)

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!