Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NYTT: – For de erfarne spesialistene har det nok vært en overgang å bli kontrollert. For nyansatte har det vært veldig positivt, sier Kathinka Meirik. Foto: Mari Rian Hanger

Trøndersk pakkeforløp i psykiatrien

Helse Nord-Trøndelag har allerede utviklet flere pakkeforløp i psykiatrien, forteller klinikkleder Kathinka Meirik.

Publisert: 2016-03-14 — 15.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

TRONDHEIM: Klinikkleder Kathinka Meirik fortalte under Psykiatriveka i Trondheim at Helse Nord-Trøndelag har utviklet flere standardiserte pasientforløp.

– Prinsippet er det samme som ved pakkeforløp– dette er det trønderske svaret på pakkeforløp, sa Meirik.

Psykiatrimiljøet har jobbet mye med systemer, og laget flytskjema for hvordan behandlingen skal foregå.

– I flytskjemaene inngår hvem som har ansvar, hvordan man skal gjøre det, og hvilke standardiserte basisverktøy som skal brukes. Det skal sikres at pasientene får gitt tilbakemelding om hvordan de synes det går, og sammen legger man en plan for løpet videre, sier hun.

Psykose og ADHD
Foreløpig har foretaket utviklet standardiserte pasientforløp for psykose, ADHD og bipolar lidelse.

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser og rusakutt er under utarbeidelse, i samarbeid med de andre psykiatrimiljøene i Helse Midt-Norge. Et regionalt forløp for psykose er allerede ferdigstilt.

Meirik forteller at de har revisjoner, både internt og eksternt.

– Vi sjekker for eksempel at suicidalkontrollene er gjort på riktig måte, sier Meirik.

En overgang for de erfarne
Meirik har først og fremst gode erfaringer med de standardiserte pasientforløpene.

– For de erfarne spesialistene har det nok vært en overgang å bli kontrollert. For nyansatte har det vært veldig positivt. Generelt har dette ført til en trygghet, fagfolkene vet hvordan ting skal gjøres ved vår klinikk, sier hun.

Hun sier at det har blitt en mer enhetlig praksis på klinikken.

– Det er veldig godt å vite at pasientene får tilbud om samme service overalt i foretaket, sier hun.

Avventer Helsedirektoratet
Fagfolk, brukere og ansatte i kommunen har sammen laget pakkeforløpene.
– De syns dette har vært veldig gøy! Nå venter vi litt med å lage flere, for vi vil først se hvordan Helsedirektoratet vil at forløpene skal se ut, sier Meirik.

Alt har ikke vært positivt.

– Vi har hatt masse dataproblemer. Endringene i kodesystemet har skapt problemer, og fastlegene ønsker seg forløp etter funksjon og ikke diagnose når de skal henvise til oss, sier Meirik.

Vanskeligere for enkelte diagnoser
Vil dette være like lett å innføre for alle diagnoser?

– Nei, det er vanskeligere når det gjelder personlighetsforstyrrelser og traumepsykiatri. Der er det mer uenighet om hva slags behandling pasientene skal ha. Jeg ser også at det sikkert er lettere å innføre slike standardiserte pasientforløp hos vårt lille helseforetak enn i et større- vi har tett samarbeid med kommunene, og det er helt klart en fordel, sier Meirik.

Danske erfaringer
Under Psykiatriveka deltok også danske visedirektør Peter Treufeldt i Region Hovedstadens Psykiatri for å fortelle om danske erfaringer med pakkeforløp.

– Det har vært mange kritiske røster. Men psykiatrien i Danmark var svært lite ensartet da vi startet opp med dette. Kvaliteten har blitt løftet på den måten at man får noenlunde samme behandling i hele landet, og det er et kjempeframskritt, sa Treufeldt.

– Vil ikke kopiere Danmark
Tordis Sørensen Høifødt, styremedlem i Norsk psykiatrisk forening, tok ordet etter Treufeldts foredrag.

– Styret har vært i København, og der fikk vi beskrevet en ganske annen virkelighet. Mange hadde hatt et positivt utgangspunkt, men etter å ha erfart driften, var de alvorlig bekymret for fagligheten. Dette gjorde sterkt inntrykk på oss, og vi ble opptatt av å ikke kopiere Danmark ved innføring av pakkeforløp, sa hun.

Treufeldt svarte at han er klar over at mange kolleger ytrer seg negativt om pakkeforløpene, men at resultatene har blitt bedre de siste to årene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!