Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
AVGJØR: Det er Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, som sammen med sine kolleger fra de andre regionale helseforetakene, som til slutt avgjør om nye medisiner skal tas i bruk ved norske sykehus. Foto: Arkiv

Vurderer dyr brystkreftmedisin for andre gang

Etter prisforhandlinger skal bruken av brystkreftmedisinen Kadcyla opp i Beslutningsforum for andre gang.

Publisert: 2016-03-08 — 14.44 (Oppdatert: 2016-03-08 — 15.05)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I oktober 2014 sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å innføre brystkreftmedisinen trastuzumab-emtansin (Kadcyla) i norske sykehus.

Aktuell for 100 pasienter i året
Deretter besluttet Beslutningsforum at leverandøren Roche kunne levere et nytt tilbud på legemidlet. Nå synes forhandlingene å gå mot slutten, ettersom Beslutningsforum skal behandle saken mandag neste uke.

INNFØRING AV NYE MEDISINER

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder i helsevesenet, medisiner eller prosedyrer, som kan tas i bruk på nasjonalt nivå.

Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder. 

De baserer avgjørelsen på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret.

Helseøkonomisk rådgiver Asbjørn Mack i Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) vil ikke kommentere saken, annet enn at han generelt bemerker at slike forhandlinger pågår kontinuerlig. Det er LIS som innhenter tilbud på alle legemidler som brukes på norske sykehus.

Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandling med legemidlet hvert år i Norge.

Ifølge Legemiddelverket ville behandlingen totalt - før eventuelle rabatter - kostet sykehusene 80-100 millioner kroner i året.

Ga rabatt i Storbritannia
I november ga legemiddelfirmaet Roche Storbritannia rabatt på brystkreftmedisinen. Det bidro til at medisinen fortsatt er i bruk, etter at myndighetene i Storbritannia varslet at et høyt kostnadsnivå kunne bety at medisinen ble tatt ut av «ja-listen».

Traztuzumab-emtasin benyttes til behandling av brystkreft med spredning, altså til pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!