Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vil undersøke følgene av økt kvinneandel

Helsedirektoratet vil se nærmere på konsekvensene økt kvinneandel har for arbeidstid og for rekruttering til ulike spesialiteter.

Publisert: 2016-03-08 — 06.00

Selv i de tradisjonelt mest mannsdominerte legespesialiserte er kvinner i klar fremmarsj blant leger i spesialisering (LIS), kan Dagens Medisin melde.

Det er Helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for å planlegge behovet for helsepersonell. Direktoratet ferdigstilte nylig sin rapport om leger i primær- og spesialisthelsetjensten, som blant annet viser at kvinneandelen i spesialisthelsetejenesten nå ligger rundt 40 prosent blant overleger, mens den ligger rundt 60 prosent for leger i spesialisering.

VIL SE PÅ FØLGENE: Avdelingsdirektør Randi Forfang i Helsedirektoratet. Foto: Sigurd Aarvig

Kortere arbeidstid
Direktoratet viser også til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), der det kommer frem at kvinnelige leger i snitt har kortere arbeidstid enn mannlige. Avdelingsdirektør Randi Forfang i Helsedirektoratet forteller at det i årets rapport er det ikke gjort nærmere analyser av konsekvensene ved den økende kvinneandelen blant LIS.

– Dette er imidlertid en viktig problemstilling som vi har påpekt at vi ønsker å se nærmere på i de kommende årlige rapportene om utviklingen i legemarkedet. Det gjelder både betydningen for rekruttering til de ulike spesialitetene og betydningen for legers arbeidstid, og dermed behovet for legeårsverk. Vi har ikke tilstrekkelig grunnlag for å si noe om problemer knyttet til endret kjønnsfordeling blant legespesialister, men det kan være grunn til å se nærmere på enkelte spesialiteter som tradisjonelt har vært mannsdominerte, sier Forfang til Dagens Medisin.

800 flere fastlegekvinner
I rapporten kommer det dessuten frem at antall kvinnelige fastleger i Norge steget fra 1062 til 1829 siden 2001. I samme periode har antall mannlige fastleger ligget nesten helt stabilt: Fra 2599 i 2001 til 2734 i 2015.

– Andelen kvinnelige fastleger har økt fra 29 prosent i 2001 til 40 prosent i 2015. Som SSB påpeker har kvinnelige leger generelt noe lavere stillingsandel enn menn, og det er rimelig å anta at den økende kvinneandelen kan medføre noe nedgang i arbeidstid. Det er foreløpig ikke noen grunn til å anta at dette vil føre til bemanningsproblemer, sier Forfang.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Dernell 21.04.2016 03.38.12

  Cheers pal. I do apicerpate the writing.

 • Oddmund Suhrke 08.03.2016 11.38.10

  Det er nok ikke bare kvinnelige leger som kommer til å legge begrensninger på overtid. Også mannlige leger tar pappaperm og fridager til pass av syke barn, og har ikke lenger frikort av ektefelle til å arbeide døgnet rundt. Sykehusene må med andre ord innrette seg etter en helt ny virkelighet med fast ansatte leger som har andre prioriteringer enn "eldre" leger. Og denne endringen skjer raskere enn mange tror. Heldigvis til det bedre også for pasientene, som skal slippe å møte slitne og ukonsentrerte leger.

 • Lege 08.03.2016 10.27.49

  Viktig å gjøre dette. Ingen tvil om at kvinnelige leger ønsker mere familievennlig arbeidsforhold enn tidligere mannlige leger. Sannsynligvis ønsker de aller fleste av de også å bo i eller nær byer, slik at distriktene får utfordringer fremover.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!